Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre14 februarie 20233 min de lectură

Comisia propune obiectivul pentru 2030 privind emisiile zero pentru autobuzele urbane noi și reducerea cu 90 % a emisiilor pentru camioanele noi până în 2040

Astăzi, 14 februarie, Comisia Europeană a propus noi obiective ambițioase privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi, începând cu 2030. 

EmisiiAutobuze

Aceste obiective vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 în sectorul transporturilor – camioanele, autobuzele urbane și autobuzele pe distanțe lungi sunt responsabile pentru peste 6 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din UE și pentru peste 25 % din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier. Aceste noi standarde mai stricte de emisii ar asigura faptul că acest segment al sectorului transportului rutier contribuie la trecerea la o mobilitate cu emisii zero și la îndeplinirea obiectivelor UE privind clima și de reducere la zero a poluării.

Comisia propune introducerea treptată a unor standarde mai stricte privind emisiile de CO2 pentru aproape toate vehiculele grele noi cu emisii certificate de CO2, în special:

  • reduceri ale emisiilor cu 45 % față de nivelul din 2019 începând cu 2030.
  • reduceri ale emisiilor cu 65 % față de nivelul din 2019 începând cu 2035.
  • reduceri ale emisiilor cu 90 % față de nivelul din 2019 începând cu 2040.

Pentru a stimula implementarea mai rapidă a autobuzelor cu emisii zero în orașe, Comisia propune, de asemenea, ca toate autobuzele urbane noi să aibă emisii zero din 2030.

În conformitate cu obiectivele Pactului verde european și REPowerEU, prezenta propunere va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra tranziției energetice, prin reducerea cererii de combustibili fosili importați și prin sporirea economiilor de energie și a eficienței în sectorul transporturilor din UE. Aceasta va aduce beneficii operatorilor de transport și utilizatorilor europeni prin reducerea costurilor combustibililor și a costurilor totale de deținere și va asigura o utilizare pe scară mai largă a unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, va îmbunătăți calitatea aerului, în special în orașe, și sănătatea europenilor.

În plus, acesta este un sector-cheie pentru sprijinirea industriei europene a tehnologiilor curate și pentru stimularea competitivității internaționale. UE este lider de piață în producția de camioane și autobuze, iar un cadru juridic comun contribuie la asigurarea acestei poziții pentru viitor. În special, standardele revizuite oferă un semnal clar și pe termen lung pentru orientarea investițiilor industriei UE în tehnologii inovatoare cu emisii zero și pentru accelerarea instalării infrastructurii de reîncărcare și realimentare.

Context

Emisiile din sectorul vehiculelor grele au crescut de la an la an începând din 2014, cu excepția anului 2020, din cauza pandemiei de COVID-19. În special în sectorul transportului de marfă, emisiile cresc rapid. Acest lucru se datorează în principal creșterii cererii de transport rutier, care se preconizează că va continua să crească în viitor. În 2019, emisiile provenite din transportul de mărfuri au fost cu 44 % mai mari decât emisiile din sectorul aviației și cu 37 % mai mari decât emisiile generate de transportul maritim.

Marea majoritate a vehiculelor grele din parcul de vehicule al UE (99 %) funcționează în prezent cu motoare cu ardere internă, alimentate în mare parte cu combustibili fosili importați, cum ar fi dieselul. Acest lucru contribuie la dependența energetică a UE și la volatilitatea actuală a pieței energiei.

Standardele actuale privind emisiile generate de vehiculele grele datează din 2019, dar nu mai sunt în conformitate cu obiectivele climatice ale UE. Legislația existentă nu oferă investitorilor un semnal suficient de clar și pe termen lung și nu reflectă noua realitate din sectorul energetic și evoluțiile rapide din industria vehiculelor grele la nivel mondial. Noile standarde propuse privind emisiile de CO2 sunt în conformitate cu ambițiile tot mai mari ale UE în materie de climă, cu pachetul „Pregătiți pentru 55” și cu Acordul de la Paris.

Pentru a sprijini această propunere, investițiile trebuie canalizate către vehicule cu emisii zero și către infrastructura de reîncărcare și de realimentare, iar Comisia a propus deja Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi pentru a dezvolta infrastructura de încărcare necesară pentru a sprijini tranziția verde a sectorului vehiculelor grele. În special, Comisia a propus instalarea la intervale regulate a punctelor de încărcare și de alimentare pe autostrăzile principale: la fiecare 60 km pentru încărcarea cu energie electrică și la fiecare 150 km pentru realimentarea cu hidrogen. Comisia colaborează intens cu colegiuitorii pentru a finaliza negocierile cu privire la aceste propuneri.

Informații suplimentare

Propunerea

Anexe la propunere

Evaluarea impactului propunerii

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Pagina web pentru vehicule grele

Detalii

Data publicării
14 februarie 2023

Date de contact

Tim McPHIE

Nume
Tim McPHIE
E-mail
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Ana CRESPO PARRONDO

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
ana [dot] crespo-parrondoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 13 25