Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre29 iunie 20227 min de lectură

Politica de coeziune își intensifică sprijinul pentru abordarea consecințelor agresiunii Rusiei în Ucraina, prin intermediul „Asistenței flexibile pentru teritorii”

CE a făcut astăzi încă un pas important pentru a ajuta statele membre, autoritățile regionale și locale și partenerii să abordeze consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, prin adoptarea „Asistenței flexibile pentru teritorii (FAST-CARE)".

Ucraina__

Este vorba despre un nou pachet cuprinzător care extinde sprijinul deja acordat în cadrul Acțiunii de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), oferind sprijin și flexibilitate suplimentare în materie de finanțare în cadrul politicii de coeziune.

Inițiativa CARE a mobilizat investiții în domeniul locuințelor, al îngrijirilor de sănătate, al serviciilor de traducere sau al formării atât pentru persoanele strămutate, cât și pentru țările-gazdă. Cu toate acestea, pe măsură ce nevoile continuă să crească, Consiliul European, Parlamentul European și regiunile UE au solicitat Comisiei să prezinte noi inițiative în cadrul financiar multianual pentru a sprijini eforturile statelor membre în această privință.

FAST-CARE răspunde acestor solicitări oferind mai multă flexibilitate pentru implementarea investițiilor din cadrul politicii de coeziune și contribuind, de asemenea, la atenuarea impactului întârzierilor înregistrate în implementarea proiectelor finanțate de UE, sub efectul combinat al pandemiei de COVID-19, pe de o parte, și al costurilor ridicate ale energiei, al deficitului de forță de muncă și al penuriei de materii prime, cauzate de război, pe de altă parte.

Pachetul introduce trei modificări ale legislației privind politica de coeziune din perioada 2014-2020 și 2021-2027, având scopul de a accelera și a simplifica și mai mult sprijinul oferit de statele membre pentru integrarea resortisanților din țările terțe și, în același timp, de a susține în continuare redresarea regiunilor în urma pandemiei de COVID-19:

 • Mai mult sprijin pentru gazdele persoanelor strămutate – statele membre, autoritățile locale și organizațiile societății civile
  • Plățile de prefinanțare sunt majorate cu o sumă adițională de 3,5 miliarde EUR, care urmează să fie plătită în 2022 și în 2023, ceea ce le va permite tuturor statelor membre să beneficieze rapid de lichidități suplimentare. Această sumă se adaugă plăților de prefinanțare în valoare de 3,5 miliarde EUR efectuate deja în cadrul REACT-EU începând din martie 2022.
  • Posibilitatea cofinanțării de 100 % din partea UE în perioada 2014-2020 este în prezent extinsă la măsurile care promovează integrarea socioeconomică a resortisanților din țările terțe. Această posibilitate este extinsă și la programele din perioada 2021-2027, urmând să fie reexaminată până la jumătatea anului 2024.
  • Statele membre pot majora cuantumul costurilor unitare simplificate pentru acoperirea nevoilor de bază ale refugiaților de la 40 EUR (cât prevede CARE) la 100 EUR pe săptămână pe persoană și pot solicita rambursarea acestor costuri pentru o perioadă de până la 26 de săptămâni, în loc de 13 săptămâni cât este în prezent. Acest lucru permite o mai mare simplificare a utilizării fondurilor destinate refugiaților.
  • Posibilitatea de finanțare încrucișată între Fondul european de dezvoltare regională și Fondul social european (FSE), acordată deja în cadrul CARE, va fi extinsă și la Fondul de coeziune. Aceasta înseamnă că Fondul de coeziune poate, la rândul său, să mobilizeze în prezent resurse pentru a aborda consecințele provocărilor în materie de migrație.
 •  Asigurarea faptului că investițiile ajung acolo unde sunt necesare
  • Cel puțin 30 % din resursele mobilizate cu ajutorul flexibilităților oferite ar trebui alocate operațiunilor gestionate de autoritățile locale și de organizațiile societății civile care își desfășoară activitatea în cadrul comunităților locale, astfel încât cei care suportă întreaga povară a eforturilor să beneficieze de un sprijin adecvat.
  • Cheltuielile aferente operațiunilor care abordează provocările în materie de migrație pot fi în prezent declarate retroactiv pentru rambursare, chiar dacă operațiunea a fost deja finalizată.
  • Programele pot sprijini operațiuni în afara zonelor geografice pe care le acoperă, cu condiția ca operațiunile respective să se desfășoare pe teritoriul statului membru vizat. Acest lucru va permite canalizarea sprijinului acolo unde este cea mai mare nevoie de el, întrucât refugiații se deplasează adesea pe teritoriul statelor membre.
 • Sprijin practic pentru soluționarea problemei implementării cu întârziere a proiectelor
  • Proiectele în valoare de peste 1 milion EUR (de exemplu cele din sectorul construcțiilor) care au fost sprijinite în cadrul programelor din perioada 2014-2020, dar care nu au putut fi finalizate la timp din cauza creșterii prețurilor, a penuriei de materii prime și a deficitului de forță de muncă, pot fi sprijinite în continuare în cadrul programelor din perioada 2021-2027.
  • flexibilitate mai mare la închiderea programelor pentru statele membre, pentru a maximiza cuantumul fondurilor pe care acestea le pot obține chiar dacă implementarea a suferit întârzieri.

