Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România

Mediu

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume.

Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID-19. De aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1 800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE.

Suntem hotărâți să reușim pentru binele acestei planete și al vieții care există aici, pentru binele patrimoniului natural al Europei, al biodiversității, al pădurilor și al mărilor noastre. Dacă arătăm restului lumii care este calea de urmat pentru a asigura durabilitatea și competitivitatea, putem convinge alte țări să ni se alăture.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Date despre România

În ultimii ani, s-a înregistrat un oarecare progres, însă există în continuare probleme în țară. De la defrișări ilegale la poluarea aerului, de la managementul deșeurilor la calitatea apei.

Cu toate că legislația din România reflectă în mod corespunzător cerințele de mediu ale UE, punerea acestora în practică reprezintă o provocare în multe dintre aceste domenii, în principal din cauza lipsei de planificare, coordonare și finanțare adecvată.

Europa are în vigoare legislație și politici ambițioase de protejare a aerului și a apei, de promovare a economiei circulare, de creștere a ratelor de reciclare și de protejare a naturii. Implementarea acestora este esențială pentru atingerea obiectivelor noastre de mediu și a principalelor puncte din Pactul verde european, de mare relevanță pentru țară: tranziția către o economie circulară, dezideratul de reducere a poluării la zero și combaterea pierderii biodiversității.

 

  • Tranziția către o economie circulară: România trebuie să rezolve, în plus, problemele de management al deșeurilor și să accelereze tranziția către o economie circulară. În acest sens, prevenirea și reciclarea sunt cruciale. România trebuie să susțină eforturile de încadrare în obiectivele de reciclare a deșeurilor, în special prin utilizarea de instrumente economice, și să închidă depozitele de deșeuri care nu respectă standardele sau care sunt ilegale, în conformitate cu pachetul privind economia circulară și ierarhia deșeurilor. Punerea în aplicare este problematică.

 

  • Dezideratul de reducere a poluării  la zero: România trebuie să se îndrepte înspre un deziderat de poluare zero pentru a proteja sănătatea cetățenilor români de presiunile de mediu, mai ales în ceea ce privește poluarea aerului și calitatea apei, domenii în care România ar trebui să-și intensifice eforturile, pentru a se conforma cu acquis-ul european. Colectarea apelor uzate și racordarea la infrastructura de canalizare publică sunt incomplete; sunt necesare investiții pentru remedierea decalajului.

 

  • Poluarea aerului reprezintă un motiv de îngrijorare și produce un impact semnificativ asupra sănătății. Datele referitoare la calitatea aerului, măsurate de rețeaua de monitorizare din România, arată că există deficiențe structurale severe. Pentru combaterea poluării aerului, va fi esențial să se înregistreze îmbunătățiri în ceea ce privește monitorizarea calității aerului, precum și gestionarea surselor de poluare a aerului, care includ utilizarea combustibililor solizi în gospodării, și asigurarea unor transporturi și surse de energie îmbunătățite și mai sustenabile.

 

  • Combaterea pierderii biodiversității: degradarea biodiversității trebuie combătută la nivel european, iar acest aspect a fost specificat în Pactul verde și în Strategia privind biodiversitatea. Natura influențează toate dimensiunile sănătății umane și contribuie la calitatea vieții noastre. România beneficiază de ecosisteme bogate, care se reflectă într-o abundență și diversitate de specii, însă acestea sunt amenințate (de schimbările climatice și de activitățile umane).

 

  • Pe lângă combaterea defrișărilor ilegale, evoluția în desemnarea și gestionarea siturilor Natura 2000 și dezvoltarea capacității administrative de administrare a naturii vor fi esențiale. Trebuie acordată o atenție deosebită pentru stabilirea obiectivelor de conservare specifice fiecărui sit. Este necesar ca siturile Natura 2000 să fie mai bine protejate, iar pierderea biodiversității, inversată. Oprirea defrișării ilegale a pădurilor reprezintă cea mai urgentă problemă, din cauza degradării rapide a mediului forestier din România.

 

  • România se confruntă cu probleme în aceste domenii, iar numărul de cazuri de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - de la defrișarea ilegală generalizată, poluarea apei și a aerului, managementul ineficient al deșeurilor, până la protejarea ineficientă a naturii – sunt în creștere.

 

  • Pentru a valorifica pe deplin fondurile UE destinate dezvoltării infrastructurii de mediu și protejării naturii, va fi esențială creșterea capacității administrative și elaborarea de proiecte, precum și implementarea în toate domeniile de mediu.

 

  • Este necesar ca România să-și intensifice eforturile în direcția respectării standardelor legislative UE în materie de mediu și să implice toți factorii politici și societatea civilă în acest sens.

 

Principalele oportunități și provocări sunt menționate în Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (Environmental Implementation Review): https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm

România si mediul înconjurător

Actualități