Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre18 septembrie 20207 min de lectură

Starea Uniunii: Un nou plan de acțiune pentru a schimba paradigma acțiunilor de combatere a rasismului

combatererasism.png
© EU
La 16 septembrie 2020, cu ocazia discursului său privind starea Uniunii, președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Progresele pe care le-am făcut în ceea ce privește combaterea rasismului și a urii sunt fragile – în aceste domenii, progresele se obțin cu multă trudă, dar se pierd ușor. Așadar acum a sosit momentul să trecem de la cuvinte la fapte. Acum este momentul să construim o Uniune cu adevărat antirasistă, nu numai condamnând rasismul, ci și acționând în consecință. Comisia va prezenta un plan de acțiune pentru a începe să transpună acest deziderat în realitate.”

În discursul său din 2020 privind starea Uniunii, președinta von der Leyen a anunțat un nou plan de acțiune al UE de combatere a rasismului, în care se stabilesc măsuri pentru următorii 5 ani. Printre altele, Comisia se va asigura că statele membre pun în aplicare pe deplin legislația UE relevantă și va consolida în continuare cadrul juridic, dacă este necesar. Consolidarea ar putea viza în special domeniile în care nu există reglementări în materie de nediscriminare, cum ar fi activitatea de asigurare a respectării legii. De asemenea, Comisia invită statele membre să facă uz cât mai mult de instrumentele pe care le au la dispoziție, în special de finanțarea disponibilă în cadrul următorului buget pe termen lung al UE și al instrumentului Next Generation EU. Planul de acțiune reunește actori de la toate nivelurile pentru a combate cu mai multă eficacitate rasismul din Europa, inclusiv prin adoptarea unor planuri naționale în acest domeniu.

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a declarat: „Am ajuns într-un moment hotărâtor. Protestele ne-au transmis un mesaj clar: schimbarea trebuie să aibă loc acum. Nu va fi ușor, dar trebuie să facem acest lucru. Vom depune mai multe eforturi pentru a realiza ce ne-am propus și nu vom ezita să înăsprim legislația, dacă va fi necesar. Comisia însăși își va adapta politica de recrutare pentru ca personalul său să reflecte mai bine societatea europeană.”

Helena Dalli, comisarul pentru egalitate, a declarat, la rândul său: „Societățile democratice nu sunt compatibile nici cu discriminarea rasială, nici cu orice altă formă de rasism. Trebuie să depunem toate eforturile pentru ca societățile noastre să fie antirasiste. Prin acest plan de acțiune, recunoaștem faptul că rasismul nu se manifestă doar la nivel individual, ci este și structural. Prin urmare, trebuie să îl combatem la toate nivelurile de guvernanță pentru a inversa această tendință. În acest scop, abordăm, printre altele, acțiunile de asigurare a respectării legii, atitudinile sociale, stereotipurile și preocupările economice și încurajăm statele membre să adopte planuri de acțiune de combatere a rasismului.”

Sunt necesare eforturi suplimentare de coordonare, sensibilizare și asigurare a respectării legislației naționale și a UE

Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului 2020-2025 stabilește o serie de acțiuni, prin intermediul legislației UE, dar și prin alte mijloace, cum ar fi colaborarea cu statele membre, inclusiv prin acțiuni de asigurare a respectării legislației naționale, cu mass-media și cu societatea civilă, valorificarea instrumentelor UE care sunt în prezent disponibile sau care vor fi disponibile în viitor și evaluarea resurselor umane proprii ale Comisiei. Printre altele, în planul de acțiune se solicită:

