Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre13 mai 20241 min de lectură

S-a convenit asupra unei noi legislații care vizează creșterea numărului de camioane și de autobuze urbane cu emisii zero pe drumurile europene

Comisia salută adoptarea finală, astăzi, 13 mai, de către statele membre ale UE a Regulamentului revizuit privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele noi care intră pe piața UE începând din 2030. 

emisii zero

Aceste noi standarde privind emisiile de CO2 vor contribui la decarbonizarea sectorului transportului rutier. Ele reprezintă o altă etapă importantă pentru realizarea Pactului verde european și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE cu cel puțin 55 % până în 2030, pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Noul regulament va viza aproape toate camioanele, autobuzele urbane, autobuzele pe distanțe lungi și remorcile. El stabilește obiective de reducere a emisiilor de CO2 care vor fi aplicate progresiv în următoarele decenii: emisii de -45 % pentru perioada 2030-2034, de -65 % pentru 2035-2039 și de -90 % începând din 2040, față de nivelurile din 2019.

Tranziția către transportul public cu emisii zero este deja în curs în multe orașe europene. Pentru a accelera adoptarea acestui tip de transport, noile autobuze urbane trebuie să reducă emisiile cu 90 % începând din 2030. Toate autobuzele urbane noi vor trebui să aibă emisii zero până în 2035.

Vehiculele grele cu emisii zero și mai eficiente din punct de vedere energetic vor contribui la îmbunătățirea calității aerului și a sănătății europenilor. De asemenea, acest lucru va permite UE să reducă cererea de combustibili fosili importați și transmite un semnal clar de orientare a investițiilor în tehnologii inovatoare cu emisii zero și de stimulare a instalării de infrastructuri de reîncărcare și de realimentare. 
Noul act legislativ al UE va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare în curând. 

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Detalii

Data publicării
13 mai 2024

Date de contact

Tim McPhie

Nume
Tim McPhie
Număr de telefon
+32 2 295 86 02

Ana Crespo Parrondo

Nume
Ana Crespo Parrondo
Număr de telefon
+32 2 298 13 25