Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 aprilie 20225 min de lectură

Sistemele „pașaport de aur”: Comisia continuă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva MALTEI

Astăzi, 6 aprilie, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Maltei [INFR(2020)2301] cu privire la programul acestei țări de dobândire a cetățeniei prin investiție, cunoscut și sub denumirea de sistemul „pașaport de aur”.

GoldenPassport

Comisia consideră că acordarea cetățeniei UE în schimbul unor plăți sau investiții prestabilite, fără nicio legătură reală cu statul membru în cauză, reprezintă o încălcare a dreptului UE.

Valorile europene nu sunt de vânzare

Programele de dobândire a cetățeniei prin investiție subminează esența cetățeniei UE și au implicații pentru Uniune în ansamblul său. Orice persoană care deține cetățenia unui stat membru al UE este în același timp cetățean al UE. Cetățenia UE conferă automat dreptul la liberă circulație, acces la piața internă a UE și dreptul de a vota și de a fi ales în cadrul alegerilor europene și locale. Riscurile inerente acestor programe au fost evidențiate, din nou, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. În recomandarea sa din 28 martie, Comisia a subliniat faptul că statele membre care încă aplică programe de dobândire a cetățeniei prin investiție trebuie să le pună capăt imediat. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre să asigure controale stricte ale programelor de acordare a dreptului de ședere investitorilor. Permisele de ședere acordate în temeiul acestor programe resortisanților ruși sau belaruși, care fac obiectul sancțiunilor UE în contextul războiului din Ucraina, ar trebui retrase imediat.

Sistemul „pașaport de aur” din Malta

La 20 octombrie 2020, Comisia a decis să trimită Maltei o scrisoare de punere în întârziere prin care îi solicita să pună capăt programului său de dobândire a cetățeniei prin investiție și, ulterior, a trimis Maltei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, la 9 iunie 2021, în urma introducerii de către Malta a unui nou program de acest tip la sfârșitul anului 2020.

În urma invadării Ucrainei de către Rusia, Malta a suspendat recent acest nou program în cazul resortisanților ruși și belaruși. Deși această măsură a fost pozitivă, Malta continuă să aplice programul pentru toți ceilalți resortisanți și nu și-a exprimat intenția de a-l opri. Comisia consideră că acest tip de program încalcă principiul cooperării loiale [articolul 4 alineatul (3) din TUE] și încalcă însuși statutul cetățeniei Uniunii, astfel cum este prevăzut în tratate (articolul 20 din TFUE). Prin urmare, Comisia a decis să transmită Maltei un aviz motivat astăzi.

Etapele următoare

Malta are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la avizul motivat al Comisiei. În cazul în care răspunsul nu este satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune.

Context

Programele de dobândire a cetățeniei prin investiție sau sistemele „pașaport de aur” permit unei persoane să dobândească o nouă cetățenie pe baza unei plăți sau a unei investiții, în absența unei legături reale cu țara de naturalizare. Aceste programe sunt diferite de programele de acordare a dreptului de ședere investitorilor (sau „vizele de aur”), care permit resortisanților țărilor terțe, în anumite condiții, să obțină un permis de ședere pentru a locui într-o țară din UE.

Condițiile de obținere și de pierdere a cetățeniei unui stat membru al UE sunt reglementate de legislația națională a fiecărui stat membru, cu respectarea, în mod corespunzător, a legislației UE. Întrucât cetățenia unui stat membru este singura condiție prealabilă pentru a obține cetățenia UE și pentru a avea acces la drepturile conferite de tratate, Comisia monitorizează îndeaproape programele pentru investitori prin care le este acordată cetățenia unui stat membru.

În octombrie 2020, Comisia a inițiat, de asemenea, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului pentru programul său de dobândire a cetățeniei prin investiție. Cipru a abrogat programul și a încetat să primească noi cereri la 1 noiembrie 2020. Cu toate acestea, a continuat prelucrarea cererilor în curs. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Ciprului un aviz motivat la 9 iunie 2021. De atunci, Cipru a încetat prelucrarea cererilor și, începând cu 15 octombrie 2021, a revocat cetățenia a 39 de investitori. În prezent, Comisia evaluează cu atenție situația din Cipru înainte de a decide cu privire la următoarele etape.

De asemenea, Comisia a fost în contact cu Bulgaria, subliniindu-și preocupările cu privire la un program de dobândire a cetățeniei prin investiție desfășurat de acest stat membru. La 24 martie 2022, Parlamentul bulgar a aprobat o modificare a Legii privind cetățenia bulgară, care urmărește să pună capăt programului de dobândire a cetățeniei prin investiție.

De la lansarea, în 2014, a primului său program („programul pentru investitori individuali”), Malta a naturalizat un număr mare de investitori și de membri ai familiilor acestora. La sfârșitul anului 2020, Malta a instituit un nou program, după ce cel inițial s-a apropiat de atingerea limitei de 1 800 de solicitanți principali admiși. Noul program menține principiul potrivit căruia cetățenia poate fi acordată în mod sistematic, în schimbul unor plăți prestabilite, fără să fie necesară stabilirea unei legături reale între solicitant și Malta. La 2 martie 2022, Malta a anunțat că a suspendat, până la noi dispoziții, prelucrarea cererilor resortisanților Federației Ruse și ai Belarusului.

Informații suplimentare

Scrisoare de punere în întârziere – 20 octombrie 2020

Scrisoare suplimentară de punere în întârziere – 9 iunie 2021

Baza de date privind încălcările

Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Link către pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din aprilie 2022

Detalii

Data publicării
6 aprilie 2022

Date de contact

Christian WIGAND

Nume
Christian WIGAND
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 22 53

Katarzyna KOLANKO

Nume
Katarzyna KOLANKO
E-mail
katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 296 34 44

Cristina TORRES CASTILLO

Nume
Cristina TORRES CASTILLO
E-mail
Cristina [dot] TORRES-CASTILLOatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 90679