Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 noiembrie 2021Reprezentanța în România9 min de lectură

Previziuni economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România: 7% creştere economică în 2021 şi 5,1% în 2022

După o redresare puternică în prima jumătate a anului 2021, se estimează că, până la sfârșitul acestui an, PIB-ul României va depăși nivelurile anterioare pandemiei: se preconizează că economia României va crește cu 7% în 2021 și cu 5,1% în 2022.

Previziuni_econ_toamna

Raportul de țară privind România este disponibil aici.

Economia UE se redresează în urma recesiunii provocate de pandemie mai rapid decât se preconizase. Pe măsură ce campaniile de vaccinare au progresat, iar restricțiile au început să fie ridicate, creșterea economică s-a reluat în primăvară și a continuat în același ritm toată vara, susținută de redeschiderea economiei. În pofida perioadei tot mai dificile, se preconizează că economia UE va continua să se extindă în perioada analizată, atingând o rată de creștere de 5 % în 2021, de 4,3 % în 2022 și de 2,5 % în 2023. Se preconizează că ratele de creștere pentru zona euro vor fi identice cu cele la nivel de UE în 2021 și 2022 și de 2,4 % în 2023. Această perspectivă depinde în mare măsură de doi factori: evoluția pandemiei de COVID-19 și ritmul în care aprovizionarea se adaptează la redresarea rapidă a cererii în urma redeschiderii economiei.

Economia europeană revine pe o traiectorie expansionistă mai rapid decât se preconizase

La aproape 14 % pe an, rata de creștere a PIB-ului în UE în al doilea trimestru al anului 2021 a fost cea mai bună înregistrată vreodată – la fel de mare ca scăderea fără precedent a PIB-ului în aceeași perioadă a anului trecut, în timpul primului val al pandemiei. În al treilea trimestru al anului 2021, economia UE a ajuns din nou la nivelul rezultatelor sale anterioare pandemiei și a trecut de la redresare la expansiune.

Se preconizează că cererea internă va continua să stimuleze această expansiune. Ameliorarea situației pe piețele forței de muncă și scăderea preconizată a economisirii ar trebui să contribuie la un ritm susținut al cheltuielilor de consum. Punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) începe, de asemenea, să joace un rol important în stimularea investițiilor private și publice.

Cu toate acestea, ritmul de creștere se confruntă din nou cu vânturi potrivnice. Blocajele și întreruperile la nivelul aprovizionării globale afectează activitatea din UE, în special în sectorul său de producție, care este foarte integrat. În plus, după ce au scăzut drastic în 2020, prețurile la energie, în special la gazele naturale, au crescut într-un ritm susținut în ultima lună și se situează în prezent cu mult peste nivelurile din perioada anterioară pandemiei. Se preconizează că acest lucru va afecta consumul și investițiile.

Situația pe piața forței de muncă ar trebui să continue să se îmbunătățească

 Situația de pe piețele forței de muncă din UE a cunoscut ameliorări semnificative datorită relaxării restricțiilor impuse activităților legate de consumatori. În al doilea trimestru al acestui an, economia UE a creat aproximativ 1,5 milioane de noi locuri de muncă, mulți lucrători au ieșit din schemele de păstrare a locurilor de muncă, iar rata șomajului a scăzut. Cu toate acestea, numărul total de angajați din UE se situa în continuare cu 1 % sub nivelul înregistrat înainte de pandemie.

De atunci, șomajul a continuat să scadă, iar rata de 6,8 %, înregistrată în UE în luna august a fost cu puțin peste rata înregistrată la sfârșitul anului 2019. Datele publicate după data-limită a previziunilor arată că această rată a continuat să scadă ușor în septembrie. Sondajele efectuate de Comisie în rândul întreprinderilor scot în evidență apariția unor zone de penurie de forță de muncă, în special în sectoarele în care activitatea crește cel mai mult. Cu cât această penurie durează mai mult, cu atât este mai mare riscul să afecteze activitatea și să contribuie la inflație printr-o presiune asupra salariilor.

Conform previziunilor, ocuparea forței de muncă în UE va crește cu 0,8 % în acest an, cu 1 % în 2022 și cu 0,6 % în 2023. Se preconizează că, anul viitor, ocuparea forței de muncă va depăși nivelul înregistrat înainte de criză și că, în 2023, va avea caracter expansionist. Potrivit previziunilor, șomajul în UE va scădea de la 7,1 % în acest an la 6,7 % în 2022 și la 6,5 % în 2023. În zona euro, rata șomajului este estimată la 7,9 %, 7,5 % și 7,3 % pe parcursul celor trei ani.

Deficite sub nivelurile preconizate

Perspectivele de creștere mai bune indică deficite mai scăzute în 2021 decât nivelurile preconizate în primăvară. După ce a atins 6,9 % din PIB în 2020, deficitul agregat din UE ar trebui să scadă ușor la 6,6 % în 2021, pe fondul sprijinului bugetar încă ridicat acordat la începutul anului.

Odată ce măsurile de sprijin și funcționarea stabilizatorilor automați vor dispărea, în timp ce expansiunea economică va continua, se preconizează că deficitul agregat al UE se va înjumătăți, ajungând la aproximativ 3,6 % din PIB în 2022, și va scădea în continuare la 2,3 % în 2023.

După ce a atins aproximativ 92 % în UE (99 % în zona euro), se preconizează că ponderea agregată a datoriei în PIB se va stabiliza în linii mari în acest an și va începe să scadă în 2022, ajungând la 89 % din PIB în 2023 (97 % în zona euro).

Presiunile temporare asupra prețurilor la nivel mondial determină creșterea inflației la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani

După mai mulți ani cu un nivel scăzut de inflație, reluarea puternică a activității economice în UE și în multe economii avansate a fost însoțită de o creștere a inflației care a depășit previziunile.