  • O mai bună asigurare a respectării legislației UE – UE dispune de un cadru juridic solid pentru combaterea discriminării, a rasismului și a xenofobiei, dar este în mod clar necesar să se reevalueze acest cadru și să se identifice eventualele lacune care trebuie remediate. În 2021, Comisia va prezenta un raport privind aplicarea Directivei privind egalitatea rasială, urmând ca până în 2022 să propună eventualele acte legislative necesare. Comisia va asigura, de asemenea, transpunerea și punerea în aplicare deplină și corectă a Deciziei-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei, inclusiv prin intermediul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
  • O coordonare mai strânsă – Comisia va numi un coordonator antirasism și va iniția un dialog periodic cu părțile interesate, care va avea loc cel puțin de două ori pe an. Coordonatorul va colabora cu persoane care fac parte din minorități rasiale sau etnice și va interacționa cu statele membre, cu Parlamentul European, cu societatea civilă, cu mediul academic și cu Comisia pentru a consolida măsurile de politică în domeniul combaterii rasismului.
  • Activități polițienești și de protecție echitabile – cu sprijinul agențiilor UE, cum ar fi Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și Agenția pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), statele membre sunt încurajate să își intensifice eforturile pentru a preveni atitudinile discriminatorii ale autorităților de aplicare a legii și a spori credibilitatea acțiunilor de asigurare a respectării legii împotriva infracțiunilor motivate de ură.
  • Intensificarea acțiunilor la nivel național – statele membre sunt încurajate să adopte, până la sfârșitul anului 2022, planuri naționale de acțiune de combatere a rasismului și a discriminării rasiale. Până la sfârșitul anului 2021, în colaborare cu experții naționali, Comisia va stabili principiile de bază pentru elaborarea unor planuri naționale de acțiune eficace și va prezenta, până la sfârșitul anului 2023, un prim raport privind progresele înregistrate.
  • Diversitate sporită a personalului UE – Comisia va întreprinde acțiuni pentru a îmbunătăți în mod semnificativ reprezentativitatea personalului Comisiei, prin intermediul unor măsuri care să vizeze recrutarea și selecția. Celelalte instituții și organisme ale UE sunt invitate să ia măsuri similare.

Printre alte măsuri menționate în planul de acțiune se numără: sensibilizarea publicului privind stereotipurile rasiale și etnice și abordarea acestor teme prin intermediul mass-mediei, al educației, al culturii și al sportului; ameliorarea colectării de date defalcate pe origine rasială sau etnică. Comisia va lansa un proiect în cadrul căruia va desemna anual una sau mai multe capitale europene ale incluziunii și diversității și va organiza o reuniune la nivel înalt de combatere a rasismului, în primăvara anului 2021.

Următoarele etape

Punerea în aplicare a acțiunilor prezentate în planul de acțiune va fi monitorizată, progresele vor fi incluse în rapoartele viitoare, iar acțiunile vor fi adaptate, dacă va fi cazul.

Comisia invită Parlamentul European să discute în mod regulat și să sprijine punerea în aplicare a planului de acțiune, iar Consiliul să adopte concluzii privind acțiunile statelor membre de prevenire și combatere a rasismului. 

Context

Discriminarea pe motive de origine rasială sau etnică este interzisă în UE. Cu toate acestea, aceste forme de discriminare încă există în societate și mai mult de jumătate dintre europeni consideră că discriminarea este larg răspândită în țara în care trăiesc. Potrivit Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 45 % din persoanele de origine nord-africană, 41 % din populația romă și 39 % din persoanele de origine africană subsahariană s-au confruntat cu astfel de discriminări. 11 % dintre evrei s-au simțit discriminați din cauza faptului că sunt evrei.

UE are un cadru juridic în vigoare, care include Directiva privind egalitatea rasială și Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei. Evenimentele recente care au evidențiat tensiunile rasiale au generat îngrijorări cu privire la faptul că nu se aplică în mod eficace măsurile de protecție juridică împotriva discriminării rasiale, religioase sau etnice. Acest lucru este legat, de asemenea, de preocupările privind raporturile dintre organismele de aplicare a legii și minorități.

În urma discursului președintei von der Leyen în care aceasta a făcut apel la necesitatea de a întreprinde mai multe acțiuni, Colegiul a organizat la 24 iunie o dezbatere structurată intitulată „Împotriva rasismului și pentru o mai mare diversitate și echitate în Uniunea Europeană”. La momentul respectiv, președinta a subliniat că evenimentul marca începutul dezbaterii și al măsurilor concrete, printre care se număra și un plan de acțiune.

Pentru informații suplimentare

O Uniune a egalității: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025

Fișă informativă privind Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025

Site web: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025

Discursul privind starea Uniunii

Comunicat de presă privind principalele inițiative ale Uniunii incluse în Starea Uniunii din 2020

Pagina web dedicată Stării Uniunii din 2020

Date de contact pentru presă

Christian WIGAND

Telefon +32 2 296 22 53

Adresă Christian [dot] WIGANDatec [dot] europa [dot] eu (Christian[dot]WIGAND[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Kasia KOLANKO

Telefon + 32 2 296 34 44

Adresă katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu (katarzyna[dot]kolanko[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Alice HOBBS

Telefon +32 2 298 08 29

Adresă Alice [dot] HOBBS1atec [dot] europa [dot] eu (Alice[dot]HOBBS1[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
18 septembrie 2020