Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre13 iulie 20212 min de lectură

Acordul politic privind Regulamentul Aarhus: Comisia salută controlul public sporit al actelor UE referitoare la mediu

Comisia salută acordul politic provizoriu între Parlamentul European și Consiliu cu privire la modificarea Regulamentului Aarhus, care va permite un control public sporit al actelor UE ce afectează mediul.

Acord regulament Aarhus

Comisia a propus această modificare în octombrie 2020, ca urmare a angajamentului pe care și l-a asumat în cadrul Pactului verde european de a îmbunătăți accesul cetățenilor și al organizațiilor neguvernamentale de mediu la revizuirea administrativă și judiciară la nivelul UE.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius , a declarat: „Salut modificarea Regulamentului Aarhus convenită, cu titlu provizoriu, de colegiuitori. Această modificare va consolida capacitatea societății civile europene și a publicului larg de a exercita controlul asupra deciziilor care au un impact asupra mediului. Acesta este un element important al sistemului de control și echilibru al statului de drept în domeniul mediului, care asigură faptul că Pactul verde european aduce o schimbare de durată.”

Modificarea convenită va îmbunătăți posibilitățile societății civile de a solicita instituțiilor UE să își revizuiască actele în vederea asigurării unei mai bune protecții a mediului și acțiuni mai eficace în domeniul climei. Vor putea solicita un astfel de control atât organizațiile neguvernamentale de mediu, cât și persoanele ale căror drepturi sunt încălcate. În plus, orice membru al publicului care acționează împreună în interes public va putea solicita un control dacă o astfel de cerere este susținută de cel puțin 4 000 de europeni din cel puțin cinci state membre, numărul minim de persoane din rândul publicului provenind din fiecare dintre statele membre respective fiind de 250.

Regulamentul modificat va îmbunătăți și mai mult deschiderea, responsabilitatea și coerența acțiunilor Uniunii în domeniul mediului și al climei și va sprijini obiectivul Comisiei de a realiza schimbări transformatoare în cadrul Pactului verde european, prin consolidarea capacității societății civile de a contribui la această schimbare.

Etapele următoare

În urma acordului politic provizoriu cu privire la cele mai relevante modificări, înainte să intre în vigoare, Regulamentul Aarhus revizuit trebuie aprobat și adoptat de Parlamentul European și de Consiliu. 

Context

Propunerea prezentată de Comisie modifică Regulamentul (CE) nr. 1367/06, adoptat de Parlamentul European și de Consiliu în 2006, când UE a devenit parte la Convenția de la Aarhus.

Obiectivul Convenției de la Aarhus este de a garanta trei aspecte importante ale guvernanței în materie de mediu: accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în probleme de mediu. Comitetul pentru controlul conformității din cadrul convenției a ridicat deja anumite probleme în ceea ce privește obligațiile UE privind accesul la justiție în probleme de mediu. Modificarea convenită astăzi răspunde acestor preocupări. 

Pentru informații suplimentare: 

Pactul verde european.

UE și Convenția de la Aarhus

 

Detalii

Data publicării
13 iulie 2021

Date de contact

Vivian LOONELA

Nume
Vivian LOONELA
E-mail
vivian [dot] loonelaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 67 12

Daniela STOYCHEVA

Nume
Daniela STOYCHEVA
E-mail
daniela [dot] stoychevaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 36 64