Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre23 februarie 20223 min de lectură

Comisia prezintă un bilanț aprofundat actualizat al dependențelor strategice ale Europei

Astăzi, 23 februarie, Comisia a publicat a doua ediție a analizei aprofundate a dependențelor strategice ale Europei

Dependency

Raportul analizează cinci domenii – pământuri rare și magneziu, substanțe chimice, panouri solare, securitate cibernetică și programe informatice – în care Europa se confruntă cu dependențe strategice față de țări terțe. Scopul este promovarea unei mai bune înțelegeri a riscurilor care decurg din această situație și a oportunităților de abordare a respectivelor riscuri.

Raportul de astăzi de urmărire a situației privind dependențele strategice evidențiază:

  • Dependențele strategice de pământuri rare, de magneziu și de panouri fotovoltaice decurg din concentrarea puternică a producției mondiale în China, din opțiunile actuale limitate de diversificare a aprovizionării, inclusiv în interiorul UE, sau de substituire. De asemenea, sunt identificate dependențe în cazul mai multor substanțe chimice de importanță critică într-o serie de ecosisteme industriale. În plus, raportul identifică deficiențe în comparație cu concurenții UE la nivel mondial în ceea ce privește tehnologiile-cheie, cum ar fi securitatea cibernetică și programele informatice.
  • Aducând în vizor sectoarele analizate în cadrul primei ediții de bilanțuri aprofundate, raportul evaluează setul de acțiuni care au fost inițiate pentru a remedia aceste dependențe strategice. Raportul a arătat că s-au făcut progrese semnificative. Printre acestea se numără derularea unor proiecte de investiții prin alianțele industriale existente referitoare la materii prime, baterii și hidrogen, precum și prin alianțele lansate recent privind semiconductorii și serviciile de cloud; adoptarea propunerilor de reglementare ale Comisiei privind bateriile, hidrogenul și semiconductorii, precum și noi parteneriate internaționale, cum ar fi cele în domeniul materiilor prime. Raportul evidențiază, de asemenea, rolul unor proiecte importante de interes european comun în ceea ce privește inovarea revoluționară, de exemplu în domeniul semiconductorilor și al serviciilor de cloud.

Raportul a fost întocmit pe baza primelor analize pe care se întemeiază Strategia industrială actualizată din 2021, în vederea tranziției Europei către o economie verde, digitală, rezilientă și competitivă la nivel mondial, ținând totodată seama de impactul pandemiei de COVID-19 asupra pieței unice.

Context

În mai 2021, Comisia și-a publicat Strategia industrială actualizată, care răspunde învățămintelor desprinse în urma pandemiei de COVID-19 pentru a stimula redresarea economică a Europei și pentru a consolida autonomia strategică deschisă a acesteia. În Strategia actualizată se reafirmă prioritățile stabilite cu un an înainte în Comunicarea din martie 2020 privind noua strategie industrială, care trasează calea pentru tranziția industrială verde și digitală a Europei.

Strategia industrială actualizată din 2021 a fost însoțită de un raport care analizează dependențele strategice ale Europei. Acesta a inclus o analiză a peste 5 000 de produse și a dezvăluit faptul că 137 de produse în ecosistemele sensibile erau extrem de dependente de furnizori străini. În plus, raportul a prezentat o primă etapă de bilanțuri aprofundate pentru șase domenii strategice în care UE se confruntă cu dependențe, și anume materiile prime, bateriile, ingredientele farmaceutice active, hidrogenul curat, semiconductorii și tehnologiile de tip cloud și cele de vârf.

Pentru mai multe informații

Al doilea raport privind dependențele strategice

Pagina informativă privind bilanțurile aprofundate aferente dependențelor strategice

Strategia industrială actualizată din 2021

Urmăriți @EU_Commission și @EU_Growth pe Twitter

Detalii

Data publicării
23 februarie 2022

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Federica MICCOLI

Nume
Federica MICCOLI
E-mail
federica [dot] miccoliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 83 00