Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre26 aprilie 20233 min de lectură

Pactul verde european: acord cu privire la o nouă lege care vizează să reducă emisiile generate de aviație prin promovarea combustibililor de aviație durabili

Comisia salută acordul politic cu privire la propunerea ReFuelEU în domeniul aviației, la care s-a ajuns ieri între Parlamentul European și Consiliu.

GreenDealAviatie

Odată în vigoare, noile norme vor contribui la decarbonizarea sectorului aviației, impunând furnizorilor de combustibili să amestece combustibili de aviație durabili cu kerosen în cantități tot mai mari începând din 2025.

Se estimează că doar această măsură va reduce emisiile de CO2 cu aproximativ două treimi până în 2050, comparativ cu un scenariu în care nu se ia nicio măsură, și va aduce beneficii în materie de climă și de calitate a aerului prin reducerea emisiilor non-CO2.

Acordul marchează ultimul acord cu privire la propunerile din domeniul transporturilor din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”, întrucât au fost deja încheiate acorduri privind normele actualizate privind comercializarea certificatelor de emisii în sectorul aviației și în sectorul maritim, privind promovarea combustibililor sustenabili în sectorul transportului maritim, precum și privind instalarea accelerată a infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

Creșterea cantităților de combustibili de aviație durabili

Noile norme vor necesita:

1) ca furnizorii de combustibili de aviație să pună la dispoziție un nivel minim de combustibili de aviație durabili în aeroporturile din UE, începând de la 2 % din totalul combustibilului furnizat, până în 2025 și ajungând la 70 % până în 2050. Noul amestec de combustibili de aviație utilizat în UE va trebui să conțină și o proporție minimă din cei mai moderni și ecologici combustibili sintetici, care va crește în timp;

2) ca operatorii de aeronave care pleacă de pe aeroporturile din UE să realimenteze numai cu combustibilul necesar pentru zbor, pentru a evita emisiile legate de excesul de greutate sau de relocarea emisiilor de dioxid de carbon cauzată de practicile de încărcare de combustibil suplimentar (transportarea în mod deliberat a unui exces de combustibil pentru a evita realimentarea cu combustibili de aviație durabili);

3) ca aeroporturile să ia măsurile necesare pentru ca infrastructura lor de alimentare să fie disponibilă și adecvată pentru distribuția combustibililor de aviație durabili.

Obligația privind amestecul de combustibili vizează biocombustibilii, combustibilii pe bază de carbon reciclat și combustibilii de aviație sintetici (e-combustibili), conform Directivei privind energia din surse regenerabile, dar exclude culturile alimentare și furajere, sprijinind obiectivele de durabilitate. Întrucât se va aplica în întreaga UE, noua cerință va asigura condiții de concurență echitabile în cadrul pieței interne a UE, va oferi securitate juridică producătorilor de combustibili și va contribui la relansarea producției la scară largă pe întregul continent. De asemenea, aceasta va spori securitatea energetică a UE prin reducerea dependenței de produsele energetice provenite din țări terțe și va crea mii de noi locuri de muncă în sectorul energetic. Companiile aeriene din UE vor avea acces la cantități tot mai mari de combustibili de aviație durabili în întreaga UE. 

Etapele următoare

Acordul politic de ieri necesită acum adoptarea oficială de către Parlament și Consiliu. După finalizarea acestui proces, noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare cu efect imediat.

Context

Acest acord reprezintă un pas important în direcția punerii în aplicare a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” al Comisiei și va contribui la realizarea ambițiilor UE în materie de climă în cadrul Pactului verde european.

Emisiile generate de aviație în Europa au crescut în medie cu 5 % de la an la an între 2013 și 2019. Deși au cunoscut o scădere puternică în cursul pandemiei, se preconizează că aceste emisii vor continua să crească. Obiectivul mai ambițios în materie de climă al sectorului aviației va fi esențial pentru ca UE să își atingă obiectivele climatice în temeiul Acordului de la Paris și să facă din Pactul verde european o realitate.

Pentru a atinge neutralitatea climatică, UE trebuie să reducă emisiile generate de transporturi cu 90 % până în 2050 (comparativ cu nivelurile din 1990). ReFuelEU în domeniul aviației va ajuta sectorul aviației să contribuie la atingerea acestui obiectiv, împreună cu normele revizuite privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii în sectorul aviației.

Informații suplimentare

Propuneri din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”

Propunere privind inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației

Detalii

Data publicării
26 aprilie 2023

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume
Adalbert JAHNZ
E-mail
adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 31 56

Anna WARTBERGER

Nume
Anna WARTBERGER
E-mail
Anna [dot] WARTBERGER1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 20 54