Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre26 aprilie 20216 min de lectură

CESE lansează ediția 2021 a Premiului societății civile, având ca temă politicile climatice

eesc_0.png
© EU
Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021. Alegând politicile climatice ca temă a premiului său, CESE va selecta câștigătorii dintre inițiativele creative și inovatoare care vizează promovarea unei tranziții echitabile către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice.

Candidaturile pot fi depuse de toate organizațiile societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care acționează la nivel local, regional, național sau european. Premiul este deschis și persoanelor fizice care își au reședința în UE. Inițiativele și proiectele eligibile trebuie să se desfășoare în UE.

CESE va recompensa un maximum de cinci proiecte dedicate climei, reflectând contribuția inestimabilă a societății civile la realizarea neutralității climatice

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2021, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului).

Proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să fie în curs de desfășurare. Cele planificate, dar a căror punere în aplicare nu a început încă la data de 30 iunie 2021, vor fi excluse.

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc probabil în cadrul sesiunii plenare a CESE din 8 și 9 decembrie 2021 de la Bruxelles, în funcție de situația sanitară.

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE TEMA EDIȚIEI DIN ACEST AN

Fiind prima instituție a UE care a dat cuvântul Gretei Thunberg în primele zile ale mișcării mondiale de grevă pentru climă, Fridays for Future, CESE a fost dintotdeauna un fervent apărător al măsurilor ascendente în domeniul climei.

Astfel, CESE a subliniat dintotdeauna importanța organizațiilor locale și a fiecărei persoane în realizarea tranziției către neutralitatea climatică. Acestea joacă un rol esențial, contribuind la o schimbare a normelor și a comportamentelor, la ecologizarea economiei pe plan local sau stimulând tranziția către societăți cu emisii nete egale cu zero la nivel local sau regional.

Prin activitatea sa, CESE a subliniat în repetate rânduri că succesul Pactului verde european – în temeiul căruia UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050 – depinde de acțiunile și de angajamentul tuturor părților interesate. Una dintre inițiativele-cheie ale Pactului verde european – Pactul climatic european – trebuie să se concentreze pe încurajarea cetățenilor de a deveni mai degrabă o parte a soluției decât a problemei, capacitându-i pentru a schimba sistemele care ne-au condus la criza climatică.

De asemenea, CESE acordă o importanță deosebită implicării tinerilor în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. În luna martie a acestui an, evenimentul anual intitulat Europa ta, părerea ta!, care reunește elevi de liceu din toate statele membre ale UE și din țările candidate la UE, a simulat o conferință internațională privind schimbările climatice (COP) și a găzduit numeroși activiști cunoscuți din domeniul climei.

Dedicând premiul său emblematic acestui subiect de maximă importanță, CESE dorește să onoreze și să prezinte eforturile actorilor nestatali depuse până în prezent în domeniul climei. Premiul urmărește, în același timp, să încurajeze proiectele în curs și să le inspire pe cele noi, subliniind astfel contribuția pe care organizațiile societății civile și cetățenii o pot aduce la Pactul verde european.

Premiul pentru societatea civilă 2021 va fi decernat proiectelor și inițiativelor remarcabile care acoperă cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

 • promovarea implicării depline și/sau a acceptării societății civile în tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic;
 • promovarea participării cetățenilor la dezbaterea privind schimbările climatice;
 • conceperea/punerea în aplicare de proiecte care să inspire și să promoveze o tranziție către stiluri de viață favorabile climei pentru oameni în mediul lor și la locurile lor de muncă, inclusiv de către angajatori sau organizațiile lucrătorilor;
 • promovarea sensibilizării consumatorilor cu privire la schimbările climatice sau încurajarea schimbărilor comportamentale și a schimbărilor de norme sociale în contextul crizei climatice;
 • conceperea/punerea în aplicare de proiecte care promovează politici climatice active la nivel local/regional/național sau european;
 • promovarea justiției climatice în sens larg, ținând seama de drepturile omului și de responsabilitatea socială a întreprinderilor; încurajarea sensibilizării cu privire la schimbările climatice în rândul unui public mai larg, mai diversificat și/sau defavorizat/marginalizat; asigurarea faptului că nicio categorie socială nu este lăsată în urmă în tranziția către o economie și o societate neutre din punct de vedere climatic;
 • promovarea educației în domeniul climei în școlile de toate nivelurile; conceperea/punerea în aplicare a unor proiecte care să sensibilizeze copiii și tinerii cu privire la schimbările climatice și la soluțiile la acestea;
 • sensibilizarea cu privire la impactul schimbărilor climatice și promovarea acțiunilor care vizează creșterea rezilienței și adaptarea la schimbările climatice;
 • promovarea implicării societății civile în punerea în aplicare a politicilor climatice la nivel local/regional/național sau european;
 • promovarea cetățeniei active și a emancipării prin implicarea în proiecte care promovează o tranziție echitabilă și creează noi interacțiuni civice care conduc la o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei;
 • promovarea implicării active a tinerilor în propunerea și punerea în aplicare a unor soluții în domeniul climei, precum și capacitarea tinerilor pentru a se implica în procesele decizionale privind politicile climatice și de mediu la nivel local/regional/național sau european.

Publicațiile literare sau științifice de orice tip și pe orice suport, produsele audiovizuale și orice tip de opere de artă nu sunt eligibile pentru premiu.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 DESPRE PREMIUL SOCIETĂȚII CIVILE

În 2021, CESE va decerna cel de-al 12-lea Premiu pentru societatea civilă. Dedicat an de an unei alte teme de interes major pentru UE, premiul recompensează și încurajează inițiativele și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană.

În 2020, CESE a înlocuit Premiul pentru societatea civilă cu un premiu unic, Premiul pentru solidaritatea civilă, dedicat luptei împotriva COVID-19. Prin acest premiu, CESE a adus un omagiu unui număr de 23 de organizații ale societății civile, persoane fizice și întreprinderi private din întreaga UE, care au dat dovadă de o solidaritate și o responsabilitate civică excepționale în lupta împotriva pandemiei și în atenuarea urmărilor teribile ale acesteia. În 2019, Premiul pentru societatea civilă a sărbătorit egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

Vă rugăm să încurajați organizațiile societății civile din țara și din rețeaua dumneavoastră să își depună candidatura pentru ediția din 2021 a Premiului CESE pentru societatea civilă, contribuind astfel la recompensarea unor proiecte valoroase.

Detalii

Data publicării
26 aprilie 2021