Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre17 aprilie 20245 min de lectură

Comisia mobilizează finanțarea cercetării și inovării pentru tranziția verde și cea digitală

Comisia a adoptat o modificare a programului de lucru pentru perioada 2023-24 al programului Orizont Europa, programul pentru cercetare și inovare al UE.

tranzitie digitala si verde

Amendamentul mobilizează fonduri nealocate anterior în cadrul programului Orizont Europa pentru a majora bugetul pentru 2024 cu aproape 1.4 miliarde EUR, ajungând la un total de 7.3 miliarde EUR. Acest amendament include o investiție de aproape 650 de milioane EUR în misiunile UE menite să contribuie la soluționarea unora dintre provocările cu care se confruntă Europa, de exemplu, făcând ca peste 100 de orașe să devină neutre din punct de vedere climatic, un mecanism „Noul Bauhaus european”, precum și acțiuni experimentale care deschid oportunități de cercetare și inovare ale UE pentru mai mulți nou-veniți, printre alte noutăți.

Printre principalele caracteristici ale acestei actualizări a programului de lucru Orizont Europa se numără:

Misiunile UE

UE va investi 648 de milioane EUR în 2024 în activități de cercetare și inovare care stau la baza misiunilor UE. Misiunile UE acoperă cinci domenii și reprezintă o noutate adusă de Orizont Europa pentru a oferi soluții concrete la unele dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Acestea au obiective ambițioase și vor produce rezultate concrete până în 2030. Noile acțiuni pentru 2024 ar trebui să conducă la refacerea a cel puțin 25 000 km de râuri cu curgere liberă, la contracte municipale privind clima cu peste 100 de orașe, la 100 de laboratoare vii și la faruri care să conducă tranziția către soluri sănătoase, autorități locale și regionale mai bine pregătite pentru a face față riscurilor legate de climă, o mai bună diagnosticare a cancerului și sprijin pentru tinerii care suferă de cancer.

„Noul Bauhaus european” Președinte

Noul Bauhaus european (NBE) urmărește să aducă beneficiile Pactului verde european în viața de zi cu zi și în spațiile de viață ale oamenilor. În cei trei ani de la lansarea sa, NBE a oferit soluții la probleme concrete. Printre exemple se numără proiectul de tova din Spania, care a dezvoltat o tehnică de imprimare 3D cu pământ pentru a oferi soluții arhitecturale pentru locuințe durabile, accesibile și bazate pe comunitate. Un alt exemplu este proiectul WATSUPS din Belgia, care creează un nou spațiu public de-a lungul râului Dyle pentru a atenua riscul de gentrificare. Aceste soluții se bazează pe cercetare și inovare, care plasează europenii în centrul transformării verzi.

Un nou mecanism NBE va asigura faptul că Europa continuă să valorifice la maximum acest potențial. Acesta aduce sprijin bugetar multianual pentru perioada 2025-2027 prin intermediul a doi piloni, o componentă de cercetare și inovare pentru a dezvolta idei noi și o parte de implementare pentru extinderea unor astfel de soluții. Programul de lucru Orizont Europa modificat pentru perioada 2023-24 alocă 20 de milioane EUR pentru pregătirea terenului pentru punerea în aplicare a mecanismului NBE.

Acțiuni experimentale de atragere a nou-veniților

Acest amendament include un pachet de noi acțiuni experimentale menite să consolideze deschiderea programului, să sprijine obiectivele misiunilor UE și să promoveze carierele tinerilor cercetători. Acestea vor testa noi abordări în vederea pregătirilor pentru ultimii trei ani ai programului Orizont Europa, precum și a viitorului program care îi va succeda.

