Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre14 iulie 20207 min de lectură

Antitrust: Comisia solicită feedback cu privire la angajamentele propuse de Aspen de a reduce cu 73 % prețurile pentru șase medicamente împotriva cancerului care nu mai s

antitrust_0.png
© EU
Comisia Europeană invită toate părțile interesate să formuleze observații cu privire la angajamentele propuse de Aspen pentru a răspunde preocupărilor Comisiei cu privire la practicarea de prețuri excesive. Aspen propune să reducă, în medie, cu 73 % prețurile pe care le percepe în Europa pentru șase medicamente critice împotriva cancerului. În plus, Aspen propune să asigure furnizarea în continuare a acestor medicamente care nu mai sunt protejate prin brevete pentru o perioadă semnificativă de timp.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Societățile farmaceutice aduc adesea pe piață medicamente inovatoare și ar trebui să fie recompensate pentru acest lucru. Uneori însă, acestea își folosesc poziția dominantă pentru a majora cu sute de procente prețurile unor medicamente vechi, dar critice, fără nicio justificare reală. Comisia este preocupată de faptul că, în acest caz, comportamentul Aspen echivalează cu practicarea de prețuri excesive de către o firmă dominantă, care este interzisă de normele UE în materie de concurență. Pentru a răspunde acestor preocupări, Aspen propune să își reducă radical prețurile și să garanteze furnizarea celor șase medicamente critice împotriva cancerului. Dorim să aflăm acum dacă părțile interesate consideră că angajamentele răspund în mod adecvat preocupărilor și sunt benefice pentru pacienți și pentru bugetele de sănătate din întreaga Europă.”

În urma unei investigații oficiale deschise la data de 15 mai 2017 , Comisia are preocupări serioase cu privire la faptul că Aspen a abuzat de poziția sa dominantă pe numeroase piețe naționale prin perceperea unor prețuri excesive pentru medicamente critice împotriva cancerului, care nu mai sunt protejate prin brevete. După achiziționarea medicamentelor împotriva cancerului de la o altă întreprindere, în 2012 Aspen a început să majoreze prețurile acestora în Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia și Regatul Unit, aplicând apoi aceeași strategie în toate celelalte țări din Europa în care vindea medicamentele.

Practicile Aspen se referă la o serie de medicamente împotriva cancerului utilizate în principal în tratamentul leucemiei și al altor forme de cancer hematologic. Printre acestea se numără medicamentele vândute sub mărcile Alkeran, Leukeran și Purinethol. 

Analiza preliminară efectuată de Comisie cu privire la datele contabile ale Aspen privind veniturile și costurile a arătat că, după majorările prețurilor, Aspen a obținut în mod constant profituri foarte ridicate de pe urma vânzărilor de medicamente împotriva cancerului în Europa, atât ca valoare absolută, cât și în comparație cu nivelurile profitului înregistrate de alte întreprinderi din sector. Prețurile practicate de Aspen depășeau, în medie, cu câteva sute de puncte procentuale costurile sale relevante, inclusiv după contabilizarea unei rate de rentabilitate rezonabile, deși existau diferențe de la un produs la altul și de la o țară la alta.

În unele cazuri, marjele de profit ridicate pot fi justificate, de exemplu, prin necesitatea de a recompensa un nivel semnificativ de inovare și asumarea unor riscuri comerciale. Cu toate acestea, investigația Comisiei nu a revelat nicio justificare pentru nivelurile foarte ridicate ale profiturilor Aspen. Medicamentele Aspen nu mai sunt protejate prin brevete de 50 de ani, ceea ce înseamnă că orice investiție în cercetare și dezvoltare efectuată pentru aceste medicamente a fost deja recuperată în totalitate. În plus, evaluarea preliminară efectuată de Comisie arată că, deși costurile unitare ale Aspen au înregistrat o ușoară creștere în perioada 2013-2019, majorările prețurilor impuse de Aspen au fost în mod clar disproporționate în raport cu orice costuri suplimentare suportate.    

Practicile Aspen acoperă întregul Spațiu Economic European (SEE), deși nu toate medicamentele sunt vândute în fiecare țară. Comisia nu a inclus Italia în investigația sa, deoarece autoritatea italiană de concurență a adoptat, în 2016, o decizie pentru piața italiană prin care a impus Aspen să își reducă prețurile.

La aplicarea majorărilor de prețuri, adesea cu câteva sute de procente, Aspen s-a bazat pe faptul că pacienții și medicii nu aveau, în general, alternative la utilizarea acestor medicamente împotriva cancerului. Atunci când autoritățile naționale au încercat să opună rezistență cererilor Aspen de a majora prețurile, Aspen a mers până la a amenința că retrage medicamentele de pe lista națională a medicamentelor rambursabile și, în unele cazuri, a fost pregătită chiar să se retragă din activitatea de furnizare normală a medicamentelor pe piață.

