Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre22 martie 20217 min de lectură

Un raport confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă și a veniturilor

sure_raport.png
© EU
Comisia a publicat astăzi, 22 martie, prima sa evaluare preliminară a impactului SURE, instrumentul în valoare de 100 de miliarde EUR conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19.

Raportul a constatat că SURE a atenuat cu succes impactul socioeconomic grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19, contribuind la asigurarea unei creșteri semnificativ mai reduse a ratei șomajului în statele membre beneficiare în cursul crizei actuale, comparativ cu perioada crizei financiare mondiale, în pofida faptului că statele respective au înregistrat, de această dată, o scădere mai mare a PIB-ului.

Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de COVID-19. El oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate de UE statelor membre, în condiții avantajoase, pentru a finanța programe naționale de șomaj tehnic și alte măsuri similare cu scopul de a menține locurile de muncă și a sprijini veniturile, în special pentru persoanele care desfășoară activități independente, precum și unele măsuri legate de sănătate. Comisia a propus, până acum, un sprijin financiar total în valoare de 90,6 miliarde EUR pentru 19 state membre. SURE mai poate pune la dispoziție o asistență financiară suplimentară în valoare de 9 miliarde EUR, iar statele membre pot depune în continuare cereri de sprijin. Comisia este pregătită să evalueze cererile de fonduri suplimentare prezentate de statele membre ca reacție la recrudescența cazurilor de infectare cu COVID-19 și la noile restricții.

Principalele constatări

Raportul Comisiei a constatat că, în 2020, instrumentul a sprijinit între 25 și 30 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul salariaților din cele 18 state membre beneficiare.

Raportul estimează, de asemenea, că între 1,5 și 2,5 milioane de firme afectate de pandemia de COVID-19 au beneficiat de sprijinul SURE, ceea ce le-a permis să își păstreze lucrătorii.

Grație ratingului de credit ridicat al UE, statele membre care au recurs la SURE au realizat economii estimate la 5,8 miliarde EUR din plata dobânzilor, economii pe care nu le-ar fi putut realiza dacă ar fi emis datorie suverană. Plățile viitoare vor genera probabil economii suplimentare.

Potrivit informațiilor transmise de beneficiari, sprijinul SURE a jucat un rol important în crearea sistemelor lor de șomaj tehnic și în ceea ce privește creșterea volumului și a gradului de acoperire ale acestor sisteme.

Raportul de astăzi se referă, de asemenea, la operațiunile de împrumut și de creditare pentru finanțarea SURE. Potrivit constatărilor, a existat o cerere foarte mare din partea statelor membre pentru acest instrument, astfel încât pachetul total de 100 de miliarde EUR disponibil prin SURE a fost deja alocat în proporție de peste 90 %. La fel de mare a fost și interesul investitorilor pentru obligațiunile SURE. Până la data-limită a raportului, Comisia a colectat 53,5 miliarde EUR din primele patru runde de emisiuni, care au fost, în medie, suprasubscrise de peste zece ori. Toate fondurile au fost colectate sub formă de obligațiuni cu impact social, ceea ce le-a dat încredere investitorilor în faptul că banii lor vor fi canalizați spre măsuri cu un scop social real, și anume acela de a sprijini veniturile familiilor în această perioadă de criză. Capacitatea UE de a colecta fonduri pentru SURE a fost sprijinită de o garanție în valoare de 25 de miliarde EUR din partea tuturor statelor membre, care a reprezentat un semnal puternic al solidarității europene.

Declarațiile membrilor colegiului

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Inițiativa SURE și-a dovedit valoarea prin faptul că le-a permis oamenilor să își păstreze locurile de muncă și întreprinderilor să se mențină pe linia de plutire în perioada crizei. Conceput ca una dintre cele trei plase de siguranță create pentru a remedia consecințele pe termen scurt ale crizei, SURE a sprijinit cu succes zeci de milioane de oameni și de firme din întreaga UE, oferindu-le protecție împotriva riscului de șomaj și a pierderii mijloacelor de subzistență. Pe măsură ce avansăm în direcția redresării, vom continua cu măsuri de sprijinire a unei redresări generatoare de locuri de muncă și vom oferi un sprijin activ lucrătorilor și piețelor forței de muncă.”

Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație, a declarat: „Pentru prima dată în istorie, Comisia a emis obligațiuni cu impact social pe piețe, pentru a colecta fonduri care să le permită cetățenilor să își păstreze locurile de muncă în perioada crizei. După cum demonstrează raportul privind sprijinul temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), instrumentul a avut un impact pozitiv concret și tangibil asupra companiilor și a angajaților acestora.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Raportul de astăzi confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă și a veniturilor împotriva unui șoc care ar fi putut fi mult mai mare în perioada pandemiei. SURE a fost adoptat și pus în aplicare într-o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce a permis statelor membre să reacționeze cu promptitudine la criză. Milioane de lucrători, de companii și de persoane care desfășoară activități independente au beneficiat de acest instrument inovator. Diferitele modele de reducere a timpului de muncă puse în aplicare de statele membre cu sprijinul financiar al SURE au contribuit, de asemenea, la menținerea în cadrul companiilor a competențelor care vor fi necesare pentru o redresare puternică.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Programul SURE a jucat un rol crucial în ceea ce privește protejarea lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară activități independente împotriva celor mai grave efecte ale șocului economic cauzat de pandemie. Potrivit raportului de astăzi, aproximativ 30 de milioane de persoane și 2,5 milioane de firme din 18 țări au beneficiat de acest program european inovator. De asemenea, se estimează că statele membre au economisit 5,8 miliarde EUR datorită faptului că s-au împrumutat de la UE și nu de pe piețe. În condițiile în care așteptăm cu interes punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, SURE ne oferă un exemplu încurajator de solidaritate europeană în beneficiul cetățenilor.”

Context

Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, în contextul răspunsului inițial al UE la pandemie. El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, ceea ce a reprezentat un semnal puternic al solidarității europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 septembrie 2020, după ce toate statele membre au semnat acordurile de garantare. Prima plată a avut loc la cinci săptămâni după ce SURE a devenit disponibil.

Raportul de astăzi este primul raport bianual privind SURE adresat Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic și Financiar (CEF) și Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO). În temeiul articolului 14 din Regulamentul SURE, Comisia are obligația juridică de a publica un astfel de raport în termen de 6 luni de la data la care instrumentul devine disponibil. Rapoartele următoare vor fi publicate o dată la șase luni, pe parcursul întregii perioade de disponibilitate a SURE.

Pe lângă cele 18 state membre analizate în raport, Comisia a propus între timp acordarea de asistență financiară unui al 19-lea stat membru, Estonia, în valoare de 230 de milioane EUR. În plus, după data-limită a raportului, Comisia a mobilizat încă 9 miliarde EUR sub formă de obligațiuni SURE. O imagine de ansamblu a fondurilor colectate în cadrul fiecărei runde de emisiuni și a statelor membre beneficiare este disponibilă aici.

La 4 martie, Comisia a prezentat o Recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE).  Aceasta prezintă o abordare strategică în vederea unei tranziții progresive de la măsurile de urgență luate pentru a menține locurile de muncă în perioada pandemiei, la noile măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă. Prin intermediul EASE, Comisia promovează crearea de locuri de muncă și tranzițiile profesionale, inclusiv către sectorul verde și cel digital. Cele trei recomandări de politică incluse în acest document au ca obiect stimulentele pentru angajare și sprijinul antreprenorial, oportunitățile de perfecționare și recalificare, precum și un sprijin mai mare din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă.

Pentru informații suplimentare

Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a instrumentului SURE

Site-ul web dedicat instrumentului SURE

Fișă informativă privind instrumentul SURE

Regulamentul SURE

Site-ul web „EU as a borrower” (UE ca debitor)

Date de contact pentru presă

Marta WIECZOREK

Telefon +32 2 295 81 97

Adresă marta [dot] wieczorekatec [dot] europa [dot] eu (marta[dot]wieczorek[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Enda MCNAMARA

Telefon +32 2 296 49 76

Adresă Enda [dot] Mcnamaraatec [dot] europa [dot] eu (Enda[dot]Mcnamara[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
22 martie 2021