Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre24 iunie 20247 min de lectură

UE adoptă cel de al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului ilegal împotriva Ucrainei

UE adoptă cel de al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului ilegal împotriva Ucrainei, consolidând astfel măsurile de asigurare a respectării sancțiunilor și de prevenire a eludării lor.    

sancțiuni Rusia

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a celui de-al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Noul pachet răspunde nevoilor și constatărilor de pe teren și încearcă să asigure respectarea sancțiunilor. Întrucât agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă, UE rămâne hotărâtă să acționeze pentru a reduce și mai mult sursele de venituri și capacitatea Rusiei de a purta războaie. Măsurile de astăzi transmit un semnal clar și puternic de unitate a UE și de sprijin pentru Ucraina și poporul său.   

Pachetul conține noi măsuri importante legate de energie vizând gazul natural lichefiat (GNL), precum și măsuri vizând navele care sprijină războiul Rusiei. În ceea ce privește GNL, pachetul interzice toate investițiile viitoare în proiecte GNL aflate în construcție în Rusia și exporturile către acestea. De asemenea, va interzice, după o perioadă de tranziție de 9 luni, utilizarea porturilor UE pentru transbordarea GNL rusesc. În plus, pachetul interzice importul de GNL rusesc în anumite terminale care nu sunt conectate la rețeaua de conducte de gaze a UE.

Pentru prima dată, UE a adoptat o măsură vizând anumite nave care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ele fac obiectul unei interdicții de acces în port și al unei interdicții privind furnizarea de servicii. Aceste nave pot fi desemnate ca atare din numeroase motive, printre care sprijinul acordat Rusiei prin transportul de echipamente militare care îi sunt destinate, transportul cerealelor ucrainene furate și sprijinul pentru dezvoltarea sectorului energetic al Rusiei, de exemplu prin transportul de componente GNL sau prin transbordarea GNL. Măsura vizează și petrolierele care fac parte din așa-numita „flotă-fantomă” a lui Putin și care eludează plafoanele stabilite de UE și de Coaliția pentru plafonarea prețurilor, adoptând, în același timp, practici înșelătoare de transport maritim și ignorând total standardele internaționale. În această primă rundă, UE a inclus pe listă 27 de nave. Lista poate fi actualizată regulat, în funcție de implicarea, în permanentă evoluție, a acestor nave care ajută Rusia să își poarte războiul cu Ucraina.

În plus, pachetul introduce noi includeri pe listă a unor persoane și entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În total au fost adăugate pe listă 116 intrări, mai exact 69 de persoane și 47 de entități cărora le vor fi înghețate activele. Pentru persoanele fizice, se vor aplica în plus interdicții de călătorie.

Pachetul de astăzi consolidează în mod semnificativ sancțiunile noastre financiare introducând, pentru băncile din UE cu sediul în afara Rusiei, interdicția de a utiliza sistemul de mesagerie financiară SPFS, echivalentul SWIFT în Rusia. De asemenea, îi permite Consiliului să întocmească o listă cu acele bănci din țări terțe care nu sunt rusești, dar sunt conectate la un astfel de sistem; acestor bănci li se va interzice să desfășoare activități comerciale cu operatorii din UE. Și în cele din urmă, pachetul introduce o interdicție asupra tranzacțiilor cu bănci și cu furnizori de criptoactive din Rusia și din țări terțe care facilitează tranzacțiile efectuate în sprijinul bazei industriale de apărare a Rusiei. Aceste noi sancțiuni vor reduce capacitatea Kremlinului de a direcționa fonduri pentru a-și finanța mașina de război.

Unul dintre obiectivele-cheie rămâne limitarea în continuare a veniturilor rusești și consolidarea restricțiilor la export pentru produsele industriale și tehnologiile avansate. Pachetul restricționează exportul a nouă produse suplimentare cu dublă utilizare și cu tehnologii avansate (de exemplu, amplificatoare pentru microunde și antene, înregistratoare de date de zbor și vehicule de teren) și extinde interdicțiile la export pentru anumite tipuri de produse industriale chimice, materiale plastice, piese pentru vehicule și utilaje. În 2021, înainte de invadarea Ucrainei, aceste exporturi ale UE valorau 5 miliarde EUR. În plus, exportul și transferul minereului de mangan sunt acum interzise.

Pachetul impune, de asemenea, restricții mai stricte pentru exportul de produse cu dublă utilizare și de produse tehnologice avansate către 61 de entități – cu sediul în Rusia (28) și în țări terțe (33) – care sunt asociate direct sau indirect complexului militar al Rusiei și contribuie astfel la sprijinirea războiului de agresiune al Rusiei. Pachetul extinde, de asemenea, interdicția la import și la heliu, care generează venituri semnificative pentru Rusia.

