Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 mai 20231 min de lectură

Noile norme privind transparența fiscală vor ajuta statele membre să facă lumină în ceea ce privește sectorul criptoactivelor

Noile norme privind transparența fiscală vor ajuta statele membre să facă lumină în ceea ce privește sectorul criptoactivelor.

transparența fiscală

Comisia salută acordul politic („abordarea generală”) la care au ajuns astăzi miniștrii de finanțe din UE cu privire la noile norme în materie de transparență fiscală pentru toți prestatorii de servicii care facilitează tranzacțiile cu criptoactive pentru clienții rezidenți în UE. Pe baza unei propuneri a Comisiei, noile norme completează Regulamentul privind piețele criptoactivelor (MiCA) și Regulamentul privind transferurile de fonduri (TFR) și sunt pe deplin coerente cu inițiativa OCDE privind cadrul de raportare a criptoactivelor.

Impozitarea echitabilă și eficace este esențială pentru asigurarea veniturilor pentru serviciile și investițiile publice, creând în același timp un mediu de afaceri în care inovarea să poată prospera. Cu toate acestea, autoritățile fiscale nu dispun în prezent de informațiile necesare pentru a monitoriza veniturile obținute prin utilizarea criptoactivelor, care sunt ușor tranzacționate la nivel transfrontalier. Acest lucru le limitează sever capacitatea de a garanta că impozitele sunt plătite efectiv, ceea ce înseamnă că cetățenii europeni pierd venituri fiscale importante.

Directiva va îmbunătăți capacitatea statelor membre de a detecta și de a combate frauda fiscală, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, impunând tuturor furnizorilor de criptoactive cu sediul în UE – indiferent de dimensiunea lor – să raporteze tranzacțiile clienților care își au reședința în UE. În plus, domeniul de aplicare al directivei actualizate a fost extins pentru a include obligațiile de raportare ale instituțiilor financiare cu privire la moneda electronică și monedele digitale ale băncii centrale, precum și schimbul automat de informații privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră utilizate de persoanele fizice.

Noile cerințe de raportare privind criptoactivele, moneda electronică și monedele digitale ale băncii centrale vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Adoptarea finală a noilor norme va fi posibilă în momentul în care va fi disponibil avizul consultativ al Parlamentului European.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Detalii

Data publicării
16 mai 2023

Date de contact

Veerle NUYTS

Nume
Veerle NUYTS
E-mail
Veerle [dot] NUYTSatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 63 02

Francesca DALBONI

Nume
Francesca DALBONI
E-mail
Francesca [dot] DALBONIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 70