Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România

Probleme sau reclamații?

Ca cetățean sau persoană cu reședința permanentă într-o țară a UE, beneficiați de o serie de drepturi dacă locuiți, munciți sau derulați afaceri în alte țări ale UE. Pentru situația în care aveți o problemă sau o reclamație în legătură cu oricare dintre aceste drepturi, în cele mai multe cazuri se recomandă să vă adresați autorităților naționale competente din țara în care se prestează serviciul respectiv sau în care se află organizația vizată de acțiunea dvs.

Deși, în mod normal, veți putea să vă apărați mai bine drepturile respective în țara dvs. de reședință, și Uniunea Europeană oferă resurse care v-ar putea ajuta, în special dacă este vorba de o problemă cu o instituție a UE.

 

La nivel național

Avocatul Poporului

Se analizează reclamațiile provenind de la persoanele care consideră că au fost tratate incorect de către un furnizor de servicii publice, inclusiv de către instituții ale guvernului, autorități locale, autorități însărcinate cu sănătatea și securitatea în muncă, centre de îngrijire a persoanelor în vârstă și instituții publice de învățământ superior.

Găsiți un avocat al poporului (ombudsman) într-o altă țară a UE

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Este un organism public independent care protejează și promovează drepturile omului și egalitatea, cu rol în crearea unei culturi a respectului față de drepturile omului, a egalității și a înțelegerii interculturale.

Găsiți un organism însărcinat cu combaterea discriminării într-o altă țară a UE

 

SOLVIT Romania

Este o rețea informală creată pentru rezolvarea problemelor pe care le au cetățenii sau agenții economici din UE cu administrațiile publice din țările membre ale UE și în legătură cu drepturile pe piața internă.

Depuneți o reclamație SOLVIT într-o altă țară a UE

 

Centrul European al Consumatorilor din România

Contribuie la soluționarea reclamațiilor formulate de consumatori în legătură cu agenți economici din diferite țări ale UE, precum și din Norvegia, Islanda și Marea Britanie.

Găsiți un Centru European al Consumatorilor (ECC) într-o altă țară a UE

 

La nivelul UE

Ombudsmanul european

Este un organism independent și imparțial care cercetează sesizările privind instituțiile și agențiile UE, depuse de persoane fizice, juridice și organizații.

 

Petiții către Parlamentul European

Cetățenii sau grupurile de rezidenți UE și organizațiile cu sediul în UE pot depune o reclamație, o solicitare sau o observație la Parlamentul European cu privire la situații ce implică aplicarea legislației UE.

 

Depuneți o reclamație la Comisia Europeană

Comisia poate prelua o reclamație dacă aceasta are legătură cu o încălcare a legislației UE de către autoritățile dintr-o țară a UE. Dacă reclamația se referă la acțiunea unei persoane sau a unei societăți private, aceasta trebuie gestionată la nivel național.

 

Reclamații ale agenților economici

Faceți clic pe link pentru informații de contact și îndrumări privind modul în care se depun reclamații privind concurența neloială, asistență guvernamentală care favorizează concurența neloială sau aspecte legate de relația cu autoritățile publice din alte țări ale UE.

 

Informații generale despre UE

Pagina de internet Your Europe

Oferă informații practice și reglementări curente privind viața și desfășurarea activităților comerciale în UE, inclusiv serviciul „Europa ta- Consiliere” pentru acele situații în care nu puteți identifica informațiile pe care le căutați.

 

Rețeaua Europe Direct

Puteți aborda reprezentanți ai UE în România și ai celorlalte state UE atât în scris, cât și prin apel telefonic sau chiar printr-o întâlnire directă. Serviciul de apelare este disponibil în toate limbile UE, inclusiv în limba română.