Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 octombrie 20205 min de lectură

Balcanii de Vest: un plan economic și de investiții care să sprijine redresarea economică și convergența

bv_redresare_economica.png
© EU
Comisia Europeană a adoptat astăzi, 6 octombrie, un amplu Plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, care urmărește să stimuleze redresarea economică pe termen lung a regiunii, să sprijine tranziția verde și digitală, precum și să promoveze integrarea regională și convergența cu Uniunea Europeană.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, a declarat următoarele: „Cetățenii Balcanilor de Vest fac parte din Europa și avem interesul comun să îi ajutăm pe acești șase parteneri să avanseze pe calea aderării la UEPrin intermediul Planului economic și de investiții, sprijinim evaluarea efectuată în cadrul pachetului de extindere cu acțiuni, oferind un sprijin profund și puternic pentru redresarea economică și reformă – pentru o regiune a Balcanilor de Vest mai modernă, mai verde și mai prosperă, care să ofere condiții mai bune cetățenilor lor pe drumul lor către UE.”

Cu ocazia prezentării noului plan, comisarul european pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „Astăzi prezentăm Planul nostru economic și de investiții pentru Balcanii de Vest pentru a stimula dezvoltarea economică și redresarea regiunii. Vom mobiliza până la 9 miliarde EUR, sub formă de finanțare pentru inițiative emblematice în materie de investiții în domeniile transporturilor, energiei și tranziției verzi și digitale, pentru a crea creștere economică durabilă și locuri de muncă. Planul oferă, de asemenea, o cale pentru o integrare economică regională de succes, pentru a contribui la intensificarea ritmului progreselor realizate în direcția convergenței cu UE și pentru a elimina decalajul de dezvoltare dintre regiunile noastre, accelerând, în ultimă instanță, procesul de integrare europeană. Acest plan ar trebui să contribuie la transformarea Balcanilor de Vest în una dintre cele mai atractive regiuni pentru investiții din întreaga lume. Punerea în aplicare va trebui, desigur, să meargă mână în mână cu reformele.”

Planul economic și de investiții stabilește un pachet substanțial de măsuri de investiții pentru regiune, în valoare de până la 9 miliarde EUR. Acestea vor sprijini conectivitatea durabilă, capitalul uman, competitivitatea și creșterea favorabilă incluziunii, precum și dubla tranziție verde și digitală.

În paralel cu Planul de investiții economice pentru sprijinirea regiunii, Comisia a prezentat orientări privind punerea în aplicare a Agendei verzi pentru Balcanii de Vest, care se preconizează că va fi adoptată în cadrul summitul Balcanilor de Vest care va avea loc la Sofia în noiembrie 2020. Aceasta prevede acțiuni organizate în jurul a cinci piloni, și anume: (i) acțiunile climatice, inclusiv decarbonizarea, energia și mobilitatea; (ii) economia circulară, abordând în special deșeurile, reciclarea, producția durabilă și utilizarea eficientă a resurselor; (iii), biodiversitatea, vizând protejarea și refacerea bogăției naturale a regiunii; (v), combaterea poluării aerului, a apei și a solului și (v) sistemele alimentare durabile și zonele rurale. Digitalizarea va fi un factor-cheie de care vor depinde cei cinci piloni de mai sus, în concordanță cu conceptul dublei tranziții verzi și digitale.

Planul identifică zece inițiative emblematice în materie de investiții care vor sprijini principalele conexiuni rutiere și feroviare din regiune, energia din surse regenerabile și tranziția de la energia obținută pe bază de cărbune, renovarea clădirilor publice și private pentru a spori eficiența energetică și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, infrastructura pentru gestionarea deșeurilor și a apelor uzate, precum și implementarea infrastructurii de bandă largă. Alte inițiative emblematice includ investiții sporite în sectorul privat pentru stimularea competitivității și a inovării, în special a competitivității și inovării întreprinderilor mici și mijlocii, și o Garanție pentru tineret.

Pe lângă finanțarea semnificativă pe care o acordă regiunii prin intermediul granturilor, UE îi poate oferi acesteia garanții care să contribuie la reducerea costurilor de finanțare atât pentru investițiile publice, cât și pentru cele private și care să reducă riscul suportat de investitori. Se preconizează că sprijinul acordat prin intermediul noului Mecanism de garantare pentru Balcanii de Vest, din cadrul Garanției pentru acțiuni externe a UE și al Fondului european pentru dezvoltare durabilă Plus, va putea să mobilizeze investiții în valoare de până la 20 de miliarde EUR în următorul deceniu.

Pachetul de măsuri de investiții va fi un factor determinant care va facilita stimularea investițiilor publice și private în regiune, prin intermediul instituțiilor financiare europene și internaționale.

O mai bună conectare a economiilor Balcanilor de Vest în cadrul regiunii și cu UE necesită un angajament ferm din partea Balcanilor de Vest în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor fundamentale, aprofundarea integrării economice regionale și dezvoltarea unei piețe regionale comune pe baza acquis-ului UE, astfel încât regiunea să devină mai atractivă pentru investiții.

Comisia sprijină eforturile guvernelor din regiune de a elabora o nouă viziune pentru crearea unui spațiu economic regional, care se preconizează că va fi aprobată în cadrul summitului de la Sofia din luna noiembrie 2020. UE va depune eforturi pentru ca regiunea să se apropie mai mult de piața unică a UE. Buna guvernanță este fundamentul creșterii economice durabile. Prin urmare, stimularea investițiilor și creșterea economică vor fi posibile doar dacă Balcanii de Vest se vor angaja în mod ferm pe calea reformelor fundamentale, în concordanță cu valorile europene, și dacă vor realiza aceste reforme.

Astfel cum se arată în metodologia consolidată referitoare la procesul de extindere, partenerii care au înregistrat progrese în ceea ce privește prioritățile de reformă ar trebui să beneficieze de fonduri și de investiții sporite.

Context

Comisia a adoptat astăzi și pachetul de extindere pentru 2020, evaluarea sa anuală a punerii în aplicare a reformelor fundamentale de către partenerii din Balcanii de Vest și de către Turcia. Evaluările sunt însoțite de recomandări și orientări cu privire la aceste priorități de reformă, care rămân în centrul procesului de aderare la UE. Punerea în aplicare a acestor reforme, în special în domeniul statului de drept, va fi esențială pentru reușita planului economic și pentru promovarea dezvoltării economice durabile în regiune.

Informații suplimentare

Comunicarea Comisiei privind Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest

Întrebări și răspunsuri: Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest

Fișa informativă privind Planul economic și de investiții

Date de contact pentru presă

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Telefon +32 2 295 43 20

Adresă Ana [dot] PISONERO-HERNANDEZatec [dot] europa [dot] eu (Ana[dot]PISONERO-HERNANDEZ[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Zoï MULETIER

Telefon +32 2 299 43 06

Adresă Zoi [dot] MULETIERatec [dot] europa [dot] eu (Zoi[dot]MULETIER[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
6 octombrie 2020