Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 mai 20224 min de lectură

Comisia propune stimulente fiscale pentru capitaluri proprii pentru a ajuta întreprinderile să se dezvolte, să devină mai puternice și mai reziliente

Comisia Europeană a propus astăzi, 11 mai, o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), pentru a ajuta întreprinderile să acceseze finanțarea de care au nevoie și să devină mai reziliente.

DEBRA

Această măsură va sprijini întreprinderile prin introducerea unei indemnizații care va acorda capitalurilor proprii același tratament fiscal ca și îndatorării. Propunerea prevede că majorările capitalului propriu al unui contribuabil de la un an fiscal la altul vor fi deductibile din baza sa de impozitare, la fel ca în cazul îndatorării.

Această inițiativă face parte din strategia UE privind impozitarea întreprinderilor, care urmărește să asigure un sistem fiscal echitabil și eficient în întreaga UE și contribuie la uniunea piețelor de capital, făcând finanțarea mai accesibilă întreprinderilor din UE și promovând integrarea piețelor naționale de capital într-o veritabilă piață unică.

În prezent, normele fiscale favorizează îndatorarea în cadrul sistemului de impozitare a societăților, întreprinderile putând deduce dobânda aferentă unei finanțări prin îndatorare– dar nu și costurile legate de finanțarea prin capitaluri proprii –, ceea ce poate stimula întreprinderile să acumuleze datorii în loc să majoreze capitalul propriu pentru a-și finanța creșterea. Nivelurile excesive de îndatorare fac ca întreprinderile să fie vulnerabile la schimbările neprevăzute din mediul de afaceri. Gradul total de îndatorare a societăților nefinanciare din UE s-a ridicat la aproape 14,9 mii de miliarde EUR în 2020 sau 111 % din PIB.

În acest context, merită subliniat faptul că întreprinderile cu o structură solidă de capital pot fi mai puțin vulnerabile la șocuri și mai susceptibile să facă investiții și să inoveze. Prin urmare, reducerea dependenței excesive de finanțarea prin îndatorare și sprijinirea unei posibile reechilibrări a structurii capitalului întreprinderilor pot avea un impact pozitiv asupra competitivității și creșterii. Se preconizează că abordarea combinată, prin indemnizația pentru capitalurile proprii și deducerea limitată a dobânzii, va duce la creșterea investițiilor cu 0,26 % din PIB și la creșterea PIB cu 0,018 %.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Întreprinderile europene ar trebui să fie în măsură să aleagă sursa de finanțare care este cea mai bună pentru creșterea și modelul lor de afaceri. Făcând ca noile capitaluri proprii să fie deductibile din punct de vedere fiscal, așa cum îndatorarea este în prezent, prezenta propunere reduce motivația întreprinderilor de a-și suplimenta împrumuturile și le permite să ia decizii de finanțare bazate exclusiv pe considerente comerciale. Ca parte a agendei UE de asigurare a unui sistem fiscal echitabil și eficient, propunerea va face ca finanțarea să devină mai accesibilă pentru întreprinderile din UE, în special pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, și va contribui la crearea unei veritabile piețe unice a capitalului. Acest lucru va fi important pentru tranziția verde și digitală, care necesită noi investiții în tehnologii inovatoare care ar putea fi finanțate prin majorarea capitalului propriu.

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „În aceste vremuri întunecate și nesigure, trebuie să acționăm nu numai pentru a ajuta întreprinderile noastre să facă față provocărilor imediate, ci și pentru a sprijini dezvoltarea lor viitoare. Astăzi luăm măsuri pentru ca avantajele fiscale ale capitalului propriu să fie comparabile cu cele ale îndatorării pentru întreprinderile care doresc să mobilizeze capital. Dorim să dăm un impuls întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor inovatoare din întreaga UE. Această soluție armonizată pentru favorizarea îndatorării în cadrul sistemului de impozitare a societăților va face ca mediul de afaceri european să fie mai previzibil și mai competitiv, stimulând dezvoltarea uniunii piețelor noastre de capital. Propunerea noastră va ajuta întreprinderile să acumuleze capital mai solid, făcându-le mai puțin vulnerabile și mai susceptibile de a investi și de a-și asuma riscuri, ceea ce va fi benefic pentru locurile de muncă și creșterea economică în Europa.

Tranziția verde și digitală necesită noi investiții în tehnologii inovatoare. Fiscalitatea joacă un rol important în ceea ce privește încurajarea și facilitarea dezvoltării și creșterii durabile a întreprinderilor. O indemnizație pentru finanțarea prin capitaluri proprii poate facilita investiții îndrăznețe în tehnologiile de vârf, în special pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Capitalurile proprii sunt deosebit de importante pentru întreprinderile inovatoare cu creștere rapidă aflate la început de drum și pentru întreprinderile în curs de extindere care doresc să concureze la nivel mondial.

Context

DEBRA este o continuare a Comunicării privind impozitarea întreprinderilor pentru secolul XXI, care stabilește o viziune pe termen lung pentru a asigura un mediu de afaceri și un sistem fiscal al UE echitabile și durabile, precum și măsuri specifice de promovare a investițiilor productive și a antreprenoriatului și de asigurare a unei impozitări eficace. Propunerea contribuie, de asemenea, la Planul de acțiune al UE privind uniunea piețelor de capital (UPC), care are scopul de a ajuta întreprinderile să mobilizeze capitalul de care au nevoie, în special pe măsură ce navighează în perioada post-pandemie. Uniunea piețelor de capital stimulează investițiile pe termen lung pentru a promova tranziția sustenabilă și digitală a economiei UE.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Link către textul juridic

Detalii

Data publicării
11 mai 2022

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Francesca DALBONI

Nume
Francesca DALBONI
E-mail
Francesca [dot] DALBONIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 70