Declarațiile membrilor Colegiului:

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „UE este pe deplin solidară cu Ucraina împotriva agresiunii brutale a Rusiei. Statele membre ale UE au primit milioane de ucraineni care au fugit de acest război, însă trebuie să facă față și consecințelor economice ale acestuia - de exemplu, creșterea costurilor și dificultățile legate de lanțurile de aprovizionare. Propunerea de astăzi are un obiectiv umanitar și economic important: să îmbunătățească sprijinul acordat de UE persoanelor strămutate din Ucraina și să simplifice eforturile statelor membre de a implementa unele proiecte esențiale finanțate de UE, care riscă, în prezent, să sufere întârzieri. Vom atinge acest obiectiv prin simplificarea și flexibilizarea normelor politicii de coeziune a UE, respectând principiile bunei gestiuni financiare și aderând la obiectivele stabilite în Pactul verde.”

 Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a adăugat: „Consecințele invadării neprovocate și nejustificate a Ucrainei de către Rusia se agravează pe zi ce trece. Încă de la început, politica de coeziune a oferit un răspuns cuprinzător și pragmatic la diferitele dificultăți întâmpinate de statele membre și de autoritățile regionale și locale. Astăzi, prin propunerile noastre din pachetul FAST-CARE, ne intensificăm asistența, propunând, în cadrul politicii de coeziune, mai multă flexibilitate și mai multe mijloace pentru integrarea resortisanților din țările terțe și pentru sprijinirea celor aflați în prima linie de acțiune. Aceste propuneri vor contribui, de asemenea, la atenuarea impactului negativ cumulat al pandemiei de COVID-19 și al războiului asupra implementării programelor.”

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „UE a primit până acum peste 6,2 milioane de persoane care au fugit din calea războiului de agresiune declanșat de Rusia în Ucraina. Autoritățile statelor membre și organizațiile societății civile realizează o muncă extraordinară în circumstanțe foarte dificile, oferindu-le celor care sosesc alimente, adăpost, educație, consiliere și oportunități de angajare. Pachetul FAST-CARE reprezintă o modalitate concretă de a folosi instrumentele și fondurile de care dispunem pentru a ne manifesta mai eficient solidaritatea cu toate statele membre.”

 Etapele următoare

Modificările propuse ale Regulamentului privind dispozițiile comune pentru perioada 2014-2020 și ale Regulamentului privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 trebuie să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu.

 Context

UE continuă să fie alături de Ucraina în contextul agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei.  De asemenea, UE sprijină eforturile statelor sale membre de a primi refugiați din Ucraina.

Inițiativa CARE a introdus niveluri ridicate de flexibilitate pentru ca statele membre să poată utiliza fondurile disponibile ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 și resursele Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru a-i sprijini pe cei care fug din calea invaziei ruse din Ucraina și pentru a le oferi asistență materială de bază, cum ar fi alimente și îmbrăcăminte.

În plus, Comisia a plătit prefinanțări în valoare de 3,5 miliarde EUR în cadrul REACT-EU și a simplificat și mai mult mobilizarea fondurilor, grație introducerii costurilor unitare pe persoană pentru a acoperi nevoile imediate ale refugiaților, precum alimentele, asistența materială de bază, cazarea și transportul. În plus, pachetul financiar din 2022 în valoare de 10 miliarde EUR din fondurile REACT-EU poate fi folosit imediat pentru a răspunde acestor necesități noi.

Propunerile legislative de astăzi amplifică sprijinul acordat de Comisie părților interesate, optimizând utilizarea eficace a fondurilor și abordând nevoile suplimentare ale statelor membre și ale autorităților regionale și locale, determinate de războiul din Ucraina.

Pentru informații suplimentare

Solidaritatea UE cu Ucraina (site web)

Ucraina: UE își intensifică solidaritatea cu cei care fug din calea războiului

Întrebări și răspunsuri: Politica de coeziune își intensifică sprijinul pentru abordarea consecințelor agresiunii Rusiei în Ucraina, prin intermediul „Asistenței flexibile pentru teritorii”

Comunicare și propunere de regulament privind FAST-CARE

CARE – Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa

Detalii

Data publicării
29 iunie 2022

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Veronica FAVALLI

Nume
Veronica FAVALLI
E-mail
veronica [dot] favalliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 72 69