Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre19 aprilie 20233 min de lectură

România: proceduri de infringement în domeniul justiției

România: proceduri de infringement în domeniul justiției

Justitie Infringements

Drepturi procedurale: Comisia lansează o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva ȚĂRILOR DE JOS și a ROMÂNIEI pentru transpunerea incorectă a dreptului de a fi asistat de un avocat și de a comunica după arestare
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Țărilor de Jos [INFR (2023) 2007] și României [INFR (2023) 2004] pentru netranspunerea corectă a Directivei privind dreptul de a fi asistat de un avocat și de a comunica după arestare (Directiva 2013/48/UE). Scopul directivei este să se asigure că suspecții și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale, precum și persoanele căutate în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare (MEA) sunt asistate de un avocat încă din primele etape ale procedurilor; și că persoanele private de libertate pot informa și comunica cu persoane terțe, cum ar fi angajatorul sau membrii de familie, precum și cu autoritățile consulare. Legislația neerlandeză prevede excepții de la dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor MEA, care nu sunt permise în temeiul directivei. România nu a transpus în mod corect excepțiile de la dreptul ca o persoană terță să fie informată cu privire la privarea de libertate și condițiile legale în care o persoană suspectată sau acuzată poate alege să nu își exercite dreptul de a fi asistată de un avocat. Țările de Jos și România au acum la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare de soluționare a deficiențelor identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită acestor state membre un aviz motivat.

Combaterea rasismului și a xenofobiei: Comisia trimite o scrisoare suplimentară de punere în întârziere prin care solicită ROMÂNIEI să transpună în mod corect dreptul Uniunii privind discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură
Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere [INFR (2016) 2075] pentru transpunerea incorectă a normelor UE privind rasismul și xenofobia (Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului). Obiectivul Deciziei-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal este asigurarea faptului că formele grave de manifestare a rasismului și xenofobiei, cum ar fi instigarea publică la violență sau la ură, sunt pedepsibile cu sancțiuni penale efective, proporționate și cu efect de descurajare în întreaga Uniune Europeană. Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în octombrie 2020. România a răspuns la scrisoarea de punere în întârziere, iar în iunie 2022 a adoptat o nouă legislație menită să soluționeze problemele de transpunere incorectă semnalate de Comisie. Comisia a evaluat cu atenție noua legislație și a concluzionat că modificările rezolvă problemele semnalate în scrisoarea de punere în întârziere. Cu toate acestea, noua legislație adaugă un element care restrânge domeniul de aplicare al incriminării discursurilor de incitare la ură, într-un mod care este incompatibil cu decizia-cadru. Din acest motiv, Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, care are acum la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare de remediere a deficiențelor identificate. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită României un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand - Tel.: +32 229 62253; Cristina Torres Castillo – Tel.: +32 229 90679; Yuliya Matsyk - Tel.: +32 2 291 31 73)

Detalii

Data publicării
19 aprilie 2023