Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre25 noiembrie 20206 min de lectură

Planul de acțiune pentru egalitatea de gen – plasarea drepturilor femeilor și fetelor în centrul redresării globale pentru o lume caracterizată de egalitatea de gen

genderactionplan.png
© EU
Astăzi, 25 noiembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat planuri ambițioase de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor prin toate acțiunile externe ale Uniunii Europene.

Deși s-au realizat câteva progrese semnificative, dar inegale, în ceea ce privește promovarea drepturilor femeilor și fetelor, nicio țară din lume nu a avansat suficient de mult pentru a putea realiza obiectivul egalității de gen și al emancipării tuturor femeilor și fetelor până în 2030. În plus, consecințele sanitare și socioeconomice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 afectează în mod disproporționat femeile și fetele. De exemplu, dat fiind că, procentual, mai multe femei lucrează fără forme legale și în sectoare vulnerabile, rata de pierdere a locului de muncă în rândul femeilor este de 1,8 ori mai mare decât în rândul bărbaților. Rata sărăciei în rândul femeilor ar putea crește cu 9,1 %.

Pentru a aborda această problemă, noul Plan de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe 2021-2025 (PAEG III) vizează accelerarea progreselor în vederea emancipării femeilor și a fetelor și protejarea rezultatelor obținute în ceea ce privește egalitatea de gen în cei 25 de ani de la adoptarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Garantarea faptului că toată lumea beneficiază de aceleași drepturi sporește capacitățile societăților noastre și le face mai bogate și mai sigure. Este un adevăr care trece dincolo de principii sau obligații morale. Participarea femeilor și a fetelor și asumarea de către acestea a unor roluri de lider sunt esențiale pentru democrație, justiție, pace, securitate, prosperitate și o planetă mai verde. Prin acest nou plan de acțiune pentru egalitatea de gen, susținem realizarea de noi progrese într-un ritm mai accelerat în vederea garantării egalității de gen.”

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Un angajament mai puternic în ceea ce privește egalitatea de gen este esențial pentru o redresare globală durabilă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru construirea unor societăți mai echitabile, mai favorabile incluziunii și mai prospere. Femeile și fetele sunt primele afectate de pandemie și trebuie să fie la cârma redresării. Suntem o Comisie sensibilă și receptivă la dimensiunea de gen și ne dorim să colaborăm mai strâns cu statele noastre membre și cu toți partenerii pentru a construi o lume care să asigure cu adevărat egalitatea de gen.

Promovarea egalității de gen în acțiunea externă a UE în perioada 2021-2025

Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III îi conferă UE un cadru de politică bazat pe cinci piloni de acțiune care să accelereze progresele în vederea îndeplinirii angajamentelor internaționale și a construirii unei lumi în care toți să avem posibilitatea de a prospera. Acest plan face ca promovarea egalității de gen să devină o prioritate a tuturor politicilor și acțiunilor externe, prezintă o foaie de parcurs pentru colaborarea cu părțile interesate de la nivel național, regional și multilateral, intensifică acțiunile în domenii tematice strategice, solicită instituțiilor să conducă prin puterea exemplului și asigură transparența rezultatelor.

Detalii privind cei cinci piloni de acțiune:

1) Până în 2025, 85 % din toate acțiunile noi din cadrul relațiilor externe vor contribui la egalitatea de gen și la emanciparea femeilor. PAEG III introduce norme stricte pentru aplicarea și monitorizarea integrării perspectivei de gen în toate sectoarele. Întreaga asistență externă în toate sectoarele, inclusiv infrastructura, sectorul digital, energia, agricultura și fondurile mixte etc., ar trebui să integreze o perspectivă de gen și să sprijine egalitatea de gen.

2) O viziune strategică comună și o cooperare strânsă cu statele membre și cu partenerii de la nivel multilateral, regional și național. PAEG III invită la elaborarea unei abordări comune pentru toți actorii UE la nivel de țară și la concentrarea pe anumite aspecte strategice. O analiză de gen aprofundată și o consultare strânsă cu statele membre, cu organizațiile societății civile, cu activiștii pentru drepturile femeilor și cu tinerii vor oferi o bază solidă pentru acțiuni pe teren.

