Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre24 iulie 20209 min de lectură

Strategia UE privind o uniune a securității: asigurarea conexiunilor în cadrul unui nou ecosistem de securitate

securitate.png
© EU
Comisia Europeană prezintă astăzi, 24 iulie, o nouă strategie a UE privind o uniune a securității  pentru perioada 2020-2025, care se concentrează asupra domeniilor prioritare în care UE își poate aduce contribuția pentru a sprijini statele membre în consolidarea securității tuturor celor care trăiesc în Europa. De la combaterea terorismului și a criminalității organizate, la prevenirea și detectarea amenințărilor hibride și sporirea rezilienței infrastructurii noastre critice, la promovarea securității cibernetice și încurajarea cercetării și inovării, strategia stabilește instrumentele și măsurile care urmează să fie dezvoltate în următorii 5 ani pentru a se asigura securitatea în mediul nostru fizic și în cel digital.

Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Securitatea este o chestiune transversală care privește aproape toate aspectele vieții și vizează numeroase domenii de politică. Datorită noii strategii a UE privind o uniune a securității, asigurăm toate conexiunile necesare pentru a construi un autentic ecosistem de securitate. Este timpul să se depășească dihotomia falsă dintre mediul online și cel offline, dintre mediul digital și cel fizic, precum și dintre preocupările și amenințările interne și cele externe în materie de securitate. De la protejarea infrastructurii noastre critice la combaterea criminalității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride, nu putem neglija niciun aspect atunci când este în joc securitatea noastră. Această strategie va oferi un cadru global pentru politicile noastre de securitate, care trebuie să se bazeze întotdeauna pe deplin pe valorile noastre comune.

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „A ști că ești în siguranță, în mediul online, în public și acasă, și că îți sunt în siguranță copiii creează încredere și coeziune în societate. Strategia prezentată astăzi privind o uniune a securității ne permite să ne concentrăm asupra domeniilor în care UE poate avea o contribuție importantă la protejarea tuturor celor care trăiesc în Europa, anticipând și combătând amenințările aflate în continuă evoluție. În următorii ani, activitatea pe care o voi desfășura în domeniul securității interne a UE va permite construirea unui sistem care să dea rezultate. Această activitate începe astăzi cu o acțiune privind abuzul sexual asupra copiilor, drogurile și armele de foc ilegale.”

Această strategie stabilește 4 priorități strategice de acțiune la nivelul UE:

  1. Un mediu de securitate orientat spre viitor

Cetățenii depind de infrastructuri-cheie, online și offline, pentru a călători, a munci sau a beneficia de servicii publice esențiale, iar atacurile asupra unor astfel de infrastructuri pot cauza perturbări foarte grave. Pregătirea și reziliența sunt esențiale pentru o redresare rapidă. Comisia va prezenta noi norme ale UE privind protecția și reziliența infrastructurii critice, fizice și digitale.

Atacurile teroriste recente s-au concentrat asupra spațiilor publice, inclusiv asupra lăcașurilor de cult și a nodurilor de transport, exploatând natura deschisă și accesibilă a acestora. Comisia va promova intensificarea cooperării dintre sectorul public și cel privat în acest domeniu, pentru a se asigura o protecție fizică sporită a spațiilor publice și sisteme de detectare adecvate.

Atacurile cibernetice au devenit mai frecvente și mai sofisticate. Până la sfârșitul anului, Comisia urmează să finalizeze examinarea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (principalul act legislativ european referitor la securitatea cibernetică) și să prezinte prioritățile strategice în materie de securitate cibernetică menite să asigure faptul că UE poate să anticipeze amenințările aflate în continuă evoluție și să răspundă acestor amenințări.

În plus, Comisia a identificat, de asemenea, necesitatea instituirii unei unități cibernetice comune care să aibă rolul unei platforme de cooperare structurată și coordonată.

În fine, UE ar trebui să continue să instituie și să mențină parteneriate internaționale solide pentru a preveni, a descuraja și a răspunde în continuare la atacurile cibernetice, precum și să promoveze standardele UE în vederea sporirii securității cibernetice a țărilor partenere.

