Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre21 aprilie 20205 min de lectură

Coronavirus: Comisia lansează o platformă de schimb de date pentru cercetători

platforma-date.png
© EU
Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat la 20 aprilie o platformă europeană de date privind COVID-19  pentru a permite colectarea rapidă și schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face parte din planul de acțiune ERAvsCorona, reprezintă o etapă suplimentară în eforturile UE de a sprijini cercetătorii din Europa și din întreaga lume în lupta împotriva coronavirusului.

Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Lansarea platformei europene de date privind COVID-19 este o măsură concretă importantă pentru o cooperare mai strânsă în combaterea coronavirusului. Pornind de la sprijinul nostru dedicat științei deschise și accesului liber de-a lungul anilor, este momentul să ne intensificăm eforturile și să fim uniți cu cercetătorii noștri. Prin eforturile noastre comune, vom înțelege, vom diagnostica și, în cele din urmă, vom învinge pandemia.

Noua platformă va oferi un mediu european și mondial deschis, de încredere și scalabil, în care cercetătorii vor putea stoca și distribui seturi de date, cum ar fi secvențe de ADN, structuri proteice, date din cercetările preclinice și studiile clinice, precum și date epidemiologice. Ea este rezultatul unui efort comun depus de Comisia Europeană, Institutul European de Bioinformatică - Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL-EBI), infrastructura Elixir și proiectul COMPARE, precum și de statele membre ale UE și alți parteneri.

Schimbul deschis și rapid de date accelerează considerabil cercetarea și descoperirile, permițând un răspuns eficace la situația de urgență cauzată de coronavirus. Platforma europeană de date privind COVID-19 se aliniază la principiile stabilite în Declarația privind schimbul de date în caz de urgență în domeniul sănătății publice și accentuează angajamentul Comisiei pentru date de cercetare deschise și știință deschisă, al cărui scop este o știință mai eficientă, mai fiabilă și care produce răspunsuri adecvate la provocările societale.În acest context, platforma reprezintă, de asemenea, un proiect-pilot prioritar, destinat realizării obiectivelor Cloudului european pentru știința deschisă (EOSC) și se bazează pe rețelele stabilite între EMBL-EBI și infrastructurile naționale de date în domeniul sănătății publice. 

Planul de acțiune ERAvsCorona

La 7 aprilie 2020, miniștrii inovării și ai cercetării din toate cele 27 de state membre ale UE au sprijinit 10 acțiuni prioritare ale Planului de acțiune ERAvsCorona. Pornind de la obiectivele generale și de la instrumentele Spațiului european de cercetare  (ERA), planul de acțiune acoperă acțiunile pe termen scurt bazate pe coordonare strânsă, cooperare, schimb de date și eforturi comune de finanțare între Comisie și statele membre. Acesta se axează pe principiile esențiale ale Spațiului european de cercetare, care acum vor fi utilizate pentru a obține un efect maxim, cu scopul de a-i ajuta pe cercetători și pe statele membre ale UE în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

În plus față de platforma europeană de date privind COVID-19 care a fost lansată astăzi, celelalte acțiuni se axează pe coordonarea finanțării, extinderea unor studii clinice de mari dimensiuni la nivelul UE, creșterea sprijinului acordat întreprinderilor inovatoare și sprijinirea unui Hackathon paneuropean la sfârșitul lunii aprilie pentru a mobiliza inovatorii europeni și societatea civilă. Planul comun de stabilire a acțiunilor prioritare va fi actualizat periodic împreună, într-un mod creativ, între serviciile Comisiei și guvernele naționale în lunile următoare.

Context

UE ia măsuri ferme  de combatere a pandemiei. De asemenea, Comisia angajează sute de milioane de euro în măsuri de cercetare și inovare  pentru dezvoltarea vaccinurilor, a unor noi tratamente, a unor teste de diagnostic și a unor sisteme medicale pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

Pe baza investițiilor pe termen lung efectuate înainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus (prin intermediul PC7 & Orizont 2020), inclusiv în ceea ce privește supravegherea și pregătirea, UE a mobilizat rapid 48,2 milioane EUR pentru 18 proiecte de cercetare preselecționate , care lucrează în prezent la teste de diagnosticare rapidă în proximitatea pacientului, la tratamente noi, la noi vaccinuri, precum și la epidemiologie și la modelare pentru îmbunătățirea pregătirii și a reacției la focare. Proiectele implică 151 de echipe de cercetare din întreaga lume.

În plus, UE a mobilizat fonduri publice și private  în valoare de până la 90 de milioane EUR prin intermediul Inițiativei privind medicamentele inovatoare și a oferit sprijin financiar în valoare de până la 80 de milioane EUR companiei inovatoare CureVac pentru a ajuta la mărirea capacității de dezvoltare și producție a unui vaccin împotriva coronavirusului.

Mai mult, o cerere recentă de oferte în valoare de 164 de milioane EUR lansată prin instrumentul Accelerator al Consiliului european pentru inovare  a atras un număr semnificativ de întreprinderi nou-înființate și de IMM-uri cu inovații care ar putea contribui, de asemenea, la combaterea pandemiei. În același timp, peste 50 de proiecte ale Consiliului European pentru Cercetare în curs de desfășurare sau finalizate contribuie la răspunsul la pandemia de coronavirus prin furnizarea de informații din mai multe domenii științifice diferite (virologie, epidemiologie, imunologie, sănătate publică, dispozitive medicale, comportament social, gestionarea crizelor).

Pentru a consolida cooperarea globală, UE coordonează inițiative internaționale în cadrul Colaborării la nivel mondial în materie de cercetare pentru pregătire în eventualitatea apariției unor boli infecțioase (GloPID-R), care reunește 29 de organisme de finanțare de pe 5 continente și OMS. De asemenea, UE contribuie cu 20 de milioane EUR la Coaliția pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariției epidemiilor (CEPI). În fine, Parteneriatul dintre țări europene și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice (EDCTP) finanțează trei cereri de propuneri în valoare de până la 28 de milioane EUR în cadrul programului Orizont 2020, în scopul de a sprijini activitățile de cercetare privind coronavirusul și de a consolida capacitățile de cercetare din Africa Subsahariană.

Pentru mai multe informații

Platforma europeană de date privind COVID-19

Planul de acțiune ERAvsCorona

Site-ul Hackathonul EUvsVirus

Inițiative de cercetare și inovare în domeniul coronavirusului

Comunicat de presă: Coronavirus: Răspunsul global al UE pentru a combate pandemia

Marca de excelență a răspunsului la COVID

Date de contact pentru presă

Johannes BAHRKE

Telefon +32 2 295 86 15

Adresă johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu (johannes[dot]bahrke[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Marietta GRAMMENOU

Telefon +32 2 298 35 83

Adresă marietta [dot] grammenouatec [dot] europa [dot] eu (marietta[dot]grammenou[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
21 aprilie 2020