Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre30 iunie 20216 min de lectură

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia va propune eliminarea treptată a cuștilor pentru animalele de fermă

Astăzi, 30 iunie, Comisia a decis să răspundă pozitiv inițiativei cetățenești europene (ICE) „Să punem capăt erei cuștii” („End the Cage Age”), a șasea inițiativă încununată de succes, susținută de peste 1 milion de cetățeni din întreaga UE.

End-The_Cage_Age

În răspunsul său, Comisia prezintă planuri pentru o propunere legislativă până în 2023, prin care se urmărește interzicerea cuștilor pentru o serie de animale de fermă. Propunerea va face parte din procesul de revizuire a legislației privind bunăstarea animalelor în cadrul strategiei „De la fermă la consumator”, proces care se află în desfășurare.

Această inițiativă cetățenească reflectă cererea de tranziție către sisteme agricole mai etice și mai durabile, ceea ce presupune o revizuire a normelor UE existente în materie de bunăstare a animalelor. Răspunsul la această cerere din partea societății reprezintă o prioritate majoră pentru Comisie, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator” și al Pactului verde european.

Răspunsul Comisiei la inițiativa cetățenească europeană

Deși toate animalele de fermă beneficiază de legislația actuală privind protecția animalelor, numai găinile ouătoare, puii de carne, scroafele și vițeii fac obiectul normelor privind plasarea în cuști. În răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană, Comisia se angajează să prezinte, până la sfârșitul anului 2023, o propunere legislativă de eliminare treptată și, în cele din urmă, de interzicere a utilizării sistemelor de cuști pentru toate animalele menționate în inițiativă.

Propunerea Comisiei va viza, în mod deosebit:

  • animalele care fac deja obiectul legislației: găinile ouătoare, scroafele și vițeii;
  • alte animale menționate în ICE: iepuri, puicuțe, găini ouătoare pentru reproducere, pui de reproducție pentru puii de carne, prepelițe, rațe și gâște. Pentru aceste animale, Comisia a solicitat deja EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) să completeze dovezile științifice existente în vederea stabilirii condițiilor necesare pentru interzicerea cuștilor.

În cadrul strategiei sale „De la fermă la consumator”, Comisia s-a angajat deja să propună o revizuire a legislației privind bunăstarea animalelor, inclusiv în ceea ce privește transportul și creșterea, legislație care face în prezent obiectul unei verificări a adecvării care urmează să se încheie în vara anului 2022.

Concomitent cu revizuirea legislației și în scopul înlesnirii unei tranziții către o agricultură fără cuști, care să fie echilibrată și viabilă din punct de vedere economic, Comisia va încerca să identifice măsuri de sprijin specifice în domenii de politică conexe considerate esențiale, cum ar fi comerțul și cercetarea și inovarea. În special, noua politică agricolă comună va oferi sprijin financiar și stimulente – cum ar fi noul instrument de programe ecologice – pentru a-i ajuta pe fermieri să-și modernizeze unitățile, astfel încât acestea să țină mai mult seama de bunăstarea animalelor și să corespundă noilor standarde. În plus, statele membre pot recurge la Fondul pentru o tranziție justă și la Mecanismul de redresare și reziliență pentru a oferi sprijin fermierilor în procesul de adaptare la sistemele fără cuști.

Etapele următoare

Întrucât încetarea utilizării cuștilor va necesita modificări ale sistemelor agricole actuale, Comisia va analiza implicațiile socioeconomice și de mediu ale măsurilor ce urmează a fi adoptate, precum și beneficiile aduse în ceea ce privește bunăstarea animalelor în cadrul unei evaluări a impactului prevăzută a fi încheiată înainte de sfârșitul anului 2022. În acest context, cel târziu până la începutul anului 2022 va fi organizată o consultare publică. Comisia va evalua în ce măsură eforturile menite să ducă la intrarea în vigoare a legislației propuse începând cu 2027 au sorți de izbândă.

