Direct la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre10 decembrie 2020

Relațiile cu Regatul Unit: Comisia propune măsuri de contingență specifice pentru a se pregăti pentru un posibil scenariu fără acord

brexit_.png
© EU
Deși Comisia va continua să facă tot posibilul pentru a ajunge la un acord reciproc avantajos cu Regatul Unit, în prezent există o foarte mare incertitudine cu privire la intrarea în vigoare a unui acord la 1 ianuarie 2021. Comisia Europeană a prezentat astăzi, 10 decembrie, un set de măsuri de contingență specifice care vor asigura conectivitatea aeriană și rutieră reciproce de bază între UE și Regatul Unit, precum și posibilitatea accesului reciproc la pescuit pentru navele din UE și din Regatul Unit în apele celeilalte părți.

Aceste măsuri de contingență sunt menite să ofere soluții pentru perioada în care nu va exista un acord. În cazul în care nu va intra în vigoare niciun acord, valabilitatea măsurilor va înceta după o perioadă determinată.

Președinta von der Leyen a declarat: „Negocierile sunt încă în desfășurare. Totuși, având în vedere că suntem foarte aproape de sfârșitul perioadei de tranziție, nu există nicio garanție că, dacă și atunci când se ajunge la un acord, acesta va putea intra în vigoare în timp util. Responsabilitatea noastră este să fim pregătiți pentru toate situațiile, inclusiv pentru lipsa unui acord cu Regatul Unit la 1 ianuarie 2021. De aceea prezentăm astăzi aceste măsuri.”

Comisia a invitat în mod constant toate părțile interesate din toate sectoarele să se pregătească pentru toate scenariile posibile de la 1 ianuarie 2021. Deși scenariul fără acord va provoca perturbări în multe domenii, unele sectoare ar fi afectate în mod disproporționat, din cauza lipsei unor soluții alternative adecvate și pentru că, în unele sectoare, părțile interesate nu pot lua ele însele măsuri de atenuare. Prin urmare, Comisia prezintă astăzi patru măsuri de contingență pentru a atenua unele dintre perturbările semnificative care vor avea loc la 1 ianuarie în cazul în care nu va exista încă un acord cu Regatul Unit:

  • Conectivitatea aeriană de bază: O propunere de regulament care să asigure furnizarea anumitor servicii aeriene între Regatul Unit și UE timp de 6 luni, cu condiția ca Regatul Unit să asigure aceleași servicii.
  • Siguranța aviației: O propunere de regulament care să asigure faptul că aeronavele UE pot utiliza în continuare, fără întreruperi, diferite certificate de siguranță pentru produse, evitându-se astfel reținerea la sol a aeronavelor UE.
  • Conectivitatea rutieră de bază: O propunere de regulament care să acopere conectivitatea de bază în ceea ce privește atât transportul rutier de mărfuri, cât și transportul rutier de persoane timp de 6 luni, cu condiția ca Regatul Unit să le asigure aceleași condiții transportatorilor din UE.
  • Pescuitul: O propunere de regulament care să creeze cadrul juridic adecvat până la 31 decembrie 2021 sau până la încheierea unui acord în domeniul pescuitului cu Regatul Unit — oricare dintre aceste date survine mai devreme — pentru ca navele UE și ale Regatului Unit să continue să aibă acces reciproc la apele celeilalte părți după 31 decembrie 2020. Pentru a garanta sustenabilitatea activităților de pescuit și având în vedere importanța pescuitului pentru subzistența economică a multor comunități, este necesar să se faciliteze procedurile de autorizare a navelor de pescuit.

Comisia va colabora îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul în vederea facilitării intrării în vigoare, la 1 ianuarie 2021, a tuturor celor patru propuneri de regulamente.

Gradul de disponibilitate și de pregătire pentru 1 ianuarie 2021 sunt acum mai importante ca oricând. Vor exista perturbări, cu sau fără un acord între UE și Regatul Unit cu privire la relațiile lor viitoare. Este consecința firească a deciziei Regatului Unit de a părăsi Uniunea și de a nu mai participa la piața unică și la uniunea vamală ale UE. Comisia s-a exprimat întotdeauna foarte clar în această privință.

Context

Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. La momentul respectiv, ambele părți au convenit asupra unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020, în cursul căreia legislația UE continuă să se aplice Regatului Unit. Pe parcursul acestei perioade, UE și Regatul Unit negociază termenii viitorului lor parteneriat. Rezultatul acestor negocieri este incert.

Acordul de retragere rămâne în vigoare. Acesta garantează drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit, protejează interesele noastre financiare precum și pacea și stabilitatea pe insula Irlanda, printre multe altele.

Administrațiile publice, companiile, cetățenii și actorii interesați din ambele părți trebuie să se pregătească pentru încheierea perioadei de tranziție. Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre ale UE pentru a informa cetățenii și companiile cu privire la consecințele Brexitului. Comisia a publicat aproape 100 de avize orientative sectoriale — în toate limbile oficiale ale UE — cu informații detaliate despre ceea ce trebuie să facă administrațiile, companiile și cetățenii pentru a se pregăti pentru schimbările de la sfârșitul anului.

Începând din luna iulie, Comisia desfășoară un „tur virtual al capitalelor” pentru a discuta planurile de pregătire ale statelor membre.

Comisia a lansat, de asemenea, o serie de campanii de sensibilizare și a intensificat acțiunile de informare a părților interesate în ultimele luni. Aceasta a oferit cursuri de formare și orientări administrațiilor statelor membre și va continua să organizeze seminarii sectoriale cu toate statele membre la nivel tehnic, pentru a contribui la adaptarea punerii în aplicare a măsurilor de pregătire, în special în domeniul verificărilor la frontieră ale persoanelor și bunurilor.

Informații suplimentare:

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind măsurile de contingență limitate în absența unui acord privind un parteneriat viitor cu Regatul Unit.

Informații suplimentare privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și Acordul de retragere

Pregătiri în vederea încheierii perioadei de tranziție

Date de contact pentru presă

Daniel FERRIE

Telefon +32 2 298 65 00

Adresă daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu (daniel[dot]ferrie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
10 decembrie 2020