Acțiunile includ patru teme deschise care oferă cercetătorilor mai multă libertate de a-și concentra activitatea asupra unui subiect pe care îl aleg, cu un buget total de 76 de milioane EUR în clusterele din cadrul programului Orizont Europa care abordează domeniile „Sănătate”, „Climă, energie și mobilitate” și „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”. O acțiune experimentală în valoare de 15 de milioane EUR pentru misiunile UE va face din instituții de cunoaștere, cum ar fi universitățile sau organizațiile de cercetare, puncte focale ale activităților de cercetare și inovare transdisciplinare locale cu impact european. În plus, apelul NBE „Transformarea cartierelor, făcându-le frumoase, durabile și favorabile incluziunii” urmărește, de asemenea, să atragă nou-veniți în program pentru a maximiza impactul. În cele din urmă, 20 de milioane EUR vor sprijini ecosistemele de talente pentru cariere atractive în domeniul cercetării timpurii.

Patrimoniului cultural

Amendamentul alocă, de asemenea, 48 milioane EUR pentru Cloudul european colaborativ pentru patrimoniul cultural. Acest nou spațiu digital colaborativ va sprijini instituțiile de patrimoniu cultural și cercetătorii, precum și industriile culturale și creative să profite de avantajele tranziției digitale. Acesta va completa spațiul european comun al datelor pentru patrimoniul cultural (spațiul datelor), finanțat în cadrul programului Europa digitală.

Pregătirea pentru pandemii

Pandemia de COVID-19 a evidențiat provocările cu care se confruntă sistemele europene de sănătate în detectarea, prevenirea, combaterea și gestionarea focarelor de boli infecțioase. Pentru a contribui la pregătirea Europei pentru eventuale pandemii viitoare, programul de lucru modificat include o investiție de 50 de milioane EUR pentru un parteneriat european pentru pregătirea pentru pandemii.

Pregătirea terenului pentru 2025

Solicitările pentru 2025 sunt, de asemenea, incluse în amendament pentru a asigura continuitatea anumitor acțiuni recurente, cum ar fi acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) și „Formarea de excelență” și „bursele SEC (Spațiul european de cercetare)” în partea „Extinderea participării și răspândirea excelenței” și „Reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare”. Comisia intenționează să pună în aplicare întreaga gamă de acțiuni pentru 2 025 în cadrul unui program de lucru specific în 2025.

Istoricul dosarului

Orizont Europa este programul de cercetare și inovare al UE pentru perioada 2021-27. Inițial cu 95.5 de milioane EUR pe o perioadă de șapte ani, Consiliul European a decis să își reducă bugetul cu 2.1 miliarde EUR în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a bugetului pe termen lung al UE, pentru a permite Uniunii să finanțeze alte priorități urgente, cum ar fi ajutorul pentru Ucraina. Reducerea a fost redusă cu 100 milioane EUR ca urmare a reutilizării dezangajărilor și, prin urmare, reducerea din perioada 2025-27 se va ridica la 2 miliarde EUR.

Programul de lucru Orizont Europa pentru perioada 2023-24 a fost adoptat la 6 decembrie 2022 și a fost modificat pentru prima dată la 31 martie 2023. Acesta se bazează pe Planul strategic al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2024, adoptat în martie 2021, care a fost conceput în comun cu părțile interesate, cu Parlamentul European și cu statele membre.

Amendamentul de astăzi pune în aplicare investițiile pentru misiunile UE, care au fost împiedicate de programul de lucru inițial pentru perioada 2023-24 pentru a permite punerea în aplicare a Comunicării „Misiunile UE după doi ani: evaluarea progreselor înregistrate și calea de urmat”, adoptat la 19 iulie 2023.

Pentru mai multe Informații

Documente de referință | Portalul pentru licitații de finanțare al UE

Programul Orizont Europa

Planul strategic Orizont Europa

Portalul „Finanțare și licitații”

Misiunile UE în cadrul programului Orizont Europa – Comisia Europeană

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării
17 aprilie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Roberta VERBANAC

Nume
Roberta VERBANAC
E-mail
roberta [dot] verbanacatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 24 98