Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre26 aprilie 20238 min de lectură

Regulamentul privind serviciile digitale: Comisia desemnează primul set de platforme online foarte mari și de motoare de căutare foarte mari

Regulamentul privind serviciile digitale: Comisia desemnează primul set de platforme online foarte mari și de motoare de căutare foarte mari.

Vlop

Pe 25 aprilie, Comisia a adoptat primele decizii de desemnare prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), desemnând astfel 17 platforme online foarte mari și 2 motoare de căutare online foarte mari, care au cel puțin 45 de milioane de utilizatori activi pe lună. Aceste platforme și motoare sunt:

Platforme online foarte mari:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twittter
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando

Motoare de căutare online foarte mari:

 • Bing
 • Google Search

Platformele au fost desemnate pe baza datelor privind numărul de utilizatori pe care acestea trebuiau să le publice până la 17 februarie 2023.

Etapele următoare pentru platformele și motoarele de căutare desemnate

Odată desemnate, companiile respective vor trebui să se conformeze, în termen de patru luni, tuturor noilor obligații care le revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale. Scopul urmărit este acela de a conferi un rol mai pregnant utilizatorilor online și de a-i proteja, inclusiv pe minori, prin faptul că regulamentul impune serviciilor desemnate obligația de a evalua și a atenua riscurile sistemice la care sunt expuse, precum și de a pune la dispoziție instrumente solide de moderare a conținutului. În acest sens, se prevede:

 • Un rol mai pregnant al utilizatorilor:
  • Utilizatorii vor primi informații clare cu privire la motivele pentru care le sunt recomandate anumite informații și vor avea dreptul să nu fie vizați de sistemele de recomandări bazate pe crearea de profiluri ale utilizatorilor;
  • Utilizatorii vor putea semnala cu ușurință conținutul ilegal, iar platformele vor trebui să dea curs acestor semnalări cu toată diligența necesară;
  • Afișarea anunțurilor publicitare nu se va putea face pe baza datelor sensibile ale utilizatorilor (cum ar fi originea etnică, opiniile politice sau orientarea sexuală);
  • Platformele vor trebui să atribuie o etichetă tuturor anunțurilor publicitare și să îi informeze pe utilizatori cu privire la cine le promovează;
  • Platformele vor trebui să pună la dispoziția publicului larg o sinteză a condițiilor lor generale de utilizare pe înțelesul tuturor, într-un limbaj simplu și în limbile statelor membre în care își desfășoară activitatea aceste platforme.
 • O protecție solidă a minorilor:
  • Platformele vor trebui să își regândească sistemele pentru a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, securitate și siguranță a minorilor;
  • Publicitatea direcționată bazată pe crearea de profiluri și având drept public-țintă copiii nu mai este permisă;
  • La 4 luni de la desemnare, vor trebui transmise Comisiei evaluări speciale ale riscurilor, inclusiv ale efectelor negative asupra sănătății mintale, urmând ca aceste evaluări să fie făcute publice cel târziu un an mai târziu;
  • Platformele vor trebui să își regândească serviciile, inclusiv interfețele, sistemele de recomandare și condițiile generale de utilizare, pentru a atenua aceste riscuri.
 • O moderare mai diligentă a conținutului, mai puțină dezinformare:
  • Platformele și motoarele de căutare vor trebui să ia măsuri pentru a aborda riscurile legate de diseminarea conținutului ilegal online și de efectele negative asupra libertății de exprimare și de informare;
  • Platformele vor trebui să redacteze condiții generale de utilizare clare și să asigure respectarea lor cu toată diligența necesară și în mod nearbitrar;
  • Platformele vor trebui să dispună de un mecanism prin care utilizatorii să semnaleze conținutul ilegal și vor trebui să ia măsuri prompte în urma acestor notificări;
  • Platformele vor trebui să întocmească analize ale riscurilor specifice cu care se confruntă și să prevadă măsuri de atenuare a acestor riscuri – de exemplu, pentru a combate răspândirea dezinformării și utilizarea neautentică a serviciului lor.
 • O mai mare transparență și responsabilitate:
  • Platformele vor trebui să se asigure că evaluările riscurilor pe care le efectuează și respectarea tuturor obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale fac obiectul unui audit extern și independent;
  • Platformele vor trebui să ofere cercetătorilor acces la datele disponibile publicului larg, urmând ca ulterior să se instituie un mecanism special pentru cercetătorii agreați;
  • Platformele vor trebui să publice registrele cu toate anunțurile publicitare publicate pe interfața lor;
  • Platformele vor trebui să publice rapoarte de transparență cu privire la deciziile lor de moderare a conținutului și la gestionarea riscurilor.

În termen de 4 luni de la notificarea deciziilor de desemnare, platformele și motoarele de căutare desemnate vor trebui să își adapteze sistemele, resursele și procedurile pentru a se conforma cerințelor, vor trebui să instituie un sistem independent de conformitate și să realizeze o primă evaluare anuală a riscurilor, pe care să o transmită apoi Comisiei.

