Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre18 iunie 20204 min de lectură

Pescuit sustenabil: Comisia face bilanțul politicii comune a UE în domeniul pescuitului și lansează o consultare privind posibilitățile de pescuit pentru 2021

pescuit.png
© EU
Comisia a publicat comunicarea sa anuală privind evoluția gestionării stocurilor de pește în UE, care se bazează pe date din 2018. Ediția din acest an, „Către un pescuit mai sustenabil în UE: stadiul actual și orientările pentru 2021” , reafirmă angajamentul ferm al Comisiei de a promova pescuitul sustenabil din punct de vedere ecologic și viabil din punct de vedere economic și arată progresele înregistrate de UE în atingerea acestui obiectiv. Statele membre, consiliile consultative, industria pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetățenii interesați sunt invitați să participe la o consultare publică și să își exprime opiniile cu privire la posibilitățile de pescuit pentru 2021. Comisia se va implica și îi va asculta în mod activ în următoarele săptămâni.

Comisarul Virginijus Sinkevičius, responsabil pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat: „Primele luni ale acestui an au fost extrem de dificile pentru sectorul pescuitului, dar l-am sprijinit în întreaga UE. Pescuitul sustenabil, pus în practică prin intermediul politicii comune în domeniul pescuitului, este necesar pentru sporirea rezilienței și punerea în aplicare a Pactului verde european și în special a recentelor strategii „De la fermă la consumator” și „UE pentru biodiversitate”. Gestionarea pescuitului în UE ne-a adus vești bune — avem acum cu 50 % mai mulți pești în Oceanul Atlantic de Nord-Est decât în 2003. Cifrele arată, de asemenea, că segmentele de flotă de mari dimensiuni au devenit foarte profitabile în ultimii ani, ceea ce duce la majorări de salarii. Ne mai rămân încă o serie de provocări, de exemplu, intensificarea eforturilor de eliminare a aruncării capturilor înapoi în mare. Contez pe toată lumea pentru a face un efort: statele membre, industria și părțile interesate. Trebuie să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am stabilit.”

Comunicarea din 2020 arată că pescuitul în Atlanticul de Nord-Est a devenit din ce în ce mai sustenabil, având ca rezultat un stoc mai abundent. Performanța economică a flotei UE a continuat să fie foarte bună, cu un profit net de aproximativ 1,4 miliarde EUR și o marjă de profit netă medie de 18 % în 2018. De asemenea, salariile pescarilor au continuat să crească.

În ciuda îmbunătățirilor semnificative, există în continuare provocări. Deși se preconizează că o performanță economică similară va fi confirmată pentru 2019, previziunile pentru 2020 rămân extrem de incerte din cauza impactului crizei provocate de coronavirus. În ceea ce privește Marea Mediterană și Marea Neagră, trebuie să se continue eforturile de conservare ferme, iar în bazinele maritime atlantice, unele stocuri continuă să fie supraexploatate sau rămân în afara limitelor biologice de siguranță. În cel de al doilea an al implementării sale depline, punerea în aplicare a obligației de debarcare rămâne un motiv de îngrijorare. Statele membre trebuie să intensifice punerea în aplicare și controlul respectării obligației de debarcare, în special prin utilizarea unor instrumente de control, cum ar fi sistemele de monitorizare electronică la distanță. Comisia va continua să colaboreze cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a ajunge la un acord cu privire la sistemul revizuit de control al pescuitului, care va facilita utilizarea acestor instrumente.

Context

În fiecare an, Comisia publică o comunicare în care evidențiază progresele înregistrate cu privire la situația stocurilor de pește și lansează o amplă consultare publică privind stabilirea posibilităților anuale de pescuit pentru anul următor. Prezenta comunicare evaluează situația actuală a punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și stabilește motivele care stau la baza propunerii privind posibilitățile de pescuit pentru anul următor. Comisia invită statele membre, consiliile consultative — care includ industria pescuitului și ONG-urile — și cetățenii și organizațiile interesate să participe la o consultare publică online.

În toamnă, Comisia va prezenta propunerile sale privind regulamentele privind posibilitățile de pescuit pentru 2021 în Oceanul Atlantic, Marea Nordului și Marea Baltică, stocurile de adâncime, precum și posibilitățile de pescuit în Marea Mediterană și Marea Neagră. Începând din acest an, stocurile de pește trebuie gestionate în conformitate cu obiectivul privind producția maximă sustenabilă, și anume cantitatea maximă de pește pe care pescarii o pot lua din mare fără a compromite regenerarea și productivitatea viitoare a stocului. Prin urmare, obiectivul principal al propunerilor Comisiei privind posibilitățile de pescuit în 2021 va fi menținerea sau atingerea unui nivel al pescuitului care să permită o recoltare maximală, dar sustenabilă a stocurilor. Propunerile țin seama de planurile multianuale și se bazează pe recomandări științifice independente furnizate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și de alte organisme independente, cum ar fi analiza economică prezentată de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Propunerile vor include, de asemenea, ajustări care rezultă din punerea în aplicare a obligației de debarcare.

Posibilitățile de pescuit negociate de Comisie și convenite în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) sunt, de asemenea, incluse în regulamentele privind posibilitățile de pescuit ca urmare a reuniunilor acestor organizații. Consiliul miniștrilor pentru pescuit din Uniunea Europeană discută propunerile Comisiei și stabilește alocarea posibilităților de pescuit. Statele membre sunt apoi responsabile de distribuirea cotelor lor naționale între diferitele segmente ale flotei.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri despre evaluarea de către Comisie a politicii comune a UE în domeniul pescuitului

Politica comună a UE în domeniul pescuitului

Date de contact pentru presă

Vivian LOONELA

Telefon +32 2 296 67 12

Adresă vivian [dot] loonelaatec [dot] europa [dot] eu (vivian[dot]loonela[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Sara SOUMILLION

Telefon +32 2 296 70 94

Adresă sara [dot] soumillionatec [dot] europa [dot] eu (sara[dot]soumillion[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
18 iunie 2020