Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 iunie 20204 min de lectură

Raportul din 2020 privind economia albastră: Sectoarele economiei albastre contribuie la redresarea economică și pregătesc terenul pentru Pactul verde european

blue.png
© EU
Comisia Europeană a publicat astăzi, 11 iunie, „Raportul din 2020 privind economia albastră a UE ”, care oferă o imagine de ansamblu a performanței sectoarelor economice ale UE care au legătură cu oceanele și mediul costier. Cu o cifră de afaceri de 750 de miliarde EUR în 2018, economia albastră a UE este într-o situație bună.

Tot în 2018, s-au înregistrat 5 milioane de persoane angajate în sectorul economiei albastre, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 11,6 % în comparație cu anul precedent. Deși sectoare precum turismul costier și marin, dar și pescuitul și acvacultura sunt grav afectate de pandemia de coronavirus, economia albastră în ansamblu prezintă un potențial enorm în ceea ce privește contribuția ei la o redresare economică verde.

Comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Energia maritimă din surse regenerabile, alimentele provenite din mare, turismul maritim și costier sustenabil, bioeconomia albastră și multe alte activități care constituie economia albastră ne vor ajuta să ieșim din această criză mai puternici, mai sănătoși, mai rezistenți și mai durabili. Facem tot ce putem pentru a atenua impactul măsurilor restrictive de deplasare a persoanelor, pentru a proteja locurile de muncă din economia albastră și bunăstarea comunităților noastre costiere.”

Mariya Gabriel, comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, responsabilă de Centrul Comun de Cercetare (JRC), a declarat: „Sprijinim în continuare creșterea durabilă în sectoarele marin și maritim prin intermediul strategiei privind creșterea albastră a Uniunii Europene. Cercetarea și inovarea sunt piloni fundamentali ai acestui răspuns european. Ne vom asigura că cercetarea, inovarea și educația contribuie la tranziția către o economie albastră europeană. Raportul de astăzi face parte din acest sprijin științific. Acesta oferă informații valoroase privind performanța economică a activităților marine europene și evidențiază domeniile de acțiune prioritare.

Deși mediul marin este, de obicei, asociat cu activități tradiționale cum ar fi pescuitul sau transportul, el constituie cadrul unui număr tot mai mare de sectoare emergente, inovatoare, inclusiv cel al energiei marine din surse regenerabile. UE, lider mondial în tehnologia energiei oceanice, urmărește să producă până la 35 % din energia sa electrică din surse offshore până în 2050.

Pentru prima dată, raportul abordează în detaliu dimensiunea de mediu a economiei albastre, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de mediu. Cu o scădere de 29 % a CO² per unitate de valoare adăugată brută între 2009 și 2017, dezvoltarea pescuitului și acvaculturii este ferm disociată de producția de gaze cu efect de seră. În plus, raportul subliniază corelația dintre pescuitul sustenabil și performanța economică pozitivă.

Ecologizarea se produce și în alte sectoare. Încurajat de limita de sulf pentru 2020 a Organizației Maritime Internaționale, sectorul transportului maritim urmărește din ce în ce mai mult să folosească surse de energie cu emisii mai reduse de carbon. În plus, o rețea de „porturi verzi” poate să reducă amprenta ecologică a acestor puncte de legătură importante din punct de vedere economic între ocean și continent.

Raportul analizează totodată valoarea economică a mai multor servicii ecosistemice oferite de ocean, inclusiv a habitatelor pentru viața marină, sechestrarea carbonului și procesele care influențează schimbările climatice și biodiversitatea.

Locuri de muncă albastre

În 2018, economia albastră a UE înregistra 5 milioane de persoane angajate, un număr de locuri de muncă cu 11,6 % mai mare decât în anul precedent. Această creștere a fost stimulată în principal de sectorul turismului de coastă. Locurile de muncă din sectorul energiei eoliene offshore s-au înmulțit de nouă ori în mai puțin de 10 ani.

Aceste cifre ilustrează faptul că economia albastră a UE a depășit impactul devastator al crizei economice și financiare din 2008. Întrucât criza actuală a coronavirusului afectează toate sectoarele economice, inclusiv economia albastră, Comisia Europeană a luat măsuri ferme de protejare a economiei UE, inclusiv a diferitelor sectoare ale economiei albastre.

Context

UE sprijină economia albastră prin diverse instrumente. Fondul european pentru investiții strategice a investit peste 1,4 miliarde EUR în proiecte legate de energia eoliană offshore și a oferit un sprijin substanțial altor părți ale economiei albastre, inclusiv dezvoltării portuare și transportului maritim curat.

Platforma BlueInvest a Comisiei Europene și a Fondului European de Investiții a acordat granturi în valoare de 22 de milioane EUR în 2019 și de 20 de milioane EUR în 2020 pentru antreprenori inovatori care demarează în economia albastră. În plus, în 2020 a fost creat un nou fond BlueInvest. De asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare finanțează o serie de proiecte în domeniul economiei albastre.

Pentru informații suplimentare

Raport privind economia albastră

Tablou de bord online cu indicatorii referitori la economia albastră

Comisia Europeană – Afaceri Maritime – economia albastră

BlueInvest

Date de contact pentru presă

Vivian LOONELA

Telefon +32 2 296 67 12

Adresă vivian [dot] loonelaatec [dot] europa [dot] eu (vivian[dot]loonela[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Sara SOUMILLION

Telefon +32 2 296 70 94

Adresă sara [dot] soumillionatec [dot] europa [dot] eu (sara[dot]soumillion[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
11 iunie 2020