Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre6 iunie 2023

Acord politic privind noul instrument de contracarare a acțiunilor coercitive vizând o mai bună apărare a intereselor UE pe scena mondială

Parlamentul European și Consiliul au ajuns astăzi, 6 iunie, la un acord politic final cu privire la instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive.

Acord politic

Acest nou instrument îi va permite UE să reacționeze la constrângerile economice și, prin urmare, să își apere mai bine propriile interesele și pe cele ale statelor sale membre pe scena mondială.

Instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive este conceput, în primul rând, pentru a descuraja orice constrângeri economice potențiale. Dacă apar totuși astfel de constrângeri, instrumentul oferă o structură menită să determine țara terță în cauză să pună capăt măsurilor coercitive, prin dialog și cooperare. Însă, în cazul în care dialogul eșuează, el pune, de asemenea, la dispoziția Uniunii o gamă largă de contramăsuri posibile împotriva țării respective. Printre aceste contramăsuri se numără instituirea de tarife și impunerea de restricții privind comerțul cu servicii și accesul la investițiile străine directe sau la achizițiile publice.

Acordul la care s-a ajuns astăzi include un cadru juridic prin care UE poate îi poate solicita țării terțe să repare prejudiciul cauzat de constrângerile sale economice. Acordul vizează, de asemenea, mecanismele decizionale, definind în special rolul Consiliului în a stabili dacă UE sau un stat membru este ținta unor constrângeri economice, precum și termenele pentru acțiunea UE în cadrul instrumentului.

UE va continua să coopereze cu partenerii și aliații care împărtășesc aceeași viziune pentru a aborda constrângerile economice, iar instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive reprezintă o completare semnificativă a eforturilor internaționale în acest domeniu.

Etapele următoare

Parlamentul European și Consiliul vor trebui să finalizeze procedurile de aprobare a noului regulament înainte ca acesta să poată intra în vigoare. Intrarea în vigoare este prevăzută pentru toamna acestui an.

Context

În ultimii ani, UE și statele sale membre au devenit ținta unor presiuni economice deliberate. Comisia Europeană a propus instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive în 2021, în cadrul noii sale strategii comerciale, ca un nou instrument specific pentru abordarea constrângerilor economice – definite ca o situație în care o țară terță încearcă să exercite presiuni asupra UE sau a unui stat membru pentru a le obliga să facă anumite alegeri, aplicând sau amenințând să aplice împotriva lor măsuri care afectează comerțul sau investițiile. Instrumentul poate fi declanșat de o gamă largă de practici coercitive.

Atunci când va avea în vedere activarea instrumentului, Comisia Europeană se va baza pe contribuțiile părților interesate, iar întreprinderile sunt încurajate să prezinte informații relevante.

Instrumentul și orice acțiuni care ar putea fi întreprinse în temeiul acestuia sunt coerente cu obligațiile internaționale ale UE și sunt întemeiate integral pe dreptul internațional. Comisia Europeană va prezenta în curând strategia europeană de securitate economică, prevăzută pentru 20 iunie 2023.

Informații suplimentare

Protecția împotriva acțiunilor coercitive

Întrebări și răspunsuri

Detalii

Data publicării
6 iunie 2023

Date de contact

Nume
Miriam GARCIA FERRER
E-mail
Număr de telefon
+32 2 299 90 75

Nume
Roberta VERBANAC
E-mail
Număr de telefon
+32 2 298 24 98