  1. Combaterea amenințărilor aflate în continuă evoluție

Infractorii exploatează tot mai mult evoluțiile tehnologice la capetele acestora, înregistrându-se o creștere a programelor malware și a furturilor de date. Comisia se va asigura că normele existente ale UE de combatere a criminalității cibernetice sunt adecvate scopului și sunt puse în aplicare în mod corect și va explora măsuri de combatere a furtului de identitate.

Comisia va analiza măsurile de consolidare a capacităților de asigurare a respectării legii în cadrul investigațiilor digitale, asigurându-se că acestea dispun de instrumente, tehnici și competențe adecvate, printre care inteligența artificială, volumele mari de date și calculul de înaltă performanță în politica de securitate.

Sunt necesare acțiuni concrete pentru a combate amenințările majore la adresa cetățenilor, cum ar fi terorismul, extremismul sau abuzul sexual asupra copiilor, în temeiul unui cadru care să asigure respectarea drepturilor fundamentale. Comisia prezintă astăzi strategie pentru o combatere mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor în mediul online .

Contracararea amenințărilor hibride care vizează diminuarea coeziunii sociale și subminarea încrederii în instituții, precum și consolidarea rezilienței UE reprezintă un element important al strategiei privind o uniune a securității. Printre măsurile-cheie se numără o abordare la nivelul UE privind contracararea amenințărilor hibride, de la detectarea timpurie, analiză, sensibilizare, consolidarea rezilienței și prevenire la răspunsul în situațiile de criză și gestionarea consecințelor, care să integreze considerațiile hibride într-un proces mai amplu de elaborare a politicilor. Comisia și Înaltul Reprezentant vor continua să conlucreze în acest sens, în strânsă cooperare cu partenerii strategici, în special NATO și G7.

  1. Protejarea europenilor împotriva terorismului și a criminalității organizate

Combaterea terorismului începe cu abordarea polarizării societății, a discriminării și a altor factori care pot consolida vulnerabilitatea cetățenilor la discursurile radicale. Activitatea în materie de antiradicalizare se va axa pe detectarea timpurie, consolidarea rezilienței și dezangajare, precum și pe reabilitare și reintegrarea în societate. Pe lângă combaterea cauzelor profunde, va fi esențială urmărirea penală eficace a teroriștilor, inclusiv a luptătorilor teroriști străini, iar pentru a îndeplini acest obiectiv se iau măsuri de consolidare a legislației privind securitatea frontierelor și o utilizare mai eficientă a bazelor de date existente. Cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale va fi, de asemenea, esențială în combaterea terorismului, de exemplu pentru a elimina toate sursele de finanțare a terorismului. 

Criminalitatea organizată generează costuri enorme pentru victime, precum și pentru economie, pierderile anuale fiind estimate la 218-282 de miliarde EUR. Printre măsurile-cheie se numără o agendă pentru combaterea criminalității organizate, inclusiv a traficului de persoane, care urmează să fie prezentată anul viitor.Peste o treime din grupurile infracționale organizate care își desfășoară activitatea în UE sunt implicate în traficul de droguri ilicite. Comisia prezintă astăzi o nouă agendă  a UE privind drogurile , pentru a consolida eforturile de reducere a cererii și ofertei de droguri și pentru a întări cooperarea cu partenerii externi.

Grupurile infracționale organizate și teroriștii sunt, de asemenea, actori-cheie în comerțul cu arme de foc ilegale. Comisia prezintă astăzi un nou plan de acțiune al UE împotriva traficului de arme de foc . Pentru a se asigura faptul că săvârșirea de infracțiuni nu este rentabilă, Comisia va examina cadrul actual privind confiscarea activelor infractorilor.

Organizațiile infracționale tratează migranții și persoanele care au nevoie de protecție internațională ca pe o marfă. Comisia va prezenta în curând un nou plan de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți, care se va axa pe combaterea rețelelor infracționale, pe încurajarea cooperării și pe sprijinirea activității de asigurare a respectării legii.

