Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre9 decembrie 20225 min de lectură

Politica de coeziune a UE: 2,14 miliarde de euro pentru o tranziție climatică justă în România

Datorită adoptării Planului său teritorial pentru o tranziție justă (PTTJ), România va primi 2,14 miliarde EUR din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), pentru a sprijini o tranziție climatică justă către o economie mai atractivă și mai verde.

CoeziuneRO

Fondul va viza regiunile cele mai afectate, ajutând astfel România să își respecte angajamentul de a elimina treptat cărbunele până în 2032. El va sprijini lucrătorii afectați de tranziția energetică actuală în efortul de a se orienta către noi calificări și noi locuri de muncă, fără a lăsa pe nimeni în urmă. De asemenea, fondul va oferi sprijin întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și, în cazuri specifice, întreprinderilor mari, pentru a crea locuri de muncă și a diversifica economia în regiunile de producție a combustibililor fosili și în regiunile cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

De fondurile alocate vor beneficia șase județe: Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova. În Gorj și Hunedoara încă au loc activități de extracție a cărbunelui, în special în Valea Jiului. Dolj, Galați, Prahova și Mureș au industrii cu emisii ridicate de dioxid de carbon, de exemplu pentru producția de oțel, ciment și îngrășăminte, și se utilizează pentru încălzire energie pe bază de cărbune.

Creșterea atractivității economice și sociale a teritoriilor aflate în tranziție

FTJ va sprijini reabilitarea terenurilor industriale dezafectate din sectorul minier și a siturilor industriale abandonate, prin crearea de noi spații verzi (de exemplu, parcuri, zone comerciale și zone rezidențiale destinate locuințelor sociale).

Finanțările vor viza diversificarea economică prin înființarea de IMM-uri în sectoare care promovează, de exemplu, economia circulară, activitățile tradiționale precum artizanatul sau producția de materiale de construcție ecologice. Fondul va investi, de asemenea, în tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile și curate, cum ar fi hidrogenul, pentru a combate sărăcia energetică.

În cele din urmă, fondul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin promovarea producției de oțel verde la Galați și de amoniac verde la Azomureș. Vor fi protejate astfel mii de locuri de muncă în aceste sectoare energointensive și se va asigura menținerea acestor industrii strategice în Europa.   

Sprijinirea forței de muncă locale

Fondul va veni în ajutorul lucrătorilor din industriile cu un consum mare de cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de carbon prin programe ample de formare pentru perfecționare și recalificare în vederea integrării în noile sectoare verzi și pentru a fi pregătiți în perspectiva diversificării economice planificate pentru regiunile vizate.

Se estimează că, numai prin intermediul acestor programe, vor fi formați aproape 30 000 de lucrători și vor fi create aproximativ 11 000 de noi locuri de muncă.

Context 

FTJ sprijină teritoriile deosebit de afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Sprijinul se va baza pe strategia de dezvoltare definită în PTTJ. Teritoriile vizate sunt cele mai afectate din țară de tranziția climatică. Acestea au fost identificate în cursul negocierilor dintre autoritățile române și Comisie privind acordurile de parteneriat și programele aferente pentru perioada 2021-2027. Acordul de parteneriat cu România a fost aprobat în iulie 2022.

PTTJ, elaborate de autoritățile naționale și regionale în strânsă consultare cu partenerii locali, identifică provocările și nevoile de dezvoltare din fiecare teritoriu, precum și obiectivele care trebuie îndeplinite până în 2030. Ele stabilesc totodată acțiunile planificate, cu mecanisme de guvernanță specifice.

Aprobarea PTTJ deschide calea către acordarea de finanțare din partea FTJ, precum și de fonduri specifice în cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă (MTJ): o schemă pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public pentru o tranziție justă, care combină granturi acordate de Comisie cu împrumuturi din partea Băncii Europene de Investiții.

MTJ este un instrument-cheie menit să asigure faptul că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. Mecanismul oferă sprijin specific pentru a contribui la mobilizarea a aproximativ 55 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în regiunile cele mai afectate. Partenerii locali și toate părțile interesate pot obține sprijin și acces la bune practici și experiențe în întreaga UE prin intermediul Platformei pentru o tranziție justă, facilitând-se astfel accelerarea tranziției juste.

„UE a ajutat și ajută în continuare România să își transforme economia și să amelioreze considerabil calitatea vieții cetățenilor săi. Fondul pentru o tranziție justă va completa sprijinul existent și viitor din partea altor fonduri ale politicii de coeziune, oferind regiunilor deosebit de afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic șansa de a se transforma. Aceste investiții pot aduce schimbări reale, garantând că toate regiunile din România se vor îndrepta împreună cu Europa în direcția necesară către neutralitatea climatică. UE va fi alături de România în crearea de noi locuri de muncă, în dezvoltarea economiei și în crearea de noi oportunități pentru cetățeni, într-un mediu mai curat.”

~ Elisa Ferreira, comisar pentru coeziune și reforme - 09/12/2022

„Angajamentul ambițios al României de a elimina treptat cărbunele în următorii 10 ani se bucură de susținerea noastră deplină. Este o oportunitate pentru comunitățile dependente de cărbune de a-și făuri un nou viitor și de a oferi un exemplu pentru întreaga regiune. Cu sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă, România poate renunța la industriile sale cu emisii ridicate de dioxid de carbon pentru a face loc unei economii curate, bazate pe energie regenerabilă. Comisia Europeană este de partea României în efortul de a construi un viitor verde, durabil și sănătos pentru toți.”

~ Frans Timmermans, vicepreședinte executiv pentru Pactul verde european - 09/12/2022

 

Mai multe informații

Mecanismul pentru o tranziție justă: să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă

Platforma pentru o tranziție justă: sprijinirea statelor membre și a regiunilor în realizarea unei tranziții juste

Defalcarea alocărilor disponibile în cadrul Fondului pentru o tranziție justă pentru fiecare stat membru

Întrebări și răspunsuri despre pachetul legislativ al UE privind politica de coeziune pentru 2021-2027

Platforma de date deschise privind coeziunea

Kohesio

Acorduri de parteneriat pentru perioada 2021-2027

@TimmermansEU

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

@EUClimateAction    

Detalii

Data publicării
9 decembrie 2022

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Name
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Veronica FAVALLI

Name
Veronica FAVALLI
E-mail
veronica [dot] favalliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 72 69