Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre15 februarie 20231 min de lectură

Comisia solicită României și altor 11 state membre să respecte Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor: Comisia solicită României și altor 11 state membre să respecte Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor.

C AB INF

Astăzi, 15 februarie, Comisia Europeană a decis să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Belgiei [INFR(2019)2227], Bulgariei [INFR(2019)2136], Letoniei [INFR(2019)2237], Luxemburgului [INFR(2019)2236], Ungariei [INFR(2019)2234], Maltei [INFR(2019)2115], Austriei [INFR(2019)2226], Poloniei [INFR(2019)2238], României [INFR(2019)2189], Slovaciei [INFR(2019)2135], Slovenia [INFR(2019)2239] și Finlandei [INFR(2019)2231],  pentru faptul că nu au transpus corect toate cerințele Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor (Directiva 2011/93/UE). Directiva impune statelor membre să introducă norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în ceea ce privește abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, pornografia infantilă și ademenirea copiilor în scopuri sexuale. Directiva introduce, de asemenea, dispoziții care să asigure o mai bună prevenire a infracțiunilor respective și o mai bună protecție a victimelor. Comisia a trimis deja scrisori de punere în întârziere Bulgariei, Maltei, României și Slovaciei la 25 iulie 2019, și Belgiei, Letoniei, Luxemburgului, Ungariei, Austriei, Poloniei, Sloveniei și Finlandei la 10 octombrie 2019. Aceste statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

(Pentru informații suplimentare: Anitta Hipper - Tel.: +32 229 85691; Yuliya Matsyk – Tel.: +32 229 13173, Andrea Masini – Tel.: +32 229 91519; Fiorella Belciu – Tel.: + 32 2 299 37 34)

Detalii

Data publicării
15 februarie 2023