3) PAEG III vizează accelerarea progreselor, axându-se pe principalele domenii tematice de colaborare, inclusiv pe combaterea violenței bazate pe gen și promovarea emancipării economice, sociale și politice a femeilor și a fetelor. Planul de acțiune pune un nou accent pe accesul universal la asistență medicală, pe sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, pe egalitatea de gen în educație, precum și pe promovarea participării și a asumării unor roluri de lider în condiții de egalitate. Totodată, acesta integrează pe deplin cadrul de politici al UE privind femeile, pacea și securitatea și include perspectiva de gen în noi domenii de politică, precum tranziția către o economie verde și transformarea digitală.

4) Conducând prin puterea exemplului. Planul de acțiune îndeamnă Uniunea Europeană să conducă prin puterea exemplului, inclusiv prin lideri receptivi la dimensiunea de gen care să reprezinte în mod echilibrat ambele genuri la cele mai înalte niveluri politice și de conducere.

5) Măsurarea rezultatelor. PAEG III adoptă o nouă abordare în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea și învățarea, punând mai mult accentul pe măsurarea rezultatelor. UE va institui un sistem de monitorizare cantitativ, calitativ și incluziv care să asigure un nivel mai ridicat de răspundere publică, precum și transparența și accesul la informații privind asistența pe care o acordă pentru egalitatea de gen în întreaga lume. Comisia, în cooperare cu SEAE, va monitoriza în fiecare an progresele înregistrate în punerea în aplicare a PAEG III.

O abordare transformatoare

Un obiectiv-cheie al noului plan de acțiune este să contribuie la capacitarea femeilor, a fetelor și a tinerilor, astfel încât aceștia să își exercite pe deplin drepturile și să participe mai mult la viața politică, economică, socială și culturală. PAEG III sprijină cu fermitate participarea fetelor și a femeilor și asumarea de către acestea a unor roluri de lider, promovându-le, de exemplu, prin programe de guvernanță și reforme ale administrației publice.

PAEG III va promova o abordare transformatoare și intersecțională și va integra perspectiva de gen în toate politicile și acțiunile. Planul de acțiune vizează abordarea cauzelor structurale ale inegalității de gen și ale discriminării bazate pe gen, inclusiv prin implicarea activă a bărbaților și a băieților în combaterea rolurilor și a stereotipurilor de gen. În sfârșit, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, planul de acțiune urmărește să abordeze toate dimensiunile intersecționale ale discriminării, acordând o atenție deosebită, de exemplu, femeilor cu handicap, femeilor migrante și discriminării pe criterii de vârstă sau orientare sexuală.

Context

Acest plan de acțiune externă pentru egalitatea de gen reflectă obiectivele Strategiei UE privind egalitatea de gen, prima strategie a Comisiei în domeniul egalității, care pune în aplicare angajamentele asumate de președinta von der Leyen în orientările sale politice.

Informații suplimentare

Comunicarea comună – Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (PAEG) III

Fișă informativă

Material video

Date de contact pentru presă

Nabila MASSRALI

Telefon +32 2 298 80 93

Adresă Nabila [dot] MASSRALI1atec [dot] europa [dot] eu (Nabila[dot]MASSRALI1[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Telefon +32 2 295 43 20

Adresă Ana [dot] PISONERO-HERNANDEZatec [dot] europa [dot] eu (Ana[dot]PISONERO-HERNANDEZ[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Xavier CIFRE QUATRESOLS

Telefon +32 2 297 35 82

Adresă Xavier [dot] CIFRE-QUATRESOLSatec [dot] europa [dot] eu (Xavier[dot]CIFRE-QUATRESOLS[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Gesine KNOLLE

Telefon +32 2 295 43 23

Adresă Gesine [dot] KNOLLEatec [dot] europa [dot] eu (Gesine[dot]KNOLLE[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
25 noiembrie 2020