Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre28 octombrie 2021

Pactul verde european: Comisia adoptă limite noi pentru unele dintre cele mai nocive substanțe chimice din deșeuri

Astăzi, 28 octombrie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva unora dintre cele mai nocive substanțe chimice din deșeuri – poluanții organici persistenți (POP).

pop

Propunerea reduce limitele pentru aceste substanțe chimice conținute în deșeuri, împiedicând reintrarea lor în economie.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat:

„Astăzi facem încă un pas în direcția îndeplinirii promisiunii noastre de a eradica cei mai nocivi poluanți din viața noastră de zi cu zi. Este esențial să eliminăm substanțele chimice persistente din deșeuri pentru a ne proteja sănătatea și mediul. Sunt necesare, de asemenea, limite ambițioase pentru aceste substanțe, pentru a promova materialele secundare de înaltă calitate, fără substanțe toxice, care să poată fi utilizate în siguranță într-o economie circulară în creștere.”

Poluanții organici persistenți (POP) sunt substanțe chimice cu proprietăți toxice care rămân în mediu foarte mult timp, se acumulează în lanțurile alimentare și pot dăuna sănătății umane și mediului. Obiectivul propunerii de astăzi este de a elimina sau de a reduce la minimum emisiile de POP provenite din deșeuri. Deși, în general, nu mai sunt utilizați în produsele noi, poluanții organici persistenți se regăsesc încă în deșeurile provenind din unele produse de consum, cum ar fi textilele impermeabile, mobila, materialele plastice și echipamentele electronice.

Prin propunerea de astăzi, Comisia propune introducerea unor limite stricte pentru următoarele trei substanțe sau grupe de substanțe din deșeuri:

  • acidul perfluorooctanoic (PFOA) și sărurile și compușii săi – prezenți în materialele textile impermeabile și în spumele pentru stingerea incendiilor;
  • dicofolul – pesticid utilizat anterior în agricultură;
  • pentaclorfenolul, sărurile și esterii săi – care se găsesc în lemnul și în textilele tratate.

În plus, Comisia propune reducerea limitelor maxime ale deșeurilor pentru alte cinci substanțe sau grupe de substanțe care sunt deja reglementate.

Propunerea reprezintă un pas important în vederea unei economii mai circulare, astfel cum s-a anunțat în Planul de acțiune privind economia circulară. Aceasta contribuie la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării din cadrul Pactului verde european și la Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, prin acțiunile sale asociate privind substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), denumite adesea „substanțe chimice pentru totdeauna”.

Context

Propunerea de astăzi modifică anexele la Regulamentul privind poluanții organici persistenți. Regulamentul POP [Regulamentul (UE) nr. 2019/1021 privind poluanții organici persistenți] pune în aplicare angajamentele internaționale ale Uniunii Europene în temeiul Convenției de la Stockholm și al Protocolului CEE-ONU privind poluanții organici persistenți.

În conformitate cu regulamentul, deșeurile care conțin substanțe POP trebuie gestionate într-un mod corect din punct de vedere ecologic, cu un impact minim asupra sănătății umane și asupra mediului. Astfel trebuie să se reducă la minimum emisiile de POP în aer, apă și sol, cu scopul final de a elimina aceste emisii. Totodată ar trebui să se reducă la minimum eliberarea unor astfel de substanțe toxice în mediu. Materialele secundare rezultate ar trebui să fie întotdeauna sigure pentru utilizare și, pe cât posibil, să nu conțină substanțe toxice. La eliminarea deșeurilor care conțin POP peste anumite limite de concentrație, conținutul de POP trebuie distrus sau transformat ireversibil.

Pentru informații suplimentare

Propunerea de astăzi modifică anexele la Regulamentul privind poluanții organici persistenți.

Întrebări și răspunsuri privind propunerea

Pagina web privind deșeurile care conțin POP

Politica UE privind deșeurile

Detalii

Data publicării
28 octombrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
0724232197