Este posibil ca acest comportament al Aspen să încalce normele antitrust ale UE [articolul 102 din Tratatul prind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 54 din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)], care interzic impunerea unor prețuri inechitabile sau a unor condiții de tranzacționare inechitabile asupra clienților.

Normele UE în materie de concurență nu se aplică în toate situațiile în care ar putea exista preocupări legate de prețurile ridicate ale medicamentelor. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe specifice, un comportament în materie de stabilire a prețurilor poate încălca normele de concurență.  În astfel de cazuri, asigurarea respectării normelor de concurență reprezintă o modalitate suplimentară de a reduce prețul medicamentelor până la un nivel mai accesibil.

 

Angajamentele propuse

Aspen a propus următoarele angajamente pentru a răspunde preocupărilor Comisiei în materie de concurență:

  1. Aspen își va reduce prețurile în întreaga Europă pentru cele șase medicamente împotriva cancerului, în medie, cu aproximativ 73 %;
  2. Aceste prețuri vor fi prețurile maxime pe care Aspen le va putea percepe în următorii zece ani. Ele vor începe să intre deja în vigoare din octombrie 2019; și
  3. Aspen garantează că va furniza medicamentele în următorii cinci ani și, pentru încă cinci ani după aceea, fie va continua să le furnizeze, fie va pune autorizația de introducere pe piață la dispoziția altor furnizori.

Comisia invită toate părțile interesate să își prezinte opiniile cu privire la angajamentele propuse de Aspen în termen de două luni de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial. Ținând seama de toate observațiile primite, Comisia va adopta o opinie finală, în care va stabili dacă angajamentele răspund într-o măsură suficientă preocupărilor sale în materie de concurență.

În caz afirmativ, Comisia poate adopta o decizie prin care să confere angajamentelor propuse caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Aspen în temeiul articolului 9 din Regulamentul antitrust al UE [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului].

O astfel de decizie nu ar concluziona că există o încălcare a normelor antitrust ale UE, dar ar crea o obligație juridică pentru întreprinderile care își asumă angajamentele de a respecta angajamentele pe care le-au propus.

Dacă o întreprindere încalcă angajamentele asumate, Comisia poate impune o amendă de până la 10 % din cifra de afaceri la nivel mondial a întreprinderii, fără a fi necesar să dovedească existența unei încălcări a normelor antitrust ale UE.

Context

Aspen este o societate farmaceutică internațională cu sediul în Africa de Sud, care are mai multe filiale în SEE.

În UE, autoritățile naționale din domeniul sănătății sunt libere să adopte norme de stabilire a prețurilor pentru medicamente și să decidă ce tratamente doresc să ramburseze în cadrul sistemelor lor de securitate socială. Fiecare țară are sistemul său de stabilire a prețurilor produselor farmaceutice și de rambursare a acestora, adaptat propriilor nevoi economice și de sănătate. Prețurile produselor farmaceutice sunt, în general, negociate la nivel național între societățile farmaceutice și autoritățile naționale responsabile de stabilirea prețurilor și rambursări. În cazul medicamentelor critice care nu au alternative terapeutice sau au puține astfel de alternative, puterea de negociere a autorităților este destul de redusă. 

Articolul 102 din TFUE interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante pe piață, inclusiv impunerea unor prețuri inechitabile sub forma prețurilor excesive. Punerea în aplicare a acestor dispoziții este definită în Regulamentul UE privind normele antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului], care este aplicat, de asemenea, de autoritățile naționale de concurență.

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 privind normele antitrust le permite întreprinderilor care fac obiectul investigațiilor Comisiei să propună angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie și împuternicește Comisia să facă respectivele angajamente obligatorii pentru întreprinderi. Articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede că, înainte de adoptarea unei astfel de decizii, Comisia trebuie să acorde terților interesați posibilitatea de a formula observații cu privire la angajamentele propuse.

Un rezumat al angajamentelor propuse va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Textul integral al angajamentelor va fi disponibil și pe site-ul Comisiei dedicat concurenței, în Registrul public al cazurilor, cu numărul de caz AT.40394.

 

Pentru mai multe informații:

Questions and Answers: Aspen commitments

Date de contact pentru presă

Arianna PODESTA

Telefon +32 2 298 70 24

Adresă arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu (arianna[dot]podesta[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Maria TSONI

Telefon +32 2 299 05 26

Adresă maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]tsoni[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
14 iulie 2020