Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre4 noiembrie 20224 min de lectură

Comisia investește 3 miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate pentru realizarea planului REPowerEU

Comisia investește 3 miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate pentru realizarea planului REPowerEU și accelerarea independenței energetice a Europei față de combustibilii fosili din Rusia

3mldRepowerEU

Ieri, 3 noiembrie, Comisia Europeană a lansat cea de-a treia cerere de proiecte la scară largă în cadrul Fondului UE pentru inovare. Cu un buget dublat la 3 miliarde EUR datorită creșterii veniturilor obținute din licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), această cerere de proiecte la scară largă din 2022 va promova implementarea de soluții industriale pentru decarbonizarea Europei. Punând un accent deosebit pe prioritățile planului REPowerEU, cererea de proiecte va oferi sprijin suplimentar pentru a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia.

Prin intermediul acestei cereri se vor finanța proiecte care vizează următoarele aspecte:

  • Decarbonizarea generală (buget: 1 miliard EUR): sunt avute în vedere proiecte inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, al industriilor energointensive, al stocării energiei sau al captării, utilizării și stocării dioxidului de carbon, precum și în domeniul produselor care le înlocuiesc pe cele generatoare de emisii puternice de dioxid de carbon (este vorba, în special, despre combustibilii cu emisii scăzute de dioxid de carbon utilizați în domeniul transporturilor, inclusiv al transportului maritim și aerian);
  • Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogenul (buget: 1 miliard EUR): sunt avute în vedere proiecte inovatoare în domeniul metodelor de electrificare, care să înlocuiască utilizarea combustibililor fosili în industrie, să promoveze producția de hidrogen din surse regenerabile sau să sporească nivelul de utilizare a hidrogenului în industrie;
  • Producția de tehnologii curate (buget: 0,7 miliarde EUR): sunt avute în vedere proiecte inovatoare în domeniul producției de componente, dar și de echipamente finale pentru electrolizoare și pile de combustie, pentru energia din surse regenerabile, pentru stocarea energiei și pentru pompele de căldură;
  • Proiecte-pilot de dimensiuni medii (buget: 0,3 miliarde EUR): sunt avute în vedere proiecte extrem de inovatoare în domeniul tehnologiilor disruptive sau revoluționare care vizează decarbonizarea profundă în toate sectoarele eligibile ale fondului. Proiectele ar trebui să permită demonstrarea inovării într-un mediu operațional, dar nu se așteaptă ca ele să atingă stadiul de demonstrație la scară largă sau de producție comercială.

Proiectele vor fi evaluate de experți independenți în funcție de nivelul lor de inovare, de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, de maturitatea lor operațională, financiară și tehnică, precum și în funcție de potențialul lor de aplicare la scară largă și de rentabilitatea lor. Cererea este deschisă până la 16 martie 2023 pentru proiecte situate în statele membre ale UE, Islanda și Norvegia.

Proiectele promițătoare care nu sunt suficient de mature pentru a primi un grant pot beneficia de asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții.

Etapele următoare

Proiectele se pot depune prin intermediul portalului de finanțare și licitații al UE, unde sunt disponibile mai multe detalii cu privire la întreaga procedură. Candidații vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării în cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2023. Acordarea granturilor și semnarea proiectelor va avea loc în al patrulea trimestru al anului 2023.

În zilele de 29 și 30 noiembrie 2022 vor fi organizate un webinar privind lecțiile învățate în urma cererii anterioare de proiecte și o zi de informare, pentru a le oferi potențialilor candidați posibilitatea de a obține informații și de a adresa întrebări cu privire la noua cerere de proiecte.

Context

Fondul pentru inovare este unul dintre cele mai ample programe de finanțare din lume pentru demonstrarea și comercializarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Finanțat din veniturile obținute prin licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), fondul a organizat deja două cereri de proiecte la scară largă, una acordând granturi în valoare de 1,1 miliarde EUR pentru un număr de 7 proiecte, iar cealaltă oferind granturi în valoare de 1,8 miliarde EUR pentru 17 proiecte (a se vedea Tabloul de bord al portofoliului de proiecte al Fondului pentru inovare).

Fondul pentru inovare, ale cărui venituri sunt estimate actualmente la aproximativ 38 de miliarde EUR până în 2030, urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și organismele publice să investească acum în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și să le ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a deveni lideri mondiali în domeniul tehnologic. După cum s-a propus în cadrul pachetului Pregătiți pentru 55, negociat în prezent de către colegiuitori, fondul ar urma să fie majorat substanțial, pentru a canaliza un volum și mai mare de investiții către sectorul tehnologiilor verzi revoluționare.

Fondul pentru inovare este pus în aplicare de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), iar Banca Europeană de Investiții oferă asistență pentru dezvoltare unor proiecte promițătoare, dar care nu sunt încă suficient de mature.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Fondul pentru inovare

Portalul de finanțare și licitații

Ziua de informare privind noua cerere de proiecte la scară largă

Tabloul de bord al portofoliului de proiecte al Fondului pentru inovare

Detalii

Data publicării
4 noiembrie 2022

Date de contact

Tim McPHIE

Nume
Tim McPHIE
E-mail
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Ana CRESPO PARRONDO

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
ana [dot] crespo-parrondoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 13 25

Giulia BEDINI

Nume
Giulia BEDINI
E-mail
Giulia [dot] BEDINIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 61