Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre24 aprilie 20235 min de lectură

CE actualizează standardele de comercializare pentru produsele agroalimentare pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor și pentru a ține seama de sustenabilitate

Comisia actualizează standardele de comercializare pentru produsele agroalimentare pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor și pentru a ține seama de sustenabilitate.

AgriFood

Pe 21 aprilie, Comisia a propus revizuirea standardelor de comercializare existente aplicabile unei serii de produse agroalimentare, cum ar fi fructele și legumele, sucurile de fructe și gemurile, mierea, păsările de curte sau ouăle. Revizuirile propuse ar trebui să ajute consumatorii să facă alegeri în cunoștință de cauză pentru o alimentație mai sănătoasă și să contribuie la prevenirea risipei de alimente.

Comisia a prezentat, printre altele, următoarele propuneri:

  • Indicarea originii pe etichetă: norme mai clare și obligatorii privind indicarea originii pe etichetă pentru miere, fructe cu coajă lemnoasă și fructe uscate, banane coapte, precum și fructe și legume curățate, prelucrate și tăiate (cum ar fi frunzele de salată ambalate). În cazul amestecurilor, țara sau țările de origine vor trebui să figureze pe etichetă. Enumerarea țărilor de origine va spori transparența pentru consumatori. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să promoveze producția acestor produse în UE.
  • Risipa de alimente: revizuirile propuse vizează risipa de alimente și deșeurile de ambalaje. De exemplu, așa-numitele fructe și legume „urâte” (cu defecte externe, dar care sunt încă adecvate pentru consumul local/direct) vândute la nivel local și direct de către producători consumatorilor ar fi scutite de respectarea standardelor de comercializare. Valorificarea lor în stare „proaspătă” le-ar putea oferi consumatorilor mai multe oportunități de a cumpăra fructe și legume proaspete la prețuri mai accesibile și ar putea aduce beneficii producătorilor activi în lanțuri scurte de aprovizionare. Anumite produse afectate de dezastre naturale sau de alte circumstanțe excepționale pot fi, de asemenea, vândute, dacă sunt sigure pentru consum.
  • Ambalaje: produsele destinate donării pot fi exceptate de la principalele cerințe de etichetare. Acest lucru va reduce formalitățile administrative și în materie de etichetare și, prin urmare, va facilita angajamentul operatorilor în ceea ce privește donațiile. 
  • Sucurile de fructe: sucurile de fructe vor putea purta mențiunea „fără adaos de zaharuri” pentru a clarifica faptul că, spre deosebire de nectarurile de fructe, sucurile de fructe nu pot conține, prin definiție, adaos de zaharuri – o caracteristică pe care majoritatea consumatorilor nu o cunosc. În plus, pentru a răspunde cererii tot mai mari a consumatorilor de produse cu un conținut mai mic de zaharuri, în cazul unui suc de fructe reformulat s-ar putea indica pe etichetă „suc de fructe cu zaharuri reduse”. În scopul adaptării la preferințele consumatorilor și al simplificării, termenul „apă de nucă de cocos” ar putea fi utilizat în paralel cu termenul „suc de nucă de cocos”.
  • Gemuri și marmelade: conținutul de fructe al gemurilor va crește de la minimum 350 de grame la minimum 450 de grame (550 de grame pentru produsele de calitate superioară) pe kilogram de produs finit. Odată cu creșterea conținutului de fructe în general, consumatorilor li s-ar oferi un produs cu mai puține zaharuri libere și cu mai multe fructe decât în prezent. Termenul „marmeladă”, autorizat până în prezent numai pentru gemurile de citrice, ar putea fi utilizat în cazul tuturor gemurilor, oferindu-se astfel posibilitatea adaptării denumirii produsului la practicile cele mai utilizate pe plan local.
  • Ouă: panourile solare vor putea fi amplasate în zonele exterioare utilizate în cadrul sistemelor de producție a ouălor de găini crescute în aer liber. Acest lucru va stimula furnizarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile. Marcarea ouălor ar fi efectuată, de asemenea, direct la fermă, ceea ce va îmbunătăți trasabilitatea.

Etapele următoare

Propunerile privind fructele și legumele proaspete, ouăle și păsările de curte fac obiectul unor acte delegate și de punere în aplicare. Textele vor fi disponibile pentru feedback din partea publicului timp de o lună. Ulterior, actele delegate vor fi adoptate și transmise Parlamentului European și Consiliului pentru o perioadă de examinare de două luni. Comisia le va publica la sfârșitul acestei proceduri. Propunerile referitoare la gemuri, marmelade, sucuri de fructe și miere sunt incluse în directive, iar acestea vor urma procesul colegislativ obișnuit al Parlamentului European și al Consiliului înainte de publicarea și intrarea lor în vigoare.

În paralel, Comisia trimite un raport Parlamentului European și Consiliului în vederea adoptării, într-un viitor apropiat, a unor noi standarde de comercializare pentru cidru de mere și cidru de pere, precum și pentru indicarea pe etichetă a originii leguminoaselor. În prezent, aceste produse nu fac obiectul niciunui standard de comercializare prevăzut în Regulamentul privind organizarea comună a piețelor.

Context

Standardele de comercializare ale UE sunt menite să asigure menținerea calității produselor la un nivel ridicat, protecția consumatorilor și coerența standardelor pe piața UE. Ele facilitează, de asemenea, comerțul cu țările terțe, deoarece sunt în concordanță cu standardele existente la nivel internațional începând cu anii 1950. În ultimul deceniu piețele produselor alimentare au evoluat semnificativ, ca urmare a inovării, dar și a schimbării preocupărilor societății și a cererii consumatorilor. Propunerile de astăzi vor garanta că, în conformitate cu Strategia „De la fermă la consumator” și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, standardele de comercializare pot contribui la promovarea și utilizarea produselor sustenabile, răspunzând în același timp noilor nevoi ale consumatorilor și ale operatorilor.

Pentru a fi introduse pe piețele UE și vândute consumatorilor, majoritatea produselor agroalimentare trebuie să respecte standardele de comercializare ale UE sau standardele stabilite la nivel internațional. Standardele de comercializare se referă la calitățile externe ale produselor și la calitățile invizibile care rezultă din anumite procese de producție, cum ar fi conținutul de fructe în gemuri. Ele se aplică în egală măsură atât produselor UE, cât și produselor importate.

Informații suplimentare

Raport de evaluare a impactului privind revizuirea standardelor de comercializare ale UE pentru produse agricole în vederea asigurării utilizării și furnizării de produse sustenabile

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a așa-numitelor „directive privind micul dejun” în ceea ce privește mierea, sucurile de fructe, gemurile de fructe și laptele evaporat

Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind viitoarele standarde de comercializare pentru cidru de mere, cidru de pere și leguminoase

Platforma „Exprimați-vă părerea”: propuneri pentru ouă și păsări de curte

Platforma „Exprimați-vă părerea”: propuneri pentru fructe și legume

Standardele de comercializare pentru fructe și legume

Standarde de comercializare pentru ouă

Standarde de comercializare pentru păsări de curte  

Detalii

Data publicării
24 aprilie 2023

Date de contact

Miriam GARCIA FERRER

Nume
Miriam GARCIA FERRER
E-mail
miriam [dot] garcia-ferreratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 90 75

Thérèse LEREBOURS

Nume
Thérèse LEREBOURS
E-mail
therese [dot] lereboursatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 33 03