Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 decembrie 2021Reprezentanța în România1 min de lectură

Combaterea fraudei: Comisia îndeamnă România și alte 7 state membre să transpună normele UE de combatere a fraudei care aduce atingere bugetului Uniunii

Combaterea fraudei: Comisia îndeamnă România și alte 7 state membre să transpună normele UE de combatere a fraudei care aduce atingere bugetului Uniunii.

Infringement_Frauda

Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva CroațieiFinlandei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, Portugaliei, României și Spaniei, deoarece nu au transpus corect normele UE privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal [Directiva (UE) 2017/1371].

Aceste norme, care fac parte din strategia globală antifraudă a Comisiei, protejează bugetul UE prin armonizarea definițiilor, a sancțiunilor, a normelor privind competența și a termenelor de prescripție legate de fraudă și de alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Pentru a permite Parchetului European să efectueze investigații și urmăriri penale eficace este nevoie de o transpunere corespunzătoare a acestor norme de către statele membre.

Termenul limită pentru transpunerea directivei respective în legislația națională a fost 6 iulie 2019. În raportul său de transpunere a directivei din 6 septembrie 2021, Comisia a identificat o serie de probleme de conformitate. Acesta arată că este nevoie de îmbunătățiri, în special pentru a asigura transpunerea consecventă a definițiilor infracțiunilor și a răspunderii persoanelor juridice și a persoanelor fizice, precum și a sancțiunilor aplicabile acestora. Cele opt state membre notificate astăzi de Comisie au acum la dispoziție două luni pentru a clarifica măsurile pe care le-au luat pentru a asigura transpunerea corectă și completă a directivei.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării
2 decembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Christian Wigand

Nume
Christian Wigand
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 229 62253

Katarzyna Kolanko

Nume
Katarzyna Kolanko
E-mail
katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 229 63444

Jördis Ferroli

Nume
Jördis Ferroli
E-mail
jordis [dot] ferroliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 229 92729