Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre17 februarie 2021

Un multilateralism reînnoit, potrivit pentru secolul 21: agenda UE

multilateralism_0.png
© EU
Astăzi, 17 februarie, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă o nouă strategie de consolidare a contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme. Comunicarea comună stabilește așteptările și ambițiile UE în ceea ce privește sistemul multilateral. Propunerea de astăzi sugerează utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune UE, inclusiv a sprijinului său politic, diplomatic și financiar amplu pentru a promova pacea și securitatea la nivel mondial, pentru a apăra drepturile omului și dreptul internațional și pentru a promova soluții multilaterale la provocările globale.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele pentru o Europă mai puternică pe plan internațional, Josep Borrell, a declarat: „Multilateralismul contează pentru că funcționează. Dar nu putem fi singurii „multilateraliști”. Într-o perioadă în care scepticismul câștigă teren, trebuie să arătăm beneficiile și relevanța sistemului multilateral. Vom construi parteneriate mai puternice, mai diverse și mai favorabile incluziunii, care să conducă modernizarea acesteia și să modeleze răspunsurile la nivel global la provocările secolului 21, dintre care unele amenință însăși existența umanității.”

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „UE a fost și va continua să fie cel mai bun aliat al multilateralismului și al instituțiilor sale. Cu toate acestea, dat fiind nivelul ridicat de complexitate al contextului mondial, trebuie să fim mai uniți, mai coerenți, mai concentrați și să ne mobilizăm mai bine forța colectivă a Echipei Europa. Această nouă strategie, care ne definește ambiția în ceea ce privește multilateralismul favorabil incluziunii, angajamentul ferm de a-l reînnoi, va fi susținută de acțiuni specifice”.

Definirea și apărarea priorităților și a valorilor UE în sistemul multilateral

Provocările secolului 21 impun o guvernanță multilaterală mai largă, nu mai redusă, și o cooperare internațională bazată pe norme. UE a definit priorități strategice clare în domenii pe care nicio țară nu le poate gestiona singură: pacea și securitatea, drepturile omului și statul de drept, dezvoltarea durabilă, sănătatea publică sau clima. În prezent, UE trebuie să promoveze aceste priorități într-o manieră multilaterală printr-o abordare strategică pentru a asigura o lume mai sigură și o redresare globală durabilă și favorabilă incluziunii.

UE trebuie să își consolideze poziția de lider și „să acționeze unitar” ca „să obțină rezultate unitare”. În acest scop, UE va promova mecanisme de coordonare mai eficiente în ceea ce privește prioritățile comune și utilizarea mai eficientă a forței sale colective, bazându-se în special pe abordarea Echipei Europa. Capacitățile sale democratice și unice în materie de reglementare reprezintă atuuri care contribuie la construirea unei lumi mai bune, în timp ce structurile sale de securitate și apărare sprijină eforturile mondiale de susținere și de consolidare a păcii și a securității internaționale.

Modernizarea sistemului multilateral

Pentru a se asigura că sistemul multilateral la nivel mondial este „potrivit scopului” de a răspunde provocărilor actuale, UE va continua să sprijine eforturile de reformă ale Secretarului General al ONU. Aceasta va promova modernizarea instituțiilor esențiale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Mondială a Comerțului. De asemenea, aceasta va impulsiona elaborarea de noi norme la nivel mondial și instituirea unor platforme de cooperare în domenii precum impozitarea, sfera digitală sau inteligența artificială.

O Europa mai puternică prin parteneriat

Avem nevoie de o nouă generație de parteneriate pentru a schimba peisajul multilateral. UE va construi noi alianțe cu țări terțe, va consolida cooperarea cu organizațiile multilaterale și regionale, precum și cu alte părți interesate, în special cu cele cu care împărtășește valori democratice, iar, în ceea ce privește alte state, va căuta un teren comun pentru fiecare chestiune în parte. Astfel, țările partenere se vor putea implica mai eficient în sistemul multilateral, iar UE va asigura urmărirea sistematică a angajamentelor bilaterale cu partenerii pentru a contribui la realizarea obiectivelor multilaterale. UE urmărește să creeze un multilateralism mai favorabil incluziunii. De asemenea, este importantă stabilirea unui dialog cu societatea civilă, precum și cu sectorul privat, social și cu alte părți interesate.

Etapele următoare

Comisia și Înaltul Reprezentant invită Parlamentul European și Consiliul să aprobe abordarea și să colaboreze cu privire la aceste priorități.

Context

Comunitatea internațională are nevoie de un sistem multilateral eficient, bazat pe norme și valori universale, pentru a răspunde cu succes crizelor, amenințărilor și provocărilor existente la nivel mondial. ONU rămâne în centrul sistemului multilateral. UE și statele sale membre sunt cei mai mari donatori financiari ai sistemului ONU, ai instituțiilor de la Bretton Woods și ai multor altor foruri internaționale. UE și statele sale membre furnizează aproape un sfert din totalul contribuțiilor financiare la fondurile și programele ONU; statele membre ale UE furnizează, de asemenea, aproape o pătrime din bugetul obișnuit al ONU. În cadrul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale, statele membre ale UE dețin peste un sfert din drepturile de vot, aproape o treime din contribuțiile financiare provenind de la UE și statele sale membre.

UE colaborează foarte strâns cu și în cadrul altor organizații și entități internaționale, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Organizația Mondială a Comerțului, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.

În cele din urmă, UE urmărește să își consolideze cooperarea cu alte grupări regionale și multinaționale, cum ar fi Uniunea Africană, Organizația statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est sau Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene pentru a aborda provocările comune și pentru a colabora la nivel internațional.

Pentru informații suplimentare

Comunicare comună

Fișă informativă privind multilateralismul

UE-ONU: Parteneri internaționali  

Date de contact pentru presă

Nabila MASSRALI

Telefon +32 2 298 80 93

Adresă Nabila [dot] MASSRALI1atec [dot] europa [dot] eu (Nabila[dot]MASSRALI1[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Telefon +32 2 295 43 20

Adresă Ana [dot] PISONERO-HERNANDEZatec [dot] europa [dot] eu (Ana[dot]PISONERO-HERNANDEZ[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Xavier CIFRE QUATRESOLS

Telefon +32 2 297 35 82

Adresă Xavier [dot] CIFRE-QUATRESOLSatec [dot] europa [dot] eu (Xavier[dot]CIFRE-QUATRESOLS[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Gesine KNOLLE

Telefon +32 2 295 43 23

Adresă Gesine [dot] KNOLLEatec [dot] europa [dot] eu (Gesine[dot]KNOLLE[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
17 februarie 2021