Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre30 septembrie 20223 min de lectură

Comisia Europeană sprijină elaborarea strategiei României privind economia circulară

Comisia Europeană a sprijinit România în elaborarea unei strategii privind economia circulară, care a fost adoptată oficial de guvernul României la 21 septembrie 2022.

Aerial photo of a waste sorting center

Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene a acordat sprijin în ceea ce privește elaborarea strategiei pentru o economie circulară prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnic al UE (IST). Prin urmare, României i s-a acordat asistență tehnică pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a documentului.

Strategia adoptată oferă o imagine de ansamblu a potențialului de circularitate pe care îl au 14 sectoare economice din România, stabilind o direcție generală clară care vizează accelerarea tranziției de la un model economic liniar la unul circular. Prin urmare, România își reafirmă sprijinul față de obiectivele Pactului verde european.

Pe lângă contribuția la tranziția de la un model economic liniar la unul circular, această strategie reprezintă, de asemenea, o oportunitate ca România să își reducă dependența ridicată de importurile de materii prime. Într-adevăr, strategia privind economia circulară va sprijini identificarea de soluții pentru colectarea și reutilizarea tuturor tipurilor de deșeuri, pentru a reduce această dependență. Prin urmare, în strategia națională sunt prevăzute cinci priorități pentru elaborarea de politici care vizează promovarea circularității în România. Acestea se axează pe:

  • reducerea consumului de materii prime virgine prin activități durabile de extracție, reciclare și recuperare;
  • reducerea consumului de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viață a produselor;
  • reducerea impactului activităților de producție asupra mediului;
  • reducerea impactului pe care îl au asupra mediului activitățile de gestionare și eliminare ale deșeurilor și apelor reziduale și
  • îmbunătățirea coerenței politicilor și guvernanței, comunicării și colaborării între autoritățile locale, regionale și naționale.

Următorul pas

Pentru România, următorul pas este elaborarea unui plan de acțiune care va conține măsuri concrete de maximizare a potențialului de circularitate în șapte sectoare economice: agricultură și silvicultură, industria auto, construcții, bunuri de consum, echipamente electrice și electronice, precum și în două sectoare orizontale, și anume apa și deșeurile. Sprijinul acordat prin intermediul IST pentru strategia privind economia circulară va continua, inclusiv prin sprijinirea elaborării planului de acțiune.

Istoric

Conform statisticilor publicate în Cadrul de monitorizare a economiei circulare, România se numără printre țările Uniunii Europene (UE) cu performanțe scăzute în ceea ce privește productivitatea resurselor, generarea de deșeuri ca procent din produsul intern brut (PIB), tratarea deșeurilor și utilizarea materialelor reciclate în economie. Pe de altă parte, România are unul dintre cele mai scăzute niveluri de generare de deșeuri per consum intern de materiale din țările UE, ceea ce oferă perspective favorabile de îmbunătățire a performanței în ceea ce privește practicile economiei circulare. Strategia privind economia circulară prevede că România are un potențial semnificativ de îmbunătățire în toate etapele pe care le presupune economia circulară, de la o utilizare mai eficientă a resurselor și utilizarea materialelor secundare în producție, până la prevenirea generării de deșeuri și la o mai bună gestionare a acestora.

Instrumentul de sprijin tehnic este principalul instrument al Comisiei care oferă sprijin tehnic reformelor din UE, în urma solicitărilor din partea autorităților naționale. Acesta face parte din cadrul financiar multianual 2021-2027 și din Planul de redresare pentru Europa. Instrumentul continuă acțiunile de succes derulate în cadrul Programului anterior de sprijin pentru reforme structurale, prin intermediul căruia s-au realizat, din 2017, peste 1.400 de proiecte de sprijin tehnic în toate statele membre.

Detalii

Data publicării
30 septembrie 2022