Evaluarea riscurilor

Platformele vor trebui să identifice, să analizeze și să atenueze o gamă largă de riscuri sistemice, de la modul în care conținutul ilegal și dezinformarea pot fi amplificate prin intermediul serviciilor lor până la impactul asupra libertății de exprimare și a libertății mass-mediei. De asemenea, vor trebui evaluate și atenuate riscurile specifice legate de violența online bazată pe gen și de protejarea minorilor și a sănătății lor mintale în mediul online. Planurile de atenuare a riscurilor prezentate de platformele și motoarele de căutare desemnate vor face obiectul unui audit independent și al unei supravegheri din partea Comisiei Europene.   

O nouă arhitectură de supraveghere

Respectarea Regulamentului privind serviciile digitale va fi asigurată prin intermediul unei arhitecturi de supraveghere paneuropene. Deși Comisia este autoritatea competentă în materie de supraveghere a platformelor și a motoarelor de căutare desemnate, ea va lucra în strânsă cooperare cu coordonatorii serviciilor digitale în cadrul de supraveghere instituit prin Regulamentul privind serviciile digitale. Aceste autorități naționale, care sunt responsabile și cu supravegherea platformelor și a motoarelor de căutare mai mici, vor trebui să fie instituite de statele membre ale UE până la 17 februarie 2024. Această dată este și termenul până la care toate celelalte platforme vor trebui să se conformeze obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale și să le asigure utilizatorilor lor protecția și garanțiile prevăzute în regulament.

Pentru a asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale, Comisia își consolidează, de asemenea, baza de cunoștințe de specialitate integrând cunoștințe multidisciplinare atât interne, cât și externe, și a lansat recent Centrul european pentru transparența algoritmică (ECAT). Acesta va oferi sprijin cu privire la evaluări care trebuie realizate pentru a determina dacă modul în care funcționează sistemele algoritmice respectă sau nu obligațiile de gestionare a riscurilor. Comisia lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unui ecosistem digital de asigurare a respectării normelor, care reunește experți din toate sectoarele relevante.

Accesul la date al cercetătorilor

Astăzi, Comisia a lansat și o cerere de contribuții cu privire la dispozițiile din Regulamentul privind serviciile digitale referitoare la accesul la date al cercetătorilor. Acestea sunt menite să asigure o monitorizare mai bună a acțiunilor întreprinse de furnizorii de platforme pentru a combate conținutul ilegal, cum ar fi discursurile ilegale de incitare la ură, și pentru a aborda și alte riscuri societale, cum ar fi răspândirea dezinformării, și riscurile care pot afecta sănătatea mintală a utilizatorilor. Cercetătorii agreați vor putea să acceseze datele oricărei platforme online foarte mari sau ale oricărui motor de căutare foarte mare pentru a efectua cercetări cu privire la riscurile sistemice în UE. Aceasta înseamnă că aceștia vor putea, de exemplu, să analizeze deciziile luate de platforme cu privire la conținutul pe care utilizatorii îl văd online și cu care interacționează, oferindu-li-se în acest sens acces la date nedivulgate anterior. În funcție de feedbackul primit, Comisia va prezenta un act delegat în care va stabili o procedură simplă, practică și clară pentru accesul la date, care să prevadă și garanții adecvate împotriva abuzurilor. Consultarea va dura până la 25 mai.

Context

La 15 decembrie 2020, Comisia a prezentat propunerea de Regulament privind serviciile digitale, împreună cu propunerea de Regulament privind piețele digitale, care alcătuiesc un cadru de reglementare cuprinzător, menit să asigure un spațiu digital mai sigur și mai echitabil pentru toți. În urma acordului politic la care au ajuns colegiuitorii UE acum un an, respectiv în luna aprilie 2022, Regulamentul privind serviciile digitale a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2022.

Regulamentul privind serviciile digitale se aplică tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt puși în legătură cu furnizorii de bunuri, servicii sau conținut online. Regulamentul creează noi obligații pentru platformele online, menite să reducă eventualele prejudicii cauzate și să contracareze riscurile din mediul online și prevede garanții puternice de protecție a drepturilor utilizatorilor online și un cadru nou și unic de transparență și responsabilitate pentru platformele digitale. Concepute ca un set unic și uniform de norme pentru UE, aceste norme vor oferi utilizatorilor noi mijloace de protecție, iar companiilor - securitate juridică la nivelul întregii piețe unice. Regulamentul privind serviciile digitale este primul astfel de set de instrumente normative creat la nivel mondial și stabilește o referință pe plan internațional pentru o abordare normativă cu privire la intermediarii online.

Pentru informații suplimentare

Textul din Jurnalul Oficial al UE al Regulamentului privind serviciile digitale

Întrebări și răspunsuri despre Regulamentul privind serviciile digitale

Pagina cu informații referitoare la Regulamentul privind serviciile digitale

Pachetul aferent Regulamentului privind serviciile digitale  

Întrebări și răspunsuri privind determinarea numărului de utilizatori

Detalii

Data publicării
26 aprilie 2023

Date de contact

Johannes BAHRKE

Name
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Thomas Regnier

Name
Thomas Regnier
E-mail
thomas [dot] regnieratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 9 1099