Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre17 aprilie 20206 min de lectură

Coronavirusul: Comisia prezintă orientări referitoare la punerea în aplicare a normelor UE privind procedurile de azil și de returnare și privind relocarea

p041208-996667_0.jpg
© EU
Comisia a adoptat ieri, 16 aprilie, orientări  referitoare la punerea în aplicare a normelor UE privind procedurile de azil și de returnare și privind relocarea în contextul pandemiei de coronavirus și urmează să prezinte orientările statelor membre. În acest fel se dă curs solicitării adresate de statele membre de a li se oferi sfaturi referitoare la modalitățile de asigurare a continuității procedurilor și a respectării, cel puțin, a drepturilor de bază. Orientările au fost elaborate cu sprijinul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și în cooperare cu autoritățile naționale.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Pandemia are consecințe directe asupra modului în care sunt puse în aplicare normele UE în materie de azil și returnare, precum și un efect perturbator asupra relocării. Astăzi acționăm în sprijinul statelor membre, oferindu-le orientări cu privire la modul în care normele UE pot fi aplicate cu flexibilitate, pentru a asigura în cea mai mare măsură posibilă continuitatea procedurilor și, totodată, protecția deplină a sănătății și a drepturilor cetățenilor. Deși este posibil ca modul nostru de viață să se fi schimbat radical în ultimele săptămâni, valorile și principiile noastre trebuie să rămână aceleași.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la rândul său: „Chiar și într-o situație de urgență sanitară, trebuie să garantăm drepturile fundamentale individuale. Comisia recunoaște pe deplin dificultățile cu care se confruntă statele membre în momentul de față. În cadrul orientărilor, oferim recomandări de soluții practice care țin cont de preocupările și constrângerile legitime ale statelor membre. Orice măsură adoptată în domeniile azilului, relocării și returnării ar trebui să țină seama pe deplin și de măsurile de protecție a sănătății introduse de statele membre pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Persoanele vulnerabile, în special minorii neînsoțiți, și familiile ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită.”

Procedurile de azil

Măsurile sanitare luate pentru a limita interacțiunea socială între personalul care lucrează în domeniul azilului și solicitanții de azil au un impact asupra proceselor de azil. Ar trebui să se recurgă la flexibilitatea prevăzută în normele UE.

  • Cererile ar trebui înregistrate și prelucrate în continuare. Ar trebui permisă toată flexibilitatea posibilă în ceea ce privește termenele și durata prelucrării și examinării cererilor. Cu toate acestea, orice întârziere în procesul de înregistrare nu ar trebui să însemne că solicitanții sunt lăsați fără condiții de primire.
  • Interviurile individuale pot fi realizate prin intermediul unor măsuri speciale, de exemplu de la distanță, prin videoconferințe, sau chiar omise dacă este necesar.
  • Regulamentul Dublin: cooperarea strânsă dintre statele membre este de o importanță fundamentală pentru buna funcționare a sistemului Dublin. Comisia încurajează toate statele membre să reia transferurile solicitanților, cât mai curând posibil din punct de vedere practic, ținând seama de evoluția circumstanțelor. Înainte de a efectua un transfer, statele membre ar trebui să ia în considerare situația legată de coronavirus, inclusiv cea care rezultă din presiunea puternică exercitată asupra sistemului de sănătate, în statul membru responsabil. În cazul în care transferurile în statul membru responsabil în mod normal nu se pot efectua în termenul aplicabil, statele membre dispun în continuare de posibilitatea de a conveni în mod bilateral să efectueze transferul la o dată ulterioară, situație care trebuie încurajată, de exemplu, pentru minorii neînsoțiți și pentru cazurile de reîntregire a familiei. Comisia și EASO sunt pregătite să faciliteze cooperarea dintre statele membre.
  • Condițiile de primire: măsurile de carantină și cele de izolare trebuie să fie rezonabile, proporționale și nediscriminatorii. Solicitanții trebuie să beneficieze de asistența medicală de care au nevoie. Solicitanții care se află în custodie publică ar trebui să aibă în continuare acces la aer liber și orice restricții, cum ar fi limitarea vizitatorilor, trebuie explicate cu atenție.
  • Prelevarea amprentelor digitale: În conformitate cu Regulamentul Eurodac, în cazul în care, din cauza măsurilor luate pentru protejarea sănătății publice, nu este posibil ca unui solicitant să îi fie prelevate amprentele digitale, statele membre ar trebui să efectueze prelevarea cât mai curând posibil și nu mai târziu de 48 de ore de la încetarea existenței unor astfel de motive de sănătate.

