Direct la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre9 februarie 2022

Apă: Comisia reamintește României și altor 6 state membre obligația lor de a pune la dispoziție hărți actualizate ale zonelor cu risc de inundație

Comisia reamintește României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului și Slovaciei obligația lor de a pune la dispoziție hărți actualizate ale zonelor cu risc de inundație.

Infringement_Apa

Comisia solicită României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului și Slovaciei să își actualizeze hărțile zonelor cu pericol de inundații și hărțile zonelor cu risc de inundații în conformitate cu Directiva (2007/60/CE) privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. Hărțile zonelor cu pericol de inundații ar trebui să acopere zonele geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărțile zonelor cu risc de inundații arată potențialele consecințe negative asociate acestor scenarii de inundații. Aceste hărți stau la baza elaborării planurilor de gestionare a riscului de inundații.

Inundațiile catastrofale din Germania și din Belgia din iulie 2021 au reprezentat cea mai recentă demonstrație a importanței evaluării și gestionării riscurilor de inundații, pentru a proteja viețile, mijloacele de subzistență și mediul înconjurător. Pactul verde european subliniază că este important ca Europa să se adapteze la efectele schimbărilor climatice și să-și îndeplinească celelalte obiective esențiale vizând mediul.

Statelor membre li s-a solicitat să raporteze cu privire la actualizările pe care le-au efectuat primelor lor hărți ale zonelor cu pericol de inundații și hărți ale zonelor cu risc de inundații până în decembrie 2019. Obiectivul este de a menține hărțile adecvate scopului și de a reduce consecințele negative ale inundațiilor asupra sănătății umane, asupra mediului, patrimoniului cultural și activității economice.

Termenul pentru informarea Comisiei cu privire la revizuire și actualizare a expirat în martie 2020. Întrucât Comisia nu a primit nicio informație cu privire la acest proces din partea Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României și Slovaciei, Comisia a decis să trimită acestor state membre scrisori de punere în întârziere. Cele șapte state membre au de acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării
9 februarie 2022

Date de contact

Ștefan TURCU (persoană de contact pentru presă)

Nume
Ștefan TURCU (persoană de contact pentru presă)
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+40 724 232 197