Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre20 iulie 20227 min de lectură

Industria de apărare: UE va consolida industria europeană de apărare prin achiziții publice în comun cu ajutorul unui instrument în valoare de 500 de milioane EUR

Ieri, 19 iulie, CE a adoptat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA) pentru perioada 2022-2024.

IndustrieAparare

După cum s-a anunțat în Comunicarea comună din luna mai privind deficitele de investiții în domeniul apărării, Comisia își respectă angajamentul de a institui un instrument al UE pe termen scurt care să consolideze capacitățile industriale europene de apărare prin achiziții publice în comun de către statele membre ale UE. Instrumentul, care a fost solicitat de Consiliul European, urmărește să răspundă celor mai urgente și critice nevoi de produse din domeniul apărării, rezultate din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Comisia propune angajarea a 500 de milioane EUR din bugetul UE pentru perioada 2022-2024. Instrumentul va stimula statele membre, într-un spirit de solidaritate, să achiziționeze în comun și va facilita accesul tuturor statelor membre la produsele din domeniul apărării de care au nevoie urgent.

Aceasta va evita concurența între statele membre pentru aceleași produse și va facilita economiile de costuri. Aceasta va consolida interoperabilitatea și va permite bazei industriale și tehnologice de apărare europeană (EDTIB) să își adapteze și să își intensifice mai bine capacitățile de producție pentru a furniza produsele necesare. Instrumentul va sprijini acțiuni ale unor consorții alcătuite din cel puțin trei state membre. Acțiunile eligibile pot implica noi proiecte de achiziții publice în domeniul apărării sau extinderea celor lansate de la începutul războiului.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager a declarat: „Statele membre au luat măsuri îndrăznețe prin transferarea către Ucraina a echipamentelor de apărare necesare de urgență. În același spirit de solidaritate, UE le va ajuta să își refacă stocurile prin stimularea achizițiilor publice în comun, permițând industriei europene de apărare să răspundă mai bine acestor nevoi urgente. Propunerea de regulament privind EDIRPA reprezintă o etapă istorică în instituirea uniunii europene a apărării, sporind securitatea cetățenilor UE și transformând UE într-un partener mai puternic pentru aliații noștri.” 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Astăzi facem un progres istoric în ceea ce privește integrarea europeană în domeniul apărării. Având în vedere că războiul face ravagii la frontierele Europei, răspundem apelului lansat de șefii de stat din UE, prezentând astăzi un nou instrument de sprijinire, la nivel european, a achiziționării în comun de arme. Pe lângă contribuția la refacerea unei părți din stocuri în urma transferului de arme către Ucraina, creăm un stimulent prin intermediul bugetului UE pentru ca statele membre să cumpere împreună. Apărarea Europei face progrese importante.”

Obiectivele instrumentului

În special, instrumentul:

  • va încuraja cooperarea statelor membre în ceea ce privește achizițiile publice în materie de apărare. Acest lucru contribuie la solidaritatea, interoperabilitatea și eficiența cheltuielilor publice, previne excluderea (imposibilitatea statelor membre de a-și satisface cererea de produse din domeniul apărării din cauza unui vârf al cererii) și evită fragmentarea;  
  • va stimula competitivitatea și eficiența bazei industriale și tehnologice de apărare europeană, în special prin accelerarea adaptării industriei la schimbările structurale, inclusiv intensificarea capacităților sale de producție, ca urmare a noului mediu de securitate cauzat de agresiunea Rusiei în Ucraina.    

Acțiuni eligibile pentru sprijin

Instrumentul va sprijini acțiuni care respectă următoarele condiții:

  • existența unui consorțiu format din cel puțin trei state membre;
  • extinderea cooperării existente sau o nouă cooperare în ceea ce privește achizițiile publice în comun ale celor mai urgente și critice produse din domeniul apărării;
  • proceduri de achiziții care reflectă implicarea EDTIB.

Instrumentul va ține seama de activitatea grupului operativ pentru achiziții publice comune în domeniul apărării instituit de Comisie și de Înaltul Reprezentant/șeful Agenției Europene de Apărare. Grupul operativ facilitează coordonarea nevoilor de achiziții publice pe termen foarte scurt ale statelor membre și colaborează cu statele membre și cu producătorii din domeniul apărării din UE în vederea sprijinirii achizițiilor publice în comun pentru refacerea stocurilor. 