Relocare

Izbucnirea pandemiei de coronavirus a dus la o perturbare gravă a operațiunilor de relocare. Statele membre, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și Organizația Internațională pentru Migrație (OMI) au suspendat temporar operațiunile de relocare. Activitățile pregătitoare ar trebui să continue, în măsura în care este posibil, astfel încât aceste operațiuni să poată fi reluate în bune condiții. Comisia va continua să sprijine statele membre să își îndeplinească angajamentele asumate pentru 2020, acordând o anumită flexibilitate în ceea ce privește perioada de punere în aplicare.

Returnare

Măsurile luate la nivel mondial pentru a menține sub control pandemia au un efect semnificativ asupra returnării. În ciuda perturbărilor temporare cauzate de coronavirus, ar trebui continuate activitățile privind procedurile de returnare în țările terțe, în special cele care pot fi desfășurate în ciuda măsurilor restrictive, pentru a fi pregătite în momentul reluării operațiunilor de returnare. Mai mult decât oricând, returnările voluntare ar trebui efectuate cu prioritate, și pentru că acestea prezintă un risc mai scăzut pentru sănătate și siguranță. Frontex este pregătită să le ofere asistență statelor membre în ceea ce privește organizarea de operațiuni aeriene. Ar trebui menținute, de asemenea, cooperarea strânsă și contactele cu țările terțe în ceea ce privește identificarea resortisanților lor, emiterea documentelor de călătorie necesare și returnarea acestor resortisanți. În ceea ce privește luarea în custodie publică prealabilă îndepărtării, restricțiile temporare aplicate în timpul pandemiei nu ar trebui interpretate ca și cum ar conduce în mod automat la concluzia că în toate cazurile nu mai există nicio posibilitate rezonabilă a îndepărtării. Comisia invită statele membre să examineze fiecare caz în parte pentru a stabili dacă, atunci când decide cu privire la măsurile adecvate care trebuie luate, există în continuare o posibilitate rezonabilă a îndepărtării.

Context

La 16 martie 2020, Comisia a invitat șefii de stat sau de guvern să introducă o restricție temporară privind călătoriile neesențiale către UE , pentru o perioadă inițială de 30 de zile, care a fost prelungită până la 15 mai. Liderii au dat curs acestei invitații la 17 martie; ulterior, toate statele membre ale UE (cu excepția Irlandei) și țările din afara UE care fac parte din spațiul Schengen au luat decizii naționale de punere în aplicare a acestei restricții de călătorie. Derogările de la restricția de călătorie se aplică și în cazul persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare care respectă principiul nereturnării.

Orientările de astăzi vor fi completate cu reuniuni tematice specifice, organizate de agențiile UE pentru a sprijini statele membre cu sfaturi practice și pentru a facilita schimbul de bune practici.

Pentru mai multe informații

Orientări  privind punerea în aplicare a dispozițiilor relevante ale UE în domeniul procedurilor de azil și de returnare și privind relocarea

Orientări  referitoare la punerea în aplicare a restricției temporare privind călătoriile neesențiale către UE

Date de contact pentru presă

  • Adalbert JAHNZ

Telefon

+ 32 2 295 31 56

Adresă

adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu (adalbert[dot]jahnz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

  • Ciara BOTTOMLEY

Telefon

+32 2 296 99 71

Adresă

ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu (ciara[dot]bottomley[at]ec[dot]europa[dot]eu)

  • BERARD Laura

Telefon

+32 2 295 57 21

Adresă

laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu (laura[dot]berard[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

 

Detalii

Data publicării
17 aprilie 2020