Inflația anuală a crescut în zona euro de la -0,3 % în ultimul trimestru al anului 2020 la 2,8 % în al treilea trimestru al anului 2021. Lectura din octombrie a fost de 4,1 %, o rată care a mai fost înregistrată o singură dată din 1997, când a început publicarea datelor privind inflația în zona euro.

Această creștere puternică a inflației este determinată în principal de creșterea prețurilor la energie, dar ea pare să fie legată și de un set amplu de ajustări economice ulterioare pandemiei, sugerând că nivelurile ridicate actuale sunt în mare măsură tranzitorii.

Se preconizează că inflația în zona euro va atinge un nivel maxim de 2,4 % în 2021, înainte de a scădea la 2,2 % în 2022 și la 1,4 % în 2023, deoarece se estimează că prețurile la energie se vor stabiliza treptat. La nivel de UE, se preconizează că inflația va atinge 2,6 % în 2021, 2,5 % în 2022 și 1,6 % în 2023.

Incertitudinile și riscurile legate de perspectivele de creștere rămân foarte ridicate

Deși impactul său asupra activității economice s-a diminuat considerabil, pandemia de COVID-19 nu a fost încă înfrântă, iar redresarea depinde în mare măsură de evoluția acesteia, atât în interiorul, cât și în afara UE. Având în vedere creșterea recentă a numărului de cazuri în multe țări, nu poate fi exclusă reintroducerea restricțiilor cu impact asupra activității economice. În UE, acest risc este deosebit de relevant în statele membre cu rate de vaccinare relativ scăzute.

Riscurile economice se referă, de asemenea, la impactul potențial prelungit al constrângerilor și blocajelor actuale în materie de aprovizionare.

Principalul risc în sens pozitiv la adresa perspectivelor de creștere este legat de câștigurile potențiale în materie de eficiență și de progresele durabile în materie de productivitate generate de schimbările structurale produse în urma pandemiei. Investițiile stimulate de Mecanismul de redresare și reziliență și de reformele structurale aferente vor fi esențiale în acest sens. În ansamblu, balanța riscurilor care planează asupra acestor previziuni s-a înclinat în sens descendent.

Inflația se poate dovedi mai ridicată decât se anticipase în cazul în care constrângerile în materie de aprovizionare durează mai mult, iar creșterile salariale care depășesc creșterea productivității se repercutează asupra prețurilor de consum.

Declarațiile membrilor colegiului:

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Economia europeană revine puternic din recesiune, cu o rată de creștere estimată de 5 % în acest an. Măsurile pe care le-am luat pentru atenuare a crizei provocate de pandemie și intensificarea vaccinărilor în întreaga UE au contribuit în mod clar la acest succes. Dar nu este momentul să ne relaxăm: există în continuare incertitudini legate de acest virus și ne confruntăm cu anumite riscuri. Nu în ultimul rând, trebuie să abordăm blocajele din lanțurile de aprovizionare, precum și creșterea prețurilor la energie, care vor afecta multe gospodării și întreprinderi din întreaga Europă. De asemenea, trebuie să monitorizăm îndeaproape inflația și, dacă este necesar, să ne adaptăm politicile. Pentru a ne menține pe drumul cel bun, trebuie să ne concentrăm acum pe implementarea investițiilor și a reformelor planificate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a stimula potențialul nostru economic.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Economia europeană trece de la redresare la expansiune, dar se confruntă în prezent cu unele vânturi potrivnice. Un răspuns politic fără precedent a atenuat impactul COVID-19 asupra lucrătorilor și a întreprinderilor, iar campania de vaccinare de succes a permis redeschiderea economiilor noastre începând din primăvară. Acest lucru a stimulat creșterea economică, care a contribuit, la rândul său, la stabilizarea finanțelor noastre publice. Cu sprijinul NextGenerationEU, investițiile publice vor atinge cel mai înalt nivel din ultimii zece ani. Există trei amenințări majore la adresa acestei perspective pozitive: o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19, cea mai acută înregistrându-se în zonele în care rata vaccinării este relativ scăzută; creșterea inflației, determinată în mare măsură de o creștere a prețurilor la energie; și perturbările lanțului de aprovizionare care afectează numeroase sectoare. Trebuie să fim în continuare vigilenți și să acționăm așa cum este necesar pentru a ne asigura că aceste vânturi potrivnice nu abat redresarea de la traiectoria sa actuală.”

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data-limită de 19 octombrie. Pentru toate celelalte date integrate în previziuni, inclusiv ipotezele referitoare la politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile disponibile până la data de 25 octombrie, inclusiv. Cu excepția cazului în care noi politici sunt anunțate în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, proiecțiile pornesc de la ipoteza menținerii politicilor actuale.

Comisia Europeană publică în fiecare an două seturi de previziuni detaliate (în primăvară și în toamnă) și două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară). Previziunile intermediare cuprind valorile anuale și trimestriale ale PIB-ului și ale inflației tuturor statelor membre pentru anul în curs și pentru anul următor, precum și date agregate pentru UE și zona euro.

Previziunile economice ale Comisiei Europene din iarna anului 2022 vor actualiza previziunile privind PIB-ul și inflația și se preconizează că vor fi prezentate în februarie 2022.

Pentru informații suplimentare

Documentul complet: Previziunile economice din toamna anului 2021

Urmăriți activitatea vicepreședintelui executiv Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Gentiloni pe Twitter: @PaoloGentiloni

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

Detalii

Data publicării
11 noiembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Veerle NUYTS

Nume
Veerle NUYTS
E-mail
Veerle [dot] NUYTSatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 63 02

Andrea MASINI

Nume
Andrea MASINI
E-mail
andrea [dot] masiniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 15 19