Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre29 octombrie 20206 min de lectură

Impulsionarea economiei sociale de piață a UE: salarii minime adecvate pentru lucrătorii din toate statele membre

salariul_minim_adecvat.png
© EU
Ieri, 28 octombrie, Comisia a propus o directivă a UE în scopul de a se asigura că lucrătorii din Uniune sunt protejați prin existența unor salarii minime adecvate care să le permită un trai decent peste tot unde muncesc. Atunci când sunt stabilite la niveluri corespunzătoare, salariile minime produc nu doar un impact social pozitiv, ci și beneficii economice mai ample, întrucât duc la reducerea inegalității salariale, contribuie la susținerea cererii interne și la consolidarea stimulentelor de a lucra. Salariile minime adecvate pot ajuta și la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, întrucât sunt mai multe femei decât bărbați care câștigă salariul minim. Propunerea are și rolul de a contribui la protejarea angajatorilor care asigură salarii decente lucrătorilor, prin garantarea concurenței loiale.

Criza actuală a afectat în mod special sectoarele cu o proporție mai ridicată de lucrători cu salarii mici, precum sectorul curățeniei, al comerțului cu amănuntul, al sănătății, al îngrijirii de lungă durată și rezidențiale. Asigurarea unui trai decent pentru lucrători și reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă nu sunt doar importante pe durata crizei, ci și esențiale pentru o redresare economică sustenabilă și incluzivă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Propunerea de astăzi privind salariile minime adecvate este un semnal important că și în vremuri de criză demnitatea muncii trebuie respectată cu sfințenie. Am văzut că pentru prea mulți oameni munca nu mai este rentabilă. Lucrătorii trebuie să aibă acces la salarii minime adecvate și să își poată permite un nivel de trai decent. Propunem astăzi un cadru pentru salariile minime, cu respectarea deplină a tradițiilor naționale și a libertății partenerilor sociali. Odată cu îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață vor fi protejați nu numai lucrătorii noștri, ci și angajatorii care plătesc salarii decente, creându-se totodată baza pentru o redresare echitabilă, incluzivă și rezilientă.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a spus: „Este important să ne asigurăm că și lucrătorii cu salarii mici beneficiază de redresarea economică. Vrem să avem certitudinea, prin această propunere, că lucrătorii din UE câștigă un salariu suficient pentru un trai decent peste tot unde muncesc. Este extrem de important rolul partenerilor sociali în negocierea salariilor la nivel național și local. Le susținem libertatea de a negocia salariile în mod autonom și, atunci când acest lucru nu este posibil, punem la dispoziție un cadru care să orienteze statele membre în stabilirea salariilor minime.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Aproape 10 % dintre lucrătorii din UE trăiesc în sărăcie, iar acest lucru trebuie să se schimbe. Oamenii cu un loc de muncă nu trebuie să se afle în situația de a se zbate să își asigure toate cele necesare traiului. Salariile minime trebuie să urmeze tendința altor salarii care au crescut în ultimele decenii și le-au lăsat în urmă. Negocierile colective trebuie să reprezinte norma de referință în toate statele membre. Asigurarea unor salarii minime adecvate este înscrisă negru pe alb în principiul 6 al Pilonului european al drepturilor sociale, pe care l-au aprobat toate statele membre, așadar ne bazăm pe angajamentul lor susținut.”

Un cadru pentru salariile minime, cu respectarea deplină a competențelor și tradițiilor naționale

În toate statele membre ale UE există salarii minime. În 21 de țări există salarii minime prevăzute de lege, iar în 6 state membre (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia) protecția salariului minim este asigurată exclusiv prin contracte colective de muncă. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, lucrătorii sunt afectați de gradul insuficient de adecvat al protecției și/sau de diferențe în ceea ce privește nivelul de protecție a salariilor minime. În acest context, directiva propusă instituie un cadru prin care salariile minime să devină mai adecvate și în baza căruia lucrătorii să poată beneficia de protecția salariului minim în UE. Propunerea Comisiei respectă pe deplin principiul subsidiarității: stabilește un cadru pentru standarde minime, respectând și reflectând competențele statelor membre și autonomia și libertatea contractuală a partenerilor sociali în ceea ce privește salariile. Propunerea nu obligă statele membre să introducă salarii minime prevăzute de lege și nici nu stabilește un nivel comun al salariilor minime.

Țările în care se asigură o protecție ridicată prin intermediul contractelor colective de muncă tind să aibă o proporție mai redusă a lucrătorilor cu salarii mici, un grad mai scăzut de inegalitate salarială și salarii minime mai mari. De aceea, propunerea Comisiei urmărește să promoveze negocierile colective privind salariile în toate statele membre.

Țările care au salarii minime prevăzute de lege trebuie să instituie condițiile care să permită stabilirea salariilor minime la niveluri adecvate. Aceste condiții includ criterii clare și stabile pentru stabilirea salariului minim, valorile de referință indicative care să servească la orientarea evaluării caracterului adecvat al salariului și actualizări regulate și în timp util ale salariilor minime. Se solicită acestor state membre și să asigure utilizarea proporționată și justificată a variațiilor și a deducerilor din salariul minim și implicarea efectivă a partenerilor sociali în stabilirea și actualizarea salariului minim prevăzut de lege.

În fine, propunerea prevede consolidarea aplicării și a monitorizării protecției salariului minim stabilite în fiecare țară. Respectarea și aplicarea efectivă a regulilor sunt esențiale pentru ca lucrătorii să beneficieze de accesul real la protecția salariului minim, iar întreprinderile să fie protejate de concurența neloială. Directiva propusă introduce raportarea anuală către Comisie de către statele membre cu privire la datele legate de protecția salariului minim. 

Context

La începutul mandatului, președinta von der Leyen a promis să prezinte un instrument juridic prin care să se asigure că lucrătorii din Uniune primesc un salariu minim echitabil, angajament pe care l-a reiterat în primul Discurs privind starea Uniunii din 16 septembrie 2020.

Dreptul la salarii minime adecvate este înscris în principiul 6 al Pilonului european al drepturilor sociale, care a fost proclamat în comun de Parlamentul European, de Consiliu în numele tuturor statelor membre și de Comisia Europeană la Göteborg în noiembrie 2017.

Propunerea de directivă de astăzi se bazează pe articolul 153 alineatul (1) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitor la condițiile de muncă. Propunerea este rezultatul unei consultări în două etape a partenerilor sociali, desfășurată în conformitate cu articolul 154 din TFUE. Propunerea Comisiei va merge acum la Parlamentul European și la Consiliu pentru a fi aprobată. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție doi ani să transpună directiva în dreptul național.

Pentru mai multe informații

Propunerea Comisiei de Directivă a UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei și Evaluarea impactului care însoțesc propunerea Comisiei

Întrebări și răspunsuri: salarii minime adecvate

Fișă informativă: salarii minime adecvate

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Valdis Dombrovskis și a comisarului Nicolas Schmit pe Twitter

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Date de contact pentru presă

Marta WIECZOREK

Telefon +32 2 295 81 97

Adresă marta [dot] wieczorekatec [dot] europa [dot] eu (marta[dot]wieczorek[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Flora MATTHAES

Telefon +32 2 298 39 51

Adresă Flora [dot] MATTHAESatec [dot] europa [dot] eu (Flora[dot]MATTHAES[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
29 octombrie 2020