Întrucât Rusia caută în mod constant modalități de eludare a sancțiunilor, UE și-a reevaluat și adaptat strategiile. Pentru a limita și mai mult capacitatea Rusiei de a avea acces la bunuri și tehnologii restricționate, acest pachet conține mai multe măsuri menite să stimuleze respectarea normelor de către sectorul privat, să sprijine asigurarea respectării normelor de către autoritățile naționale competente și să împiedice eludarea sancțiunilor, inclusiv prin menținerea sub control a filialelor străine ale operatorilor din UE.

În plus, include inițiative specifice de protejare a operatorilor din UE împotriva exproprierii și de răspuns la alte acțiuni nelegitime ale statului rus, inclusiv la furtul de proprietate intelectuală.

Pachetul ajustează, de asemenea, interdicția la importul de diamante rusești deja convenită în cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni. Se clarifică astfel faptul că interdicția nu se aplică diamantelor care se aflau în UE sau într-o țară terță (alta decât Rusia) sau care au fost șlefuite sau fabricate într-o țară terță înainte de intrarea în vigoare a interdicției privind diamantele rusești (așa-numita „neretroactivitate”). Pachetul permite, de asemenea, importurile sau exporturile temporare de bijuterii, de exemplu pentru târguri comerciale sau reparații. În plus, prelungește cu șase luni (până la 1 martie 2025) perioada de „sunrise” după care sistemul de trasabilitate completă pentru importurile de diamante naturale brute și șlefuite va deveni obligatoriu. În plus, Consiliul amână interdicția privind bijuteriile care încorporează diamante rusești prelucrate în țări terțe, altele decât Rusia, până când Consiliul va decide să activeze interdicția în lumina acțiunilor întreprinse în cadrul G7 pentru a pune în aplicare această măsură.

Noul pachet include și măsuri care ne protejează procesele democratice și combat ingerința Rusiei, cum ar fi interdicția ca partidele politice să primească finanțare din partea statului rus. De asemenea, include măsuri de consolidare a restricțiilor existente în materie de transport, în special interdicția de zbor și interzicerea transportului rutier.

Veți găsi o prezentare completă a pachetului în secțiunea Întrebări și răspunsuri.

Context

UE își reafirmă susținerea fermă față de Ucraina și de poporul ucrainean și va continua să sprijine cu hotărâre economia, societatea, forțele armate și reconstrucția viitoare ale Ucrainei. Sancțiunile UE se află în centrul răspunsului UE la agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece degradează capacitatea militară și tehnologică a Rusiei, izolează țara de pe cele mai dezvoltate piețe mondiale, privează Kremlinul de veniturile cu care finanțează războiul și impun costuri tot mai mari economiei Rusiei. În acest sens, sancțiunile contribuie la îndeplinirea obiectivului-cheie al UE, și anume continuarea eforturilor pentru o pace justă și durabilă, și nu pentru un nou conflict înghețat. Efectele lor cresc în timp, pe măsură ce sancțiunile erodează baza industrială și tehnologică a Rusiei. În plus, UE continuă să se asigure că sancțiunile sale nu afectează exporturile de energie și de produse agroalimentare din Rusia către țări terțe. În calitate de gardian al tratatelor UE, Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare a sancțiunilor UE de către toate statele membre.

Cifrele comerciale anormale, care sunt în creștere pentru anumite produse/țări, reprezintă o dovadă incontestabilă a faptului că Rusia caută în mod activ modalități de a eluda sancțiunile. Acest lucru ne determină să ne intensificăm eforturile de combatere a eludării și să solicităm o cooperare și mai strânsă din partea vecinilor noștri. Trimisul special al UE pentru aplicarea sancțiunilor, David O'Sullivan, continuă să se adreseze principalelor țări terțe pentru a combate eludarea. Primele rezultate sunt deja vizibile. în unele țări se instituie sisteme de monitorizare, control și blocare a reexporturilor. În colaborare cu parteneri care au aceleași principii ca și noi, am convenit, de asemenea, asupra unei liste cu bunuri comune de înaltă prioritate care fac obiectul sancțiunilor, cărora întreprinderile ar trebui să le acorde o atenție deosebită și pe care țările terțe nu trebuie să le reexporte către Rusia. În plus, în cadrul UE, am elaborat, de asemenea, o listă a bunurilor care fac obiectul unor sancțiuni și sunt critice din punct de vedere economic și în privința cărora întreprinderile și țările terțe ar trebui să fie deosebit de vigilente.

Pentru informații suplimentare

Link către întrebări și răspunsuri 

Link către Jurnalul Oficial

Mai multe informații despre sancțiuni

Detalii

Data publicării
24 iunie 2024

Date de contact

Francesca DALBONI

Nume
Francesca DALBONI
E-mail
francesca [dot] dalboniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 70

Marta PEREZ-CEJUELA ROMERO

Nume
Marta PEREZ-CEJUELA ROMERO
E-mail
marta [dot] perez-cejuela-romeroatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 63770