Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre14 decembrie 20225 min de lectură

Programul Erasmus+: Cea de-a 35-a aniversare sărbătorește realizările și viitorul promițător

Astăzi, 14 decembrie, ultimul eveniment care sărbătorește cea de-a 35-a aniversare a programului Erasmus + are loc la Bruxelles.

35Erasmus

De la crearea sa în 1987, Erasmus + a oferit oportunități de studiu, de formare, de muncă și de voluntariat în străinătate pentru aproape 13 milioane de persoane. În anii următori, Erasmus + va continua să permită unui număr tot mai mare de persoane să studieze și să participe la proiecte transnaționale. 

Evenimentul de astăzi reprezintă ocazia de a asculta în direct experiențele participanților, de a împărtăși propriile impresii și de a face schimb de opinii cu privire la istoria și viitorul programului. La aceasta vor participa vicepreședintele pentru modul de viață european, Margaritis Schinas, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Mariya Gabriel, precum și președinta Comisiei pentru cultură a Parlamentului European, Sabine Verheyen și ministrul ceh al educației, tineretului și sportului, Vladimír Balaš.

Fondatorii programului, beneficiarii și membrii personalului care lucrează la nivel național sau european în cadrul programului Erasmus + vor participa la diferite sesiuni și ateliere dedicate priorităților Erasmus +, bunelor practici și istoriei programului, printre alte subiecte. Evenimentul se va încheia cu o expoziție de fotografie realizată de tineri beneficiari ai permisului de călătorie DiscoverEU și cu un spectacol de artă.

Evenimentul de astăzi reprezintă, de asemenea, ocazia de a prezenta raportul anual Erasmus + pe 2021, oferind informații cu privire la impactul acțiunilor introduse. Raportul arată că numai în 2021, în pofida unui context global dificil, Erasmus + a sprijinit aproape 19 000 de proiecte, cu participarea a peste 70 000 de organizații, oferind oportunități pentru peste 648 000 de cursanți, personal și tineri, inclusiv pentru cel puțin 65 000 de persoane cu mai puține oportunități de a desfășura o activitate de mobilitate. Acest lucru demonstrează angajamentul continuu al programului de a îmbogăți viața de zi cu zi a cetățenilor din Europa și din afara acesteia, precum și apelul său pentru un număr tot mai mare de participanți.

Acest eveniment de o zi, care poate fi urmărit și online, continuă alte activități festive desfășurate la nivel european, precum și în țările asociate la program. Un site web dedicat celei de a 35-a aniversări împărtășește cifre esențiale și mărturii ale absolvenților Erasmus+.

În 2023, în urma Anului European al Tineretului, programul va continua să se asigure că vocile tinerilor sunt auzite în Uniunea Europeană și în afara acesteia, în special printr-o intensificare a activităților pentru tineret finanțate prin Erasmus+. Pe lângă încurajarea proiectelor care urmăresc să sprijine tranziția verde, în toate sectoarele educaționale diferite, programul continuă să urmărească neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon prin promovarea unor moduri de transport durabile și a unor comportamente mai responsabile din punctul de vedere al mediului.

Totodată, proiectele și activitățile vor continua să contribuie la angajamentul UE în ceea ce privește perfecționarea și recalificarea, furnizând astfel o contribuție valoroasă la Anul european al competențelor 2023.

Context

Erasmus + a fost creat în 1987, oferind oportunități de mobilitate în scop educațional pentru doar 3000 de studenți. De-a lungul anilor, au fost aduse modificări substanțiale programului Erasmus+; acesta a fost în permanență modernizat, extins și deschis țărilor care nu făceau parte din el în primii ani. În 2014, numele s-a schimbat în Erasmus+ pentru a marca extinderea programului la toate domeniile educației, precum și la tineret și sport. De atunci, programul creează oportunități pentru toate vârstele de a descoperi alte țări prin intermediul unei game largi de organizații participante.

În prezent este unul dintre cele mai emblematice programe ale UE și, până în prezent, aproape 13 milioane de persoane au participat la program. Programul oferă în prezent oportunități de cooperare și mobilitate în educația școlară pentru elevi și profesori, în educația și formarea profesională, în învățământul superior și în educația adulților, precum și proiecte pentru ucenici, tineri, lucrători de tineret și (începând din 2023) antrenori sportivi.

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, programul Erasmus+ a asigurat cea mai mare flexibilitate posibilă în punerea în aplicare a proiectelor cu scopul de a oferi sprijin cursanților și personalului didactic ucrainean.

Cu un buget total disponibil pentru Erasmus+ în perioada 2021-2027 în valoare de 26,2 miliarde EUR, la care se adaugă aproximativ 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe ale UE, programul urmează să sprijine și mai mulți participanți și idei în Europa și în afara acesteia. Actuala perioadă de programare marchează, de asemenea, integrarea DiscoverEU în programul Erasmus +. Datorită acestei schimbări și datorită finanțării excepționale acordate în contextul Anului european al tineretului 2022, în 2022 sunt puse la dispoziție 70 000 de bilete de călătorie.

Pe baza cererilor deschise de candidaturi pentru proiecte, orice organism public sau privat care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare, cu ajutorul agențiilor naționale Erasmus+ din toate statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program, precum și cu ajutorul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură.

Cererea de propuneri pentru 2023 în cadrul programului Erasmus + a fost lansată la 23 noiembrie 2022. Cu un buget anual de 4,2 miliarde EUR, Erasmus+ își sporește sprijinul pentru incluziune, cetățenie activă și participare democratică, precum și pentru transformarea verde și digitală în 2023 în UE și la nivel internațional. Începând din 2023, Erasmus+ va include o nouă acțiune de sprijinire a antrenorilor sportivi prin participarea lor la proiecte de mobilitate, extinzând oportunitățile de cooperare și învățare transeuropeană direct la organizațiile sportive locale de masă și la personalul acestora.

Pentru informații suplimentare

Pagina web a evenimentului de închidere:  Cea de-a 35-a aniversare a programului Erasmus+ (inclusiv livestream)

35 de ani de Erasmus +

Raportul anual Erasmus + 2021

Fișă informativă privind noul program Erasmus+ pentru perioada 2021-2027

Programul anual de lucru pentru 2023

Cererea de propuneri Erasmus+ 2023

Ghidul programului pentru 2023

DiscoverEU

Detalii

Data publicării
14 decembrie 2022

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Flore BOUTIER

Nume
Flore BOUTIER
E-mail
flore [dot] boutier1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 60 43