Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre22 septembrie 20216 min de lectură

Revizuirea normelor UE în materie de asigurări: încurajarea asigurătorilor să investească în viitorul Europei

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 22 septembrie, o revizuire cuprinzătoare a normelor UE în materie de asigurări (cunoscute sub denumirea de „Solvabilitate II”).

solvability

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 22 septembrie o revizuire cuprinzătoare a normelor UE în materie de asigurări (cunoscute sub denumirea de „Solvabilitate II”), pentru a favoriza investițiile pe termen lung ale societăților de asigurări în redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19.

Revizuirea de astăzi urmărește, de asemenea, să sporească reziliența sectorului asigurărilor și reasigurărilor (mai precis al asigurărilor pentru societățile de asigurare), astfel încât acesta să poată face față crizelor viitoare și să îi protejeze mai bine pe deținătorii de polițe. De asemenea, vor fi introduse norme simplificate și mai proporționale pentru anumite societăți de asigurare mai mici.

Polițele de asigurare sunt esențiale pentru mulți europeni și pentru întreprinderile europene. Acestea protejează cetățenii împotriva pierderilor financiare în cazul unor evenimente neprevăzute. Societățile de asigurări joacă, de asemenea, un rol important în economia noastră, direcționând economiile către piețele financiare și către economia reală, oferind astfel întreprinderilor europene finanțare pe termen lung.

Revizuirea de astăzi constă în următoarele elemente:

  • o propunere legislativă de modificare a Directivei Solvabilitate II (Directiva 2009/138/CE);
  • o comunicare privind revizuirea Directivei Solvabilitate II;
  • o propunere legislativă privind o nouă directivă referitoare la redresarea și rezoluția instituțiilor de asigurare.

Revizuirea cuprinzătoare a Directivei Solvabilitate II

Obiectivul revizuirii de astăzi este de a consolida contribuția asigurătorilor europeni la finanțarea redresării, înregistrând progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital și canalizarea fondurilor către Pactul verde european. Pe termen scurt, în UE ar putea fi deblocat capital în valoare de până la aproximativ 90 de miliarde EUR. Această eliberare semnificativă de capital va ajuta (re)asigurătorii să își intensifice contribuția în calitate de investitori privați la redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19.

Modificările aduse Directivei Solvabilitate II vor fi completate ulterior prin acte delegate. Comunicarea de astăzi prezintă intențiile Comisiei în această privință. 

Câteva puncte-cheie ale pachetului de astăzi:

  • modificările de astăzi vor proteja mai bine consumatorii și vor asigura faptul că societățile de asigurări rămân solide, inclusiv în perioade economice dificile;
  • consumatorii („deținătorii de polițe”) vor fi mai bine informați cu privire la situația financiară a asigurătorului lor;
  • consumatorii vor fi mai bine protejați atunci când cumpără produse de asigurare în alte state membre, datorită unei cooperări îmbunătățite între autoritățile de supraveghere;
  • asigurătorii vor fi stimulați să investească mai mult în capitalul pe termen lung, în beneficiul economiei;
  • soliditatea financiară a asigurătorilor va ține seama mai bine de anumite riscuri, inclusiv cele legate de climă, și va fi mai puțin sensibilă la fluctuațiile pe termen scurt ale pieței;
  • un control sporit va fi exercitat asupra întregului sector, pentru a preveni orice amenințare la adresa stabilității sale.

Propunerea de directivă privind redresarea și rezoluția instituțiilor de asigurare

Obiectivul Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor de asigurare este de a asigura o mai bună pregătire a asigurătorilor și a autorităților relevante din UE în cazul unor dificultăți financiare semnificative.

Aceasta va introduce un nou proces de rezoluție ordonată, care va proteja mai bine deținătorii de polițe, precum și economia reală, sistemul financiar și, în ultimă instanță, contribuabilii. Autoritățile naționale vor fi mai bine pregătite pentru a face față insolvabilității unei companii de asigurări.

Prin înființarea colegiilor de rezoluție, autoritățile de supraveghere și autoritățile de rezoluție relevante vor putea să ia măsuri coordonate, prompte și decisive pentru a aborda problemele care apar în cadrul grupurilor transfrontaliere de (re)asigurare, garantând cel mai bun rezultat posibil pentru deținătorii de polițe și pentru economie în general.

Propunerile de astăzi se bazează în mare măsură pe avizul tehnic oferit de EIOPA (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale). Acestea sunt, de asemenea, aliniate la activitatea desfășurată la nivel internațional pe această temă, ținând seama în același timp de particularitățile europene.

Declarațiile membrilor colegiului:

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Europa are nevoie de un sector al asigurărilor puternic și dinamic pentru a investi în economia noastră și pentru a ne ajuta să gestionăm riscurile cu care ne confruntăm. Datorită rolului său dublu de protector și de investitor, sectorul asigurărilor poate contribui la Pactul verde și la uniunea piețelor de capital. Propunerile de astăzi garantează faptul că normele noastre rămân adecvate scopului, sporind proporționalitatea acestora.” 

Mairead McGuinness, comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Propunerea de astăzi va ajuta sectorul asigurărilor să se dezvolte și să își exercite deplin rolul în economia UE. Facilităm investițiile în redresare și dincolo de aceasta și încurajăm participarea societăților de asigurări pe piețele de capital ale UE, furnizând investițiile pe termen lung atât de esențiale pentru un viitor durabil. Uniunea piețelor de capital în curs de dezvoltare este esențială pentru viitorul nostru verde și digital. De asemenea, acordăm o atenție deosebită consumatorilor; deținătorii de polițe pot fi siguri că vor fi mai bine protejați în viitor în cazul în care asigurătorul lor se confruntă cu dificultăți.”

Etapele următoare

Pachetul legislativ urmează să fie examinat de Parlamentul European și de Consiliu.

Context

Protecția asigurărilor este esențială pentru multe gospodării, întreprinderi și participanți la piața financiară. Sectorul asigurărilor oferă, de asemenea, soluții pentru veniturile din pensii și contribuie la canalizarea economiilor către piețele financiare și economia reală.

Directiva Solvabilitate II a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Comisia a monitorizat punerea în aplicare a directivei și s-a consultat pe larg cu părțile interesate cu privire la posibile domenii de revizuire.

La 11 februarie 2019, Comisia a solicitat în mod oficial avizul tehnic din partea EIOPA pentru a pregăti revizuirea Directivei Solvabilitate II. Avizul tehnic al EIOPA a fost publicat la 17 decembrie 2020.

Dincolo de sfera minimă de revizuire menționată chiar în directivă și după consultarea părților interesate, Comisia a identificat alte domenii ale cadrului Solvabilitate II care ar trebui revizuite, cum ar fi contribuția sectorului la prioritățile politice ale Uniunii Europene (de exemplu Pactul verde european și uniunea piețelor de capital), supravegherea activităților de asigurare transfrontaliere și consolidarea proporționalității normelor prudențiale, inclusiv raportarea.

Pentru informații suplimentare

Propunerea legislativă de modificare a Directivei 2009/138/CE („Directiva Solvabilitate II”)

Propunerea legislativă pentru redresarea și rezoluția întreprinderilor de (re)asigurare

Comunicare privind revizuirea Directivei Solvabilitate II

Întrebări și răspunsuri

Detalii

Data publicării
22 septembrie 2021

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
+32 2 298 65 00

Aikaterini APOSTOLA

Nume
Aikaterini APOSTOLA
E-mail
aikaterini [dot] apostolaatec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
+32 2 298 76 24