Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre23 iulie 20204 min de lectură

Ajutoare de stat: Comisia invită părțile interesate să prezinte observații referitoare la orientările revizuite privind ajutoarele de stat regionale

stateaid_3.png
© EU
Comisia Europeană a lansat astăzi, 23 iulie, o consultare publică prin care invită toate părțile interesate să prezinte observații referitoare la proiectul de orientări revizuite ale UE privind ajutoarele de stat regionale („Orientările privind ajutoarele de stat regionale”). Părțile interesate pot să participe la consultare până la data de 30 septembrie 2020.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Orientările privind ajutoarele de stat regionale au scopul de a promova dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate din UE, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Ajutoarele de stat regionale constituie un instrument important utilizat de statele membre pentru a consolida dezvoltarea regională. Invităm astăzi părțile interesate să prezinte observații referitoare la proiectul nostru de orientări revizuite, care vor urmări atât îndeplinirea obiectivului de dezvoltare regională, cât și sprijinirea dublei tranziții către o economie verde și digitală.”

Orientările privind ajutoarele de stat regionale au scopul de a promova dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate din UE, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Ajutoarele de stat regionale constituie un instrument important utilizat de statele membre pentru a consolida dezvoltarea regională.

Actualele Orientări privind ajutoarele de stat regionale sunt în curs de revizuire în contextul verificării adecvării  de către Comisie a pachetului din 2012 privind modernizarea ajutoarelor de stat , care urmărește să evalueze dacă normele actuale corespund în continuare scopului urmărit.

Proiectul de orientări revizuite ține seama de rezultatele preliminare ale exercițiului de verificare a adecvării. Aceste rezultate preliminare arată că actualele orientări privind ajutoarele de stat regionale au funcționat bine în principiu. În același timp, Comisia propune o serie de ajustări specifice pentru a simplifica reglementările și a reflecta experiența dobândită în urma aplicării normelor actuale.

În plus, proiectul de orientări revizuite reflectă noile priorități în materie de politică legate de Pactul verde european și de strategia industrială și digitală  europeană. De exemplu, având în vedere nevoile importante în materie de investiții pentru dubla tranziție și pentru a permite regiunilor să se redreseze în urma efectelor economice ale pandemiei de COVID-19, Comisia propune majorarea intensităților maxime ale ajutoarelor, permițându-se acordarea de stimulente suplimentare pentru investiții private în regiunile cele mai defavorizate și asigurându-se totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Comisia propune, de asemenea, simplificări procedurale suplimentare privind ajutoarele de stat pentru domeniile de tranziție echitabilă, care sunt în curs de definire de către statele membre.

În cadrul revizuirii în curs a normelor privind ajutoarele de stat, Comisia continuă să reflecteze asupra unor măsuri suplimentare în materie de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat care pot contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde, care trebuie să se bazeze pe criterii clare și obiective. În cadrul consultării de astăzi referitoare la proiectul de orientări revizuite privind ajutoarele de stat regionale, Comisia invită, de asemenea, părțile interesate să își exprime opiniile pe această temă.

Proiectul de orientări și toate detaliile privind consultarea publică sunt disponibile online .

Etapele următoare

Perioada de aplicare a orientărilor actuale, care trebuia să expire la sfârșitul acestui an, a fost prelungită  până la sfârșitul lui 2021, pentru a se asigura previzibilitatea și securitatea juridică pe parcursul procesului de revizuire.

Pe lângă consultarea părților interesate lansată astăzi, textul propus al Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale va fi, de asemenea, discutat în cadrul unei reuniuni între Comisie și statele membre care va avea loc spre sfârșitul perioadei de consultare. Astfel se va asigura faptul că statele membre și părțile interesate au suficiente posibilități de a formula observații cu privire la proiectul de propunere a Comisiei.

Adoptarea noilor orientări este prevăzută pentru începutul anului 2021, pentru ca statele membre să aibă la dispoziție suficient timp pentru pregătirea și notificarea hărților ajutoarelor regionale care vor intra în vigoare în 2022.

Context

Europa a fost întotdeauna caracterizată de disparități regionale semnificative în ceea ce privește bunăstarea economică, veniturile și șomajul. Ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. 

În Orientările privind ajutoarele de stat regionale, Comisia stabilește condițiile în care ajutoarele regionale pot fi considerate compatibile cu piața internă, precum și criteriile de identificare a zonelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, orientările conțin, de asemenea, norme pe baza cărora statele membre pot elabora hărți ale ajutoarelor regionale pentru a identifica zonele geografice în care întreprinderile pot primi ajutoare de stat regionale (zone asistate) și la ce nivel (intensitatea ajutorului).

Date de contact pentru presă

Arianna PODESTA

Telefon +32 2 298 70 24

Adresă arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu (arianna[dot]podesta[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Maria TSONI

Telefon +32 2 299 05 26

Adresă maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]tsoni[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
23 iulie 2020