Direct la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre16 noiembrie 2023

Apă: Comisia solicită României să remedieze deteriorarea unui corp de apă legată de construirea de centrale hidroelectrice mici

Apă: Comisia solicită României să remedieze deteriorarea unui corp de apă legată de construirea de centrale hidroelectrice mici. 

hidrocentrale mici

Astăzi, 16 noiembrie, Comisia a decis să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere [INFR(2015)4036] pentru că nu a pus în aplicare în mod corect Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului) la autorizarea și construirea de centrale hidroelectrice mici. Ambele directive se axează pe asigurarea calității și a cantității corpurilor de apă, pe prevenirea și combaterea poluării și pe protecția faunei și a florei.

În 2015, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere cu privire la autorizarea și construirea de centrale hidroelectrice mici pe cursurile de apă alpine, care afectează trei situri Natura 2000 și corpurile de apă aferente. În urma mai multor reuniuni cu Comisia, autoritățile române și-au asumat mai multe angajamente, cum ar fi i) monitorizarea proiectelor care fac obiectul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, ii) reevaluarea deteriorării cauzate de autorizarea și construirea proiectelor de centrale hidroelectrice mici, iii) adoptarea unui cadru juridic privind debitul ecologic și zonele interzise, iv) modificarea autorizațiilor, v) transpunerea Directivei revizuite privind evaluarea impactului asupra mediului incluzând o procedură coordonată pentru evaluarea proiectelor în temeiul Directivei-cadru privind apa și vi) adoptarea unei planificări strategice (Strategia energetică).

Autoritățile române și-au îndeplinit parțial angajamentele, dar nu au modificat autorizațiile și nu au pus în aplicare măsurile identificate pentru a remedia deteriorarea privind unul dintre corpurile de apă care a fost determinată anterior. Între timp, cel de-al treilea plan de gestionare a districtului hidrografic, adoptat recent, indică deteriorarea corpului de apă în cauză (Argeș izvor - intrare acumulare Vidraru și afluenții). În plus, dovezile disponibile în urma studiilor și a monitorizării efectuate confirmă faptul că unele microhidrocentrale au fost autorizate fără nicio evaluare corespunzătoare prevăzută de Directiva privind habitatele. Având în vedere deteriorarea corpului de apă, este necesar să se remedieze situația cât mai curând posibil.

Pentru a adapta sfera de cuprindere a cazului, Comisia trimite o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, care are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării
16 noiembrie 2023

Date de contact

Adalbert Jahnz

Nume
Adalbert Jahnz
Număr de telefon
+32 229 53156

Daniela Stoycheva

Nume
Daniela Stoycheva
Număr de telefon
+32 229 53664