Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România

Informații generale privind Uniunea Europeană

Instituțiile UE

Uniunea Europeană are o structură organizațională unică. Prioritățile globale sunt stabilite de guvernele statelor membre în cadrul unor summituri regulate, iar deciziile sunt luate de o serie de instituții, principalele fiind:

 

  • Parlamentul European: organism cu puteri legislative, care votează pentru adoptarea de acte legislative, acorduri și bugete și supervizează alte instituții UE.  Membrii acestuia sunt aleși direct de cetățenii UE;
  • Consiliul European: reunește  liderii tuturor statelor membre pentru a stabili împreună agenda generală și prioritățile politice ale UE;
  • Consiliul Uniunii Europene:  este format din miniștri ai statelor membre și, împreună cu Parlamentul, negociază și adoptă legislația UE;
  • Comisia Europeană: este brațul executiv al UE care elaborează propunerile legislative europene și pune în aplicare deciziile organelor legislative;
  • Există și o structură diplomatică – Serviciul European de Acțiune Externă –, precum și Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), care asigură respectarea legislației europene.

 

Mai multe informații privitoare la instituțiile, organele și agențiile UE

 

 

Premiul Nobel pentru Pace

În anul 2012, Uniunii Europene i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul stabilizator pe care l-a avut în transformarea celei mai mari părți a Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii, precum și pentru promovarea și susținerea reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa.

 

Alte linkuri relevante

Sprijin UE pentru România

Cele mai recente știri despre UE

Priorități-cheie ale UE până în 2024