Etapele următoare

Răspunzând caracterului urgent al situației, în termen de șase săptămâni de la primirea solicitării din partea Consiliului European, Comisia a adoptat propunerea de regulament ca o chestiune de înaltă prioritate și o va transmite colegiuitorilor. Comisia se bazează pe o adoptare rapidă pentru a fi în măsură, până la sfârșitul anului 2022, să sprijine statele membre în abordarea, prin cooperare, a celor mai urgente și critice nevoi ale acestora în materie de produse din domeniul apărării. 

În plus, Comisia va propune un regulament privind programul european de investiții în domeniul apărării (EDIP), care va servi drept punct de plecare pentru viitoarele proiecte comune de dezvoltare și de achiziții publice de mare interes comun pentru securitatea statelor membre și a Uniunii. 

Context

Confruntate cu noi provocări în materie de securitate, statele membre și-au anunțat intenția de a cheltui mai mult pentru apărare. Cu toate acestea, fără o mai mare coordonare și cooperare, aceste investiții sporite implică riscuri semnificative, cum ar fi accentuarea fragmentării sectorului european de apărare de-a lungul frontierelor naționale, limitarea potențialului de cooperare pe parcursul întregului ciclu de viață al echipamentelor, intensificarea dependențelor externe, precum și obstrucționarea interoperabilității și a capacității de a acționa a forțelor armate ale statelor membre.

Alegerile făcute în ceea ce privește achizițiile pe termen scurt vor avea un impact pe termen mai lung asupra perspectivelor pieței EDTIB pentru următoarele decenii. Prin urmare, este necesar ca Comisia să sprijine, în timp util și în mod specific, statele membre care doresc să își consolideze în comun capacitățile de apărare. 

Începând din 2017, prin intermediul PADREDIDP și al Fondului european de apărare a fost creat un nou cadru pentru cooperarea în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării la nivelul UE și la nivel transfrontalier.

În special, noul instrument, precum și viitorul instrument, vor acționa în concordanță cu Fondul european de apărare în valoare de 8 miliarde EUR în ciclul de dezvoltare și achiziție de echipamente de apărare.

EDIRPA va completa, de asemenea, Instrumentul european pentru pace (EPF), care a permis luarea unor măsuri îndrăznețe în finanțarea deciziei statelor membre de a furniza echipamente de apărare Ucrainei, cu un nivel de sprijin atingând 2 miliarde EUR până în prezent, alocarea suplimentară fiind în curs de finalizare de către statele membre. Deși EPF rambursează aceste transferuri, în prezent este necesar ca statele membre să fie sprijinite în ceea ce privește refacerea stocurilor epuizate de materiale și ca acest lucru să fie realizat în mod cooperativ.

Busola strategică pentru securitate și apărare, aprobată de Consiliu la 21 martie 2022, acoperă toate aspectele politicii de securitate și apărare și sporește nivelul de ambiție al UE în acest domeniu. Prin pachetul privind apărarea din 15 februarie 2022, Comisia a făcut propuneri concrete pentru a sprijini punerea în aplicare a Busolei strategice.

Pornind de la toate aceste inițiative și pentru a consolida răspunsul UE la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, Comunicarea comună din 18 mai 2022 privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat a prezentat o serie de măsuri concrete și progresive. Astfel de măsuri includ instituirea unui grup operativ pentru achiziții publice comune în domeniul apărării și crearea instrumentului pe termen scurt.

Pentru informații suplimentare

Textul propunerii de regulament

Materiale de presă privind deficitele de investiții în domeniul apărării și măsurile de remediere a acestora

Comunicarea comună privind deficitele de investiții în domeniul apărării

Comunicare privind contribuția Comisiei Europene la apărarea europeană

O apărare europeană mai puternică

Detalii

Data publicării
20 iulie 2022

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Flore BOUTIER

Nume
Flore BOUTIER
E-mail
flore [dot] boutier1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 60 43