Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre7 noiembrie 2022

Comisia acționează pentru a promova transparența în sectorul închirierilor de locuințe pe termen scurt, în beneficiul tuturor actorilor

CE a adoptat o propunere de regulament pentru a spori transparența în domeniul închirierilor de locuințe pe termen scurt și ptr. a ajuta autoritățile publice să asigure o dezvoltare echilibrată a acestora ca parte a unui sector durabil al turismului.

Housing

Deși rezervările de locuințe pe termen scurt prezintă multe beneficii pentru turiști și gazde, acestea pot da naștere la motive de îngrijorare pentru anumite comunități locale care se confruntă, de exemplu, cu lipsa unor locuințe accesibile. Noile norme vor îmbunătăți colectarea și schimbul de date de la gazde și de la platformele online. La rândul său, acest lucru va sta la baza unor politici locale eficace și proporționale pentru a aborda provocările și oportunitățile legate de sectorul închirierilor de locuințe pe termen scurt.

Noile norme propuse vor contribui la îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește identificarea și activitatea gazdelor care oferă cazare pe termen scurt și normele pe care trebuie să le respecte și vor facilita înregistrarea gazdelor. Acestea vor aborda, de asemenea, fragmentarea actuală a modului în care platformele online fac schimb de date și, în cele din urmă, vor contribui la prevenirea listărilor ilegale. În general, acest lucru va contribui la un ecosistem turistic mai durabil și va sprijini tranziția digitală a acestuia.

Noi cerințe privind schimbul de date pentru închirierile de locuințe pe termen scurt

Noul cadru propus:

• va armoniza cerințele de înregistrare a gazdelor și a proprietăților lor propuse pentru închiriere pe termen scurt atunci când aceste cerințe sunt impuse de autoritățile naționale: sistemele de înregistrare vor trebui să fie integral online și ușor de utilizat.  Un set similar de informații relevante privind gazdele și proprietățile acestora, și anume „cine”, „ce” și „unde” ar trebui să devină necesar. La finalizarea înregistrării, gazdele ar trebui să primească un număr de înregistrare unic.

• va clarifica normele pentru a asigura afișarea și verificarea numerelor de înregistrare: platformele online vor trebui să faciliteze afișarea de către gazde a numerelor de înregistrare pe platformele lor. De asemenea, acestea vor trebui să verifice în mod aleatoriu dacă gazdele înregistrează și afișează numerele corecte. Autoritățile publice vor avea posibilitatea să suspende numerele de înregistrare și vor putea solicita platformelor să elimine de pe listă gazdele neconforme.

• va raționaliza schimbul de date între platformele online și autoritățile publice: platformele online vor trebui să facă schimb de date cu autoritățile publice, o dată pe lună, în mod automatizat, cu privire la numărul de nopți închiriate și de oaspeți. Pentru platformele mici și microplatforme sunt prevăzute posibilități de raportare mai ușoare. Autoritățile publice vor putea primi aceste date prin intermediul „punctelor de intrare digitale unice” naționale. Acest lucru va sprijini elaborarea unor politici bine orientate.

• va permitere reutilizarea datelor, în formă agregată: datele generate în temeiul prezentei propuneri vor contribui, în formă agregată, la statisticile privind turismul produse de Eurostat și vor contribui la viitorul spațiu european al datelor pentru turism. Aceste informații vor sprijini dezvoltarea unor servicii inovatoare legate de turism.

• va stabili un cadru eficace de punere în aplicare: Statele membre vor monitoriza punerea în aplicare a acestui cadru de transparență și vor institui sancțiunile relevante pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei va fi discutată în vederea adoptării de Parlamentul European și de Consiliu.

După adoptarea și intrarea sa în vigoare, statele membre vor avea la dispoziție o perioadă de doi ani pentru a stabili mecanismele necesare pentru schimburile de date.

Context

Închirierile de locuințe pe termen scurt se dezvoltă rapid în UE, fiind stimulate în mare măsură de economia platformelor. Acestea reprezintă aproximativ un sfert din totalul unităților de cazare turistică din UE, iar numărul lor crește semnificativ în întreaga UE. Această tendință a fost confirmată în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19: numărul rezervărilor de locuințe pe termen scurt în timpul verilor din 2020 și 2021 a depășit nivelurile echivalente din 2018. În plus, numărul de rezervări în prima jumătate a anului 2022 a crescut cu 138 % în comparație cu aceeași perioadă din 2021. Închirierile pe termen scurt au devenit esențiale pentru ecosistemul turistic al UE, inclusiv pentru turiști și gazde, precum și pentru multe comunități, creând atât oportunități, cât și provocări.

Propunerea de regulament privind colectarea și schimbul de date referitoare la serviciile de închiriere de locuințe pe termen scurt este o acțiune-cheie a căii de tranziție pentru turism, publicată în februarie 2022. Propunerea a fost anunțată în Strategia Comisiei pentru IMM-uri din martie 2020, cu scopul de a promova dezvoltarea echilibrată și responsabilă a economiei colaborative în cadrul pieței unice, cu respectarea deplină a intereselor publice. 

Aceasta va completa, de asemenea, instrumentele existente, în special Actul legislativ privind serviciile digitale, care reglementează platformele online, și normele Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7).

Pentru informații suplimentare

Propunere de regulament privind colectarea și partajarea datelor referitoare la serviciile de închiriere de locuințe pe termen scurt

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Economia colaborativă

Detalii

Data publicării
7 noiembrie 2022

Date de contact

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Nume
Federica MICCOLI
E-mail
Număr de telefon
+32 2 295 83 00