  1. Un ecosistem european de securitate solid

Guvernele, autoritățile de asigurare a respectării legii, întreprinderile, organizațiile sociale și cei care trăiesc în Europa au o responsabilitate comună în materie de consolidare a securității.

UE va contribui la promovarea cooperării și a schimbului de informații, cu scopul de a combate criminalitatea și de a face dreptate. Printre măsurile-cheie se numără consolidarea mandatului Europol și dezvoltarea în continuare a Eurojust pentru a se asigura o legătură mai strânsă între autoritățile judiciare și cele de asigurare a respectării legii. Colaborarea cu parteneri din afara UE este, de asemenea, esențială pentru a obține informații și dovezi. Cooperarea cu Interpol va fi, de asemenea, consolidată.

Cercetarea și inovarea sunt instrumente puternice de contracarare a amenințărilor și de anticipare a riscurilor și a oportunităților. În cadrul examinării mandatului Europol, Comisia va analiza posibilitatea înființării unui centru european de inovare pentru securitatea internă.

Competențele și creșterea gradului de sensibilizare pot să aducă beneficii atât autorităților de asigurare a respectării legii, cât și cetățenilor. Chiar și cunoștințele de bază privind amenințările la adresa securității și modul de combatere a acestora pot avea un impact real asupra rezilienței societății. Conștientizarea riscurilor criminalității cibernetice și deținerea unor competențe de bază în materie de autoprotecție împotriva acesteia pot acționa în sinergie cu protecția oferită de furnizorii de servicii pentru a contracara atacurile cibernetice. Agenda pentru competențe în Europa, adoptată la 1 iulie 2020, sprijină dezvoltarea competențelor pe tot parcursul vieții, inclusiv în domeniul securității.

Context

În ultimii ani au apărut amenințări noi, tot mai complexe, transfrontaliere și transsectoriale la adresa securității, ceea ce evidențiază necesitatea unei cooperări mai strânse în materie de securitate la toate nivelurile. Criza provocată de coronavirus a adus, de asemenea, în prim plan securitatea europeană, testând reziliența infrastructurii critice a Europei, pregătirea sa pentru situațiile de criză și sistemele sale de gestionare a crizelor.

Orientările politice ale președintei von der Leyen au lansat un apel la o mai bună cooperare în vederea protejării tuturor celor care trăiesc în Europa. Strategia UE privind o uniune a securității, prezentată astăzi, cartografiază acțiunile, instrumentele și măsurile prioritare pentru realizarea acestui obiectiv, atât în lumea fizică, cât și în cea digitală, precum și în toate segmentele societății.

Strategia se bazează pe progresele realizate anterior în cadrul Agendei europene privind securitatea  pentru perioada 2015-2020 a Comisiei și se concentrează asupra priorităților aprobate de Parlamentul European și de Consiliu.

De asemenea, aceasta recunoaște interdependența tot mai mare dintre securitatea internă și cea externă. Multe direcții de acțiune se vor baza pe o abordare coordonată la nivelul UE, iar punerea în aplicare a strategiei se va efectua în deplină complementaritate și coerență cu acțiunea externă a UE în domeniul securității și apărării, sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Comisia va prezenta periodic rapoarte privind progresele înregistrate și va asigura informarea deplină a Parlamentului European, a Consiliului și a părților interesate, precum și implicarea acestora în toate acțiunile relevante.

Informații suplimentare

Comunicarea  referitoare la Strategia UE privind o uniune a securității

Întrebări și răspunsuri : Realizarea obiectivelor Strategiei privind o uniune securității

Comunicat de presă:  Realizarea obiectivelor Strategiei privind o uniune securității: inițiative de combatere a abuzurilor sexuale asupra copiilor, a drogurilor și a armelor de foc ilegale

O uniune a securității – site-ul web al Comisiei

Date de contact pentru presă

Adalbert JAHNZ

Telefon + 32 2 295 31 56

Adresă adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu (adalbert[dot]jahnz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY

Telefon +32 2 296 99 71

Adresă ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu (ciara[dot]bottomley[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Laura BERARD

Telefon +32 2 295 57 21

Adresă laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu (laura[dot]berard[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
24 iulie 2020