Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre21 noiembrie 20234 min de lectură

Comisia finalizează reexaminarea ajutorului UE în favoarea Palestinei

Comisia a publicat astăzi, 21 noiembrie, rezultatele reexaminării sale a asistenței financiare actuale a UE în favoarea Palestinei, anunțată la două zile după atacul terorist comis de Hamas împotriva Israelului la 7 octombrie.

ajutor UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „UE este principalul donator internațional de ajutor în favoarea palestinienilor. În urma evenimentelor teribile din 7 octombrie, a fost necesară o reexaminare aprofundată a asistenței noastre financiare. Această reexaminare a confirmat eficacitatea garanțiilor în vigoare. În prezent, lucrăm la conceperea sprijinului nostru viitor pentru palestinieni, având în vedere situația în continuă evoluție.”

Reexaminarea a arătat că controalele Comisiei și garanțiile existente aflate în vigoare – care au fost consolidate în mod semnificativ în ultimii ani – funcționează bine și, până în prezent, nu s-a constatat că fondurile au fost deturnate în scopuri nedorite.

Reexaminarea a urmat o abordare în două etape. A avut loc o primă examinare operațională pentru a evalua fezabilitatea proiectelor în lumina noii situații de pe teren. În cadrul acestei etape, reexaminarea a identificat o listă de proiecte irealizabile în valoare de 75,6 milioane EUR, care vor fi reprogramate în sprijinul palestinienilor, având în vedere noile priorități care urmează să fie identificate pe teren. Este vorba în principal de proiecte mari de infrastructură, inclusiv gazul pentru Gaza, uzina de desalinizare din Gaza și accesul la serviciile de alimentare cu apă, a căror punere în aplicare nu este fezabilă în contextul actual.

Ca parte a celei de a doua etape, Comisia a efectuat o evaluare a riscurilor, pentru care tuturor partenerilor de implementare li s-a solicitat să furnizeze informații cu privire la mecanismele lor de control instituite. În contextul actual, Comisia a identificat unele măsuri suplimentare, cum ar fi includerea unor clauze contractuale relevante de neincitare la ură și la violență în toate contractele noi și asigurarea monitorizării aplicării stricte a acestora în orice moment. Acest lucru ar putea fi realizat în special printr-o monitorizare a beneficiarilor de către un terț.

Deși se solicită informații suplimentare din partea tuturor beneficiarilor de granturi și a organizațiilor care au făcut obiectul unei evaluări a pilonilor pentru a evalua dacă ar putea fi necesare eventuale ajustări, sprijinul actual va continua să fie pus în aplicare împreună cu organizațiile care au furnizat clarificările solicitate și asigurări cu privire la garanțiile existente, în special agențiile statelor membre ale UE și instituțiile financiare internaționale. Beneficiarii care fac obiectul unor acuzații de incitare la ură și violență după evenimentele din 7 octombrie 2023 au fost invitați să prezinte observații cu privire la acuzațiile formulate împotriva lor. Este vorba, în special, de două proiecte cu organizații ale societății civile. Plățile vor fi procesate după furnizarea unor clarificări satisfăcătoare, în conformitate cu Regulamentul financiar.

Context

Reexaminarea a acoperit întregul portofoliu de dezvoltare, inclusiv programele de sprijin pentru populația palestiniană, Autoritatea Palestiniană, Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Palestinieni (UNRWA), precum și programele relevante ale altor servicii ale Comisiei, cum ar fi Erasmus +. Aceasta nu a vizat asistența umanitară în favoarea poporului palestinian.

Obiectivul acestei reexaminări a fost, în primul rând, acela de a se asigura că, în urma modificării circumstanțelor în regiune, nicio finanțare din partea UE nu permite în mod indirect vreunei organizații teroriste să comită atacuri împotriva Israelului; în al doilea rând, de a se asigura respectarea deplină a legislației și a politicii UE, precum și de a preveni posibila utilizare abuzivă a fondurilor UE pentru a incita la ură și la violență; și, în al treilea rând, de a evalua dacă programele de sprijin ar trebui ajustate având în vedere circumstanțele actuale.

Reexaminarea a urmat o metodologie în două etape: o examinare operațională a fezabilității proiectelor și o evaluare a riscurilor legate de o posibilă deturnare a ajutorului și de incitarea la ură și la violență comise în cadrul punerii în aplicare a proiectelor. Examinarea proiectelor a fost efectuată în conformitate cu criterii obiective pentru ambele etape. Organizațiile beneficiare au fost consultate cu privire la aceste aspecte.

Uniunea Europeană este principalul furnizor de asistență externă pentru palestinieni prin intermediul Strategiei europene comune (EJS) 2021-2024, care se ridică, cu titlu indicativ, la aproape 1,2 miliarde EUR, din care 691 de milioane EUR au fost deja adoptate. Aceasta include contribuții directe către Autoritatea Palestiniană prin intermediul mecanismului PEGASE, sprijin pentru organizațiile societății civile (OSC), proiecte prin intermediul instituțiilor financiare internaționale (IFI) și contribuții către Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Palestinieni (UNRWA).

Pentru mai multe informații

Comunicare către Comisie: reexaminarea asistenței financiare în curs în favoarea Palestinei

Detalii

Data publicării
21 noiembrie 2023

Date de contact

Eric MAMER

Nume
Eric MAMER
E-mail
eric [dot] mameratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 40 73

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Nume
Ana PISONERO-HERNANDEZ
E-mail
ana [dot] pisonero-hernandezatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 43 20

Zoï MULETIER

Nume
Zoï MULETIER
E-mail
Zoi [dot] MULETIERatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 43 06