Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre4 noiembrie 20221 min de lectură

Politica de coeziune: peste 66 milioane EUR pentru cooperare transfrontalieră cu Ucraina în domeniul sănătății, al mediului și al îmbunătățirii capacității administrative

Primul program de cooperare transfrontalieră adoptat de Comisie, Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, va pune la dispoziție peste 66 milioane EUR pentru cooperarea transfrontalieră cu Ucraina.

Interreg

Programul acoperă perioada 2021-2027. Prin intermediul acestui program al politicii de coeziune, trei state membre (Ungaria, Slovacia și România) și Ucraina vor colabora pentru a asigura accesul egal la asistență medicală și o mai mare reziliență a sistemelor lor de sănătate. Programul va sprijini, de asemenea, soluții durabile pentru adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre.

Țările participante vor coopera și pentru a proteja natura, a promova infrastructurile ecologice și a consolida turismul durabil.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest program face parte din sprijinul pe care UE îl oferă Ucrainei în general și este un alt exemplu de solidaritate de neclintit a UE față de Ucraina. În cadrul politicii de coeziune, Interreg va ajuta Ucraina și statele membre învecinate să facă față provocărilor comune și să profite de oportunitățile comune. Ucraina face parte din familia europeană, iar acesta este încă un semn concret de colaborare pe o cale comună de urmat.”

Programul va contribui, de asemenea, la alinierea standardelor statelor membre ale UE și ale Ucrainei pentru o administrație publică eficientă. Proiectele vor promova cooperarea juridică și administrativă în vederea soluționării obstacolelor comune din regiunile de frontieră, încurajând în același timp cooperarea dintre cetățeni, societatea civilă și instituții.

Programele de cooperare Interreg NEXT pentru perioada 2021-2027 dispun de un buget alocat de 1,1 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) și Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). Pentru perioada 2021-2027, se vor acorda aproape 600 milioane EUR pentru cinci programe Interreg, pentru sprijinirea activităților de cooperare transfrontalieră și transnațională dintre statele membre și Ucraina.

Detalii

Data publicării
4 noiembrie 2022

Date de contact

Stefan de Keersmaecker

Nume
Stefan de Keersmaecker
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 298 46 80

Veronica Favalli

Nume
Veronica Favalli
E-mail
veronica [dot] favalliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 460 79 52 06