Declarațiile membrilor colegiului:

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „După cum reiese din rezultatul pozitiv al acestei inițiative, contribuția cetățenilor poate să aibă o foarte mare însemnătate, ducând la propuneri legislative concrete din partea Comisiei. Am auzit preocupările exprimate de milioane de cetățeni cu privire la condițiile de viață ale animalelor de fermă și vom veni cu un răspuns în acest sens. Mesajul meu către cetățenii UE este simplu: Inițiativa cetățenească europeană vă stă la dispoziție, folosiți-o fără șovăire!”

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Animalele sunt ființe sensibile și ne revine răspunderea de ordin moral și cetățenesc de a ne asigura că acest lucru se reflectă la nivelul condițiilor existente la ferme. Răspunsul de astăzi reprezintă un pas important către o revizuire ambițioasă a legislației privind bunăstarea animalelor în cursul anului 2023, ceea ce a reprezentat o prioritate de când mi-am preluat mandatul. Angajamentul nostru este limpede: eliminarea treptată a cuștilor pentru animalele de fermă va face parte din măsurile pe care le vom întreprinde în cadrul strategiei „De la fermă la consumator” și va conduce la sisteme agricole și alimentare mai durabile. Sunt hotărâtă să mă asigur că UE își păstrează rolul de pionier în materie de bunăstare a animalelor pe plan mondial și că ne ridicăm la nivelul așteptărilor societății.”

Janusz Wojciechowski, comisarul pentru agricultură a declarat: „Un sistem alimentar durabil este indisolubil legat de respectarea unor standarde ridicate de bunăstare a animalelor. Mulțumită cetățenilor noștri, Comisia își va spori și mai mult ambițiile în această privință și va elimina treptat utilizarea sistemelor de cuști pentru fermele de animale. În procesul de tranziție către sisteme alimentare durabile, un rol important le va reveni Pactului verde și strategiei „De la fermă la consumator”. Această inițiativă cetățenească nu face decât să confirme că această tranziție reprezintă și răspunsul la o cerere din partea societății pentru o agricultură mai etică și mai durabilă.”

Context

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) s-a lansat în aprilie 2012, ca mijloc prin care cetățenii pot stabili agenda pentru o gamă largă de domenii de politică. O ICE permite unui număr de 1 milion de cetățeni din cel puțin șapte dintre statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile care țin de competența acesteia.

Inițiativa cetățenească europeană este unul dintre principalele instrumente inovatoare de promovare a democrației participative la nivelul UE.

Până în prezent, Comisia a primit 104 cereri de lansare a unei astfel de inițiative, inclusiv două noi ICE înregistrate astăzi. Dintre acestea, 81 se încadrau în domeniile de competență ale UE și au fost înregistrate. Până în prezent, șase astfel de inițiative au trecut pragul de un milion de semnături și au fost înaintate Comisiei, cea mai recentă fiind „Să punem capăt erei cuștii” („End the Cage Age”).

Prima propunere legislativă a UE în domeniul bunăstării animalelor a fost adoptată în 1974 și, de atunci, a evoluat și s-a extins. Cadrul juridic actual pentru creșterea animalelor de fermă constă într-o directivă generală privind protecția animalelor crescute în scopuri agricole și patru directive specifice. Directiva generală stabilește o serie de principii generale și permite satelor membre să adopte prevederi mai stricte, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu normele UE. Cele patru directive specifice reglementează bunăstarea găinilor ouătoare, a puilor de carne, a vițeilor și a porcinelor. Nu există legislație specifică a UE privind bunăstarea animalelor pentru celelalte animale menționate în inițiativa cetățenească europeană.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Comunicare:

Inițiativa cetățenească europeană:

Bunăstarea animalelor în UE

Pactul verde european

De la fermă la consumator  

Detalii

Data publicării
30 iunie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
0724 232 197