Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre1 octombrie 20203 min de lectură

Acordul de retragere: Comisia Europeană trimite Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea obligațiilor care îi revin

brexit.png
© EU
Comisia Europeană a trimis astăzi, 1 octombrie, Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului de retragere. Trimiterea acestei scrisori marchează începutul unei proceduri oficiale împotriva Regatului Unit de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care îi revin. Regatul Unit are la dispoziție o lună pentru a răspunde scrisorii trimise astăzi.

Articolul 5 din Acordul de retragere prevede că Uniunea Europeană și Regatul Unit trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care rezultă din acordul în cauză și să se abțină de la orice măsuri care ar putea pune în pericol realizarea acestor obiective. Ambele părți au obligația de a coopera cu bună-credință în îndeplinirea sarcinilor care rezultă din Acordul de retragere.

La 9 septembrie 2020, guvernul Regatului Unit a depus un proiect de lege (denumit în continuare „proiectul de lege privind piața internă a Regatului Unit”, United Kingdom Internal Market Bill) care, dacă ar fi adoptat, ar încălca în mod flagrant Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord, întrucât ar permite autorităților britanice să nu țină seama de efectele juridice ale dispozițiilor de fond ale protocolului în temeiul Acordului de retragere. Reprezentanții guvernului Regatului Unit au recunoscut această încălcare, afirmând că obiectivul urmărit este de a permite Regatului Unit să se sustragă în mod permanent obligațiilor care decurg din protocol. Guvernul Regatului Unit nu a retras părțile controversate ale proiectului de lege, în pofida solicitărilor Uniunii Europene.

Procedând astfel, Regatul Unit și-a încălcat obligația de a acționa cu bună-credință, astfel cum se prevede la articolul 5 din Acordul de retragere. În plus, a lansat un proces care – în cazul în care proiectul de lege este adoptat – ar împiedica punerea în aplicare a Acordului de retragere. Prin urmare, Comisia a lansat astăzi o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu dispozițiile Acordului de retragere.

Etapele următoare

Până la sfârșitul acestei luni, Regatul Unit trebuie să își prezinte observațiile cu privire la scrisoarea de punere în întârziere. După examinarea acestor observații sau dacă nu se transmit observații, Comisia poate emite, dacă este cazul, un aviz motivat.

Context

Acordul de retragere a fost ratificat atât de UE, cât și de Regatul Unit. Acesta a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și produce efecte juridice în temeiul dreptului internațional.

În urma publicării de către guvernul Regatului Unit, la 9 septembrie 2020, a proiectului de lege privind piața internă a Regatului Unit, vicepreședintele Maroš Šefčovič a convocat o reuniune extraordinară a Comitetului mixt UE-Regatul Unit pentru a cere guvernului Regatului Unit să își clarifice intențiile și să răspundă îngrijorării profunde a UE. Reuniunea a avut loc la 10 septembrie, la Londra, la aceasta participând Michael Gove, cancelarul Ducatului Lancaster, și vicepreședintele Maroš Šefčovič.

În cadrul reuniunii, vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat că, în cazul în care proiectul de lege va fi adoptat, acest fapt ar constitui o încălcare extrem de gravă a Acordului de retragere și a dreptului internațional. El a solicitat guvernului Regatului Unit să retragă prevederile controversate din proiectul de lege în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, până la sfârșitul lunii septembrie.

În cadrul celei de a treia reuniuni ordinare a Comitetului mixt, care a avut loc la data de 28 septembrie 2020, vicepreședintele Maroš Šefčovič a solicitat din nou guvernului Regatului Unit să retragă prevederile controversate din proiectul de lege. Guvernul Regatului Unit a confirmat, cu această ocazie, intenția sa de a nu modifica proiectul de lege.

Acordul de retragere prevede că, în perioada de tranziție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să soluționeze litigiile dintre părți, iar Comisia are competențele care îi sunt conferite de dreptul Uniunii în ceea ce privește Regatul Unit, inclusiv în ceea ce privește interpretarea și aplicarea acordului în cauză. 

Informații suplimentare

Declarația Comisiei Europene și scrisoarea trimisă de vicepreședintele Maroš Šefčovič în urma reuniunii extraordinare a Comitetului mixt UE-Regatul Unit

Declarația de presă a vicepreședintelui Maroš Šefčovič în urma celei de a treia reuniuni ordinare a Comitetului mixt UE-Regatul Unit

Informații suplimentare privind procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

President von der Leyen's press statement will be available here  

Date de contact pentru presă

Daniel FERRIE

Telefon +32 2 298 65 00

Adresă daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu (daniel[dot]ferrie